Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Ομάδα αίματος

Ομάδα αίματος Ο Rh + ή Ο Rh -
Η Ο Rh + είναι η πιο συχνή ομάδα αίματος.
Η Ο Rh - είναι η πιο σπάνια ομάδα αίματος.
Η Ο θετική ομάδα αίματος είναι η πιο συχνή και όσοι την έχουν είναι σημαντικοί δωρητές αίματος. 1 στα 3 άτομα είναι Ο Rh +. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 37,4% του πληθυσμού έχει Ο θετικό αίμα.  O Ο θετικός τύπος Ο του αίματος αποτελεί περίπου το 37% σε Καυκάσιους, το 47% σε αφροαμερικανούς, το 53% σε ισπανόφωνους, και το 39% σε χώρες της Ασίας.

Η O αρνητική ομάδα αίματος είναι σχετικά σπάνια σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες αίματος.  1  στα 15 άτομα είναι Ο Rh -. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 6,6% του πληθυσμού έχει O Rh αρνητικό αίμα.  O Ο αρνητικός τύπος Ο αίματος αποτελεί περίπου 8% σε Καυκάσιους, 4% σε αφροαμερικανούς, 4% σε ισπανόφωνους, και το 1% σε χώρες της Ασίας.
Το γονίδιο ΑΒΟ βρίσκεται στο χρωμόσωμα 9 και καθορίζει το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ. Τα Ο γονίδια (ή αλληλόμορφα) δεν παράγουν αντιγόνα Α ή Β, και ονομάζονται σιωπηλά αλληλόμορφα. Η ομάδα αίματος  Ο δεν έχει ούτε το αντιγόνο Α ούτε το Β στα ερυθροκύτταρα, αλλά ο ορός του αίματός τους περιέχει IgM αντι-Α και αντι-Β αντισώματα έναντι των Α και Β αντιγόνων της ομάδας αίματος. Συνεπώς, ένα άτομο  ομάδας O μπορεί να λάβει αίμα μόνο ίδιας ομάδας (ομάδα Ο), αλλά μπορούν να δώσει αίμα σε άτομα κάθε ομάδας αίματος ΑΒΟ (δηλ., Α, Β, Ο ή ΑΒ). Εάν ένας ασθενής στο νοσοκομείο  χρειαστεί επειγόντως μετάγγιση αίματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και εφόσον ο χρόνος που απαιτείται για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος του δέκτη θα προκαλούσε επιζήμια καθυστέρηση, μπορεί να δοθεί O αρνητικό αίμα.
Τα άτομα με ομάδα αίματος Ο αρνητικό είναι γνωστοί ως καθολικοί δότες.
Πώς κληρονομείται η ομάδα Ο;
Αν οι γονείς έχουν ομάδα αίματος O και O, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι O.
Αν οι γονείς έχουν ομάδα αίματος Ο και Α, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε O είτε  Α
Αν οι γονείς έχουν ομάδα αίματος Ο και Β, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Ο είτε Β
Αν οι γονείς έχουν ομάδα αίματος Α και Α, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε O είτε Α
Εάν οι γονείς έχουν ομάδα αίματος Α και Β, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Ο, είτε Α, είτε Β είτε ΑΒ
Αν οι γονείς έχουν ομάδα αίματος Β και Β, ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Ο είτε Β
Rh: H ομάδα αίματος Ο μπορεί να είναι O + και Ο -
Τα O θετικά άτομα μπορούν να λάβουν αίμα και από O + και από Ο - επειδή έχουν αντισώματα τόσο Α όσο και Β στο αίμα τους. Εάν χορηγηθεί αίμα ομάδας  Α και Β, θα προκληθεί μια ανοσολογική απόκριση.
Τα άτομα με O + αίμα μπορεί να γίνουν δότες σε άτομα με ομάδα αίματος O +, Α +, Β +, και ΑΒ +.
Τα άτομα με ομάδα αίματος O μπορεί να λάβουν πλάσμα από άτομα με ομάδες O, Α, Β και ΑΒ, γιατί ο τύπος αίματος O φέρει και τα δύο αντισώματα, καθιστώντας την ομάδα αίματος Ο συμβατή για να παίρνει πλάσμα από τις ομάδες Ο, Α, Β και ΑΒ. Ωστόσο, το πλάσμα της ομάδος αίματος Ο μπορεί να δοθεί μόνο σε άτομα με ομάδα αίματος O.
Τα άτομα που μπορούν να πάρουν αιμοπετάλια από O + δότη είναι άτομα ομάδας αίματος O +.
Τα άτομα με ομάδα αίματος O- μπορεί να λάβουν μόνο Ο-
Ένα άτομο με  ομάδα Ο αρνητική δεν έχει τα τρία αντιγόνα (Α, Β, και Rh).
Λόγω της απουσίας αυτών των αντιγόνων, μπορεί να δεχτεί μόνο O αρνητικό αίμα. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα αίματος εισαχθεί θα οδηγήσει σε μια ανοσολογική επίθεση κατά του ξένου αντιγόνου.
Το αίμα από ομάδα O- μπορεί να δοθεί σε Ο-, O +, Α-, Α +, Β-, Β +, ΑΒ- και ΑΒ +.
Ένα άτομο με ομάδα αίματος Ο- είναι συμβατό να δώσει αίμα σε οποιαδήποτε ομάδα αίματος, επειδή κανένα από τα αντιγόνα Α, Β, και Rh δεν είναι παρόντα στο αίμα του ατόμου.
Σημειώστε ότι δεν υπάρχει "O" αντιγόνο στα κύτταρα του αίματος.
Η ομάδα O μπορεί να λάβει πλάσμα από O, Α, Β και ΑΒ. Το πλάσμα αίματος Ο μπορεί να δοθεί μόνο σε άτομα με ομάδα αίματος  O.
Τα άτομα που μπορούν να πάρουν αιμοπετάλια από O - δότη είναι άτομα ομάδας αίματος O -.
O τύπος Ο Rh + είναι ρέζους θετικό και ο τύπος Ο Rh - είναι ρέζους αρνητικό
Το σύστημα Rh  είναι το δεύτερο πιο σημαντικό σύστημα της ομάδας του αίματος στη μετάγγιση.
Ανάλογα με την παρουσία ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του παράγοντα ρέζους, που είναι όπως και οι ουσίες Α και Β, ένα συγκολλητινογόνο, τα ερυθρά αιμοσφαίρια λέγονται «Ρέζους θετικά» ή «Ρέζους αρνητικά». Ένα άτομο Ρέζους Θετικό μπορεί να πάρει αίμα της ίδιας ομάδας και σε μερικές περιπτώσεις αίμα Ρέζους Αρνητικό. Αντίθετα, άτομο Ρέζους-Αρνητικό δεν πρέπει να δεχθεί αίμα Ρέζους- θετικό. Ας σημειωθεί, ότι αν συμβεί η τελευταία περίπτωση, στην διάρκεια της πρώτης μετάγγισης τέτοιου αίματος, συνήθως δεν συμβαίνει τίποτα. Μετά όμως από αυτή, ο οργανισμός του λήπτη «ευαισθητοποιείται» και παράγει «αντισώματα», δηλ. ουσίες αντι-Ρέζους που θα καταστρέψουν μαζικά ερυθρά-Θετικά σε περίπτωση και δεύτερης ή και άλλων λαθεμένων μεταγγίσεων με κίνδυνο της ζωής του αρρώστου αυτού. Ανάλογη κατάσταση «ευαισθητοποίησης» με τον παράγοντα Ρέζους μπορεί να συμβεί σε γυναίκες Ρέζους - Αρνητικές σε περίπτωση που εγκυμονούν έμβρυο που έχει κληρονομήσει από τον πατέρα αντιγόνο Ρέζους. Σ' αυτή την περίπτωση το πιθανότερο είναι, ότι δεν θα συμβεί τίποτα στη διάρκεια του πρώτου τοκετού. Στους επόμενους όμως τοκετούς τα προϋπάρχοντα στο αίμα της μητέρας αντισώματα αντι-Ρέζους ακολουθώντας αντίθετη πορεία, θα περάσουν διαμέσου του πλακούντα στην κυκλοφορία του αίματος του εμβρύου Ρέζους - θετικό και μπορεί να προκαλέσουν από ελαφρό ίκτερο, μέχρι σοβαρές ή και θανατηφόρες βλάβες στο έμβρυο. O ελαφρύς αυτός ίκτερος ονομάζεται αιμολυτικός ίκτερος των νεογνών και απαιτεί ειδική θεραπεία που σε σοβαρές περιπτώσεις περιλαμβάνει την «αφαιμαξομετάγγιση», δηλαδή την πλήρη ανταλλαγή του αίματος του νεογνού με νέο συμβατό αίμα. Σήμερα με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, η «ευαισθητοποίηση» της μητέρας προλαμβάνεται με τη χορήγηση αντι-ρέζους σφαιρίνης, αμέσως μετά τον τοκετό.
Εάν δοθεί κατά λάθος, αίμα ομάδας που δεν πρέπει να δοθεί σε ένα ασθενή, τότε γίνεται μια μαζική και κάποτε θανατηφόρα αιμόλυση των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταγγίζονται στον ασθενή. Τα αντισώματα του ασθενούς αναγνωρίζουν τα αντίστοιχα αντιγόνα των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταγγίζονται κατά λάθος, τα καταστρέφουν προκαλώντας σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις, αιμόλυση με ανεπάρκεια οργάνων που μπορεί να οδηγήσουν μεταξύ άλλων και στο θάνατο.
Τα άτομα με ομάδα αίματος O  έχουν προδιάθεση σε ορισμένες ιατρικές παθήσεις, όπως τα έλκη. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω των υψηλότερων επιπέδων των οξέων του στομάχου. Ωστόσο, έχουν  ικανότητα να αφομοιώνουν τις  πρωτεΐνες και το λίπος σε πλούσια γεύματα. Το εντερικό ένζυμο αλκαλική φωσφατάση  και η ApoB48 λιποπρωτεϊνη που χρησιμοποιούνται από την πεπτική οδό εκκρίνονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ικανότητα των ατόμων με ομάδα αίματος Ο να μεταβολίζουν τη χοληστερόλη πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, οι απλοί  υδατάνθρακες όπως εκείνοι που προέρχονται από σπόρους και όσπρια μετατρέπονται εύκολα σε τριγλυκερίδια και λίπη. Συνιστάται για τα άτομα με τον τύπο αίματος O  να εστιάζουν τη διατροφή τους σε βιολογικά κρέατα, φρούτα και λαχανικά και να αποφεύγουν να καταπονούναι υπερβολικά. Επιπλέον, τα γαλακτοκομικά, το σιτάρι και τα όσπρια θα πρέπει να αποφεύγονται, διότι μπορεί να προκαλέσουν πεπτικές διαταραχές. Το πλιγούρι βρώμης, η aloe vera, το τζίντζερ, οι πράσινες σαλάτες, οι μπανάνες και τα πεπόνια στη διατροφή μπορεί να μειώνουν τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Πρέπει, επίσης, να αποφεύγεται η υπερβολική πρόσληψη καφεΐνης και αλκοόλ, γιατί προκαλούν αύξηση της αδρεναλίνης και της νοραδρεναλίνης, που είναι ήδη σε υψηλά επίπεδα σε άτομα με ομάδα αίματος Ο.
Τα άτομα με ομάδα αίματος O έχουν υπερβολικό θυμό, υπερκινητικότητα, εκρήξεις  και χημική ανισορροπία που προκαλεί μανιακές τάσεις. Τα άτομα με ομάδα αίματος Ο Rh + είναι, επίσης, ευάλωτα σε καταστροφικές συμπεριφορές όταν  βαρεθούν, κουραστούν ή έχουν κατάθλιψη, λόγω της συνεργιστικής σχέσης μεταξύ συναισθημάτων της ανταμοιβής και της απελευθέρωσης της ντοπαμίνης. Είτε το πιστεύετε είτε όχι,  ο τύπος της ομάδας αίματος  επηρεάζει τη συμπεριφορά σας. Οι άνθρωποι που ανήκουν στην ομάδα O πιστεύεται ότι έχουν μια επιθετική και δραστήρια προσωπικότητα. Είναι πιο λεπτομερείς, προσανατολισμένοι, υπεύθυνοι, αποφασιστικοί, οργανωμένοι, έχουν συνείδηση, είναι πρακτικοί, λογικοί και ακριβείς. Η προσωπικότητα των ατόμων με  O θετική ομάδα αίματος είναι ισχυρή, παραγωγική, με εκρήξεις θυμού με θετικό και αρνητικό τρόπο, και επίσης υπερκινητική και παρορμητική.
Η τακτική άσκηση που προωθεί την υγεία του μυοσκελετικού και του καρδιοαγγειακού συστήματος μπορεί να είναι ευεργετική σε άτομα με ομάδα αίματος Ο. Η σωματική άσκηση απελευθερώνει πολλούς νευροδιαβιβαστές για να τονώνονται όλα τα συστήματα. Βοηθά, επίσης στη διατήρηση της υγείας  και την συναισθηματική ισορροπία. Αεροβική σωματική άσκηση πρέπει να γίνεται 3 με 4 φορές την εβδομάδα για τουλάχιστον 30 λεπτά κάθε φορά.
 
Ομάδα αίματος  ΑΒ Rh + ή Α Rh -
Ομάδα αίματος ΑΒ Rh + και ΑΒ Rh -
Το γονίδιο ΑΒΟ βρίσκεται στο χρωμόσωμα 9 και καθορίζει το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ. Τα γονίδια Α και Β είναι κυρίαρχα, καθιστώντας την έκφραση και των δύο αντιγόνων Α και Β όταν τα αλληλόμορφα Α ή Β είναι παρόντα. Η φύση των αντιγόνων που υπάρχουν στον ορό καθορίζει τον τύπο του αίματος. Το ΑΒ υποδηλώνει ότι ένα άτομο έχει τόσο το αντιγόνο Α, όσο και το Β.
Τα άτομα που είναι ΑΒ ομάδα αίματος είναι καθολικοί δωρητές πλάσματος επειδή το πλάσμα μπορεί να μεταγγίζεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιασδήποτε ομάδας αίματος.
Ο τύπος ΑΒ Rh + του αίματος αναφέρεται ως καθολικός αποδέκτης, επειδή μπορεί να λαμβάνει μεταγγίσεις από κάθε ομάδα αίματος. 
Ομάδα αίματος ΑΒ Rh + (ΑΒ +)
Είναι πολύ σπάνια ομάδα αίματος που υπάρχει σε 1 στα 29 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 3,4% του πληθυσμού έχει ΑΒ θετικό αίμα.  Αυτός ο τύπος αίματος είναι παρόν σε περίπου 3% σε Καυκάσιους, 4% σε Αφροαμερικανούς, 2% σε ισπανόφωνους, και 7% σε χώρες της Ασίας. 
Ομάδα αίματος ΑΒ Rh - (Α -)
Αυτή η ομάδα αίματος είναι επίσης από τα σπανιότερα είδη μεταξύ όλων των ομάδων αίματος, διότι είναι παρούσα σε μόνο 1 από τα 167 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 0,6% του πληθυσμού έχει ομάδα αίματος ΑΒ -. Αυτός ο τύπος αίματος είναι παρών σε περίπου 1% σε Καυκάσιους, 0,3% σε Αφροαμερικανούς, 0,2% σε Ισπανόφωνους, και 0,1% στην Ασία.
Πώς κληρονομείται η ΑΒ Θετική και η ΑΒ Αρνητική ομάδα αίματος;
Εάν οι γονείς έχουν ομάδες αίματος Α και Β, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Ο, είτε Α, είτε Β, είτε ΑΒ.
Εάν οι  γονείς έχουν ομάδες αίματος Α και ΑΒ, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε  Α, είτε Β είτε ΑΒ.
Αν οι  γονείς έχουν ομάδες αίματος Β και ΑΒ, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Β, είτε Α είτε ΑΒ.
Αν οι  γονείς έχουν ομάδες αίματος ΑΒ και ΑΒ, η ομάδα αίματος του παιδιού, είτε θα είναι είτε Α, είτε Β είτε ΑΒ.
Ομάδα αίματος ΑΒ +: Τα άτομα με ομάδα αίματος ΑΒ + μπορούν να λάβουν αίμα από ΑΒ +, ΑΒ -, Β +, Β -, Α +, Α -, O + και Ο-
Ένα άτομο που λαμβάνει αίμα με θετικό ΑΒ τύπο αίματος έχει τα αντιγόνα Α, Β και το αντιγόνο Rh στο αίμα. 
Ομάδα αίματος ΑΒ -: Τα άτομα με ομάδα αίματος ΑΒ - μπορούν να λάβουν αίμα από ΑΒ -, Β -, Α -, και Ο -.

Το ΑΒ + μπορεί μόνο να δοθεί σε άτομα με ΑΒ + αίμα: Αυτό συμβαίνει λόγω της παρουσίας αντιγόνων Α, Β και του αντιγόνου Rh στο αίμα του δότη. Κάθε μετάγγιση ΑΒ + σε οποιεσδήποτε άλλες ομάδες αίματος μπορεί να προκαλέσει επίθεση στο ανοσοποιητικό σύστημα.
Το ΑΒ - μπορεί μόνο να δοθεί σε άτομα με ΑΒ + και ΑΒ - αίμα: Αυτό συμβαίνει λόγω της παρουσίας αντιγόνων Α, Β και της απουσίας του αντιγόνου Rh στο αίμα του δότη. Κάθε μετάγγιση ΑΒ - σε οποιεσδήποτε άλλες ομάδες αίματος μπορεί να προκαλέσει επίθεση στο ανοσοποιητικό σύστημα.
Τα άτομα με ομάδα αίματος AB μπορεί να λάβουν πλάσμα μόνο από ομάδα αίματος AB: Ωστόσο, τα άτομα με ομάδα αίματος ΑΒ είναι καθολικοί δότες πλάσματος, και το πλάσμα της ομάδος αίματος ΑΒ μπορεί να δοθεί σε όλες τις ομάδες αίματος.
Τα άτομα που μπορούν να πάρουν αιμοπετάλια από ΑΒ + δότη είναι τα άτομα Rh + όλων των ομάδων αίματος
Τα άτομα που μπορούν να πάρουν αιμοπετάλια από ΑΒ - δότη είναι τα άτομα όλων των ομάδων αίματος
O τύπος ΑΒ Rh + είναι ρέζους θετικό και ο τύπος ΑΒ Rh - είναι ρέζους αρνητικό
Το σύστημα Rh  είναι το δεύτερο πιο σημαντικό σύστημα της ομάδας του αίματος στη μετάγγιση.
Ανάλογα με την παρουσία ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του παράγοντα ρέζους, που είναι όπως και οι ουσίες Α και Β, ένα συγκολλητινογόνο, τα ερυθρά αιμοσφαίρια λέγονται «Ρέζους θετικά» ή «Ρέζους αρνητικά». Ένα άτομο Ρέζους Θετικό μπορεί να πάρει αίμα της ίδιας ομάδας και σε μερικές περιπτώσεις αίμα Ρέζους Αρνητικό. Αντίθετα, άτομο Ρέζους-Αρνητικό δεν πρέπει να δεχθεί αίμα Ρέζους- θετικό. Ας σημειωθεί, ότι αν συμβεί η τελευταία περίπτωση, στην διάρκεια της πρώτης μετάγγισης τέτοιου αίματος, συνήθως δεν συμβαίνει τίποτα. Μετά όμως από αυτή, ο οργανισμός του λήπτη «ευαισθητοποιείται» και παράγει «αντισώματα», δηλ. ουσίες αντι-Ρέζους που θα καταστρέψουν μαζικά ερυθρά-Θετικά σε περίπτωση και δεύτερης ή και άλλων λαθεμένων μεταγγίσεων με κίνδυνο της ζωής του αρρώστου αυτού. Ανάλογη κατάσταση «ευαισθητοποίησης» με τον παράγοντα Ρέζους μπορεί να συμβεί σε γυναίκες Ρέζους - Αρνητικές σε περίπτωση που εγκυμονούν έμβρυο που έχει κληρονομήσει από τον πατέρα αντιγόνο Ρέζους. Σ' αυτή την περίπτωση το πιθανότερο είναι, ότι δεν θα συμβεί τίποτα στη διάρκεια του πρώτου τοκετού. Στους επόμενους όμως τοκετούς τα προϋπάρχοντα στο αίμα της μητέρας αντισώματα αντι-Ρέζους ακολουθώντας αντίθετη πορεία, θα περάσουν διαμέσου του πλακούντα στην κυκλοφορία του αίματος του εμβρύου Ρέζους - θετικό και μπορεί να προκαλέσουν από ελαφρό ίκτερο, μέχρι σοβαρές ή και θανατηφόρες βλάβες στο έμβρυο. O ελαφρύς αυτός ίκτερος ονομάζεται αιμολυτικός ίκτερος των νεογνών και απαιτεί ειδική θεραπεία που σε σοβαρές περιπτώσεις περιλαμβάνει την «αφαιμαξομετάγγιση», δηλαδή την πλήρη ανταλλαγή του αίματος του νεογνού με νέο συμβατό αίμα. Σήμερα με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, η «ευαισθητοποίηση» της μητέρας προλαμβάνεται με τη χορήγηση αντι-ρέζους σφαιρίνης, αμέσως μετά τον τοκετό.
Εάν δοθεί κατά λάθος, αίμα ομάδας που δεν πρέπει να δοθεί σε ένα ασθενή, τότε γίνεται μια μαζική και κάποτε θανατηφόρα αιμόλυση των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταγγίζονται στον ασθενή. Τα αντισώματα του ασθενούς αναγνωρίζουν τα αντίστοιχα αντιγόνα των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταγγίζονται κατά λάθος, τα καταστρέφουν προκαλώντας σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις, αιμόλυση με ανεπάρκεια οργάνων που μπορεί να οδηγήσουν μεταξύ άλλων και στο θάνατο.
Ασθένειες στα άτομα με ομάδα αίματος ΑΒ: Όσοι έχουν ομάδα αίματος ΑΒ πιστεύεται ότι έχουν κίνδυνο και ευαισθησία για ασθένειες, όπως τα άτομα με ομάδα αίματος Α ή Β ή και των δύο. 

Προσωπικότητα σε άτομα με ομάδα αίματος ΑΒ: Τα άτομα με ομάδα αίματος ΑΒ είναι πνευματικά και διαισθητικά. Επίσης, είναι πολύ φιλικά, με κατανόηση, εμπιστοσύνη, συναισθηματικά και παθιασμένα.
Διατροφή για τα άτομα με ομάδα ΑΒ: Η χαμηλή οξύτητα του στομάχου έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη της ικανότητας να μεταβολίζουν την τροφή αποτελεσματικά και συχνά, η πρόσληψη κρέατος αποθηκεύεται ως λίπος. Μικρότερα και συχνότερα γεύματα συνιστώνται. Ειδικά, όταν έχουν άγχος τα άτομα αυτού του τύπου αίματος θα πρέπει να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης. Οι προτάσεις των τροφίμων για τα άτομα της ομάδας αίματος ΑΒ περιλαμβάνουν τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα θαλασσινά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα (όπως το κεφίρ και το γιαούρτι), το τόφου, οι σαρδέλες, ο τόνος και ο σολομός. Να αποφεύγετε το κοτόπουλο και αντί αυτού να τρώτε γαλοπούλα. Να αποφεύγετε το χταπόδι και να τρώτε αντί αυτού ψάρια. Να αποφεύγετε το γάλα και να τρώτε αντί αυτού γιαούρτι. Να αποφεύγεται το καλαμποκέλαιο και να τρώτε ελαιόλαδο. Να αποφεύγετε τα μαύρα φασόλια και να τρώτε φακές. Να αποφεύγετε τους ηλιόσπορους και να τρώτε φυστίκια. Να αποφεύγετε τα δημητριακά και να τρώτε άγριο ρύζι. Να αποφεύγετε τις μαύρες ελιές και να τρώτε κολοκύθα. Να μην τρώτε μπανάνες, αλλά να τρώτε ακτινίδια για το κάλιο. Αντί για μαύρο τσάι να πίνετε καφέ.
Άσκηση για τα άτομα με ομάδα αίματος ΑΒ: Τα άτομα με ομάδα αίματος Α έχουν υψηλά επίπεδα κορτιζόλης. Η αύξηση αυτή καθιστά δύσκολο για αυτούς να χειριστούν το άγχος. Ωστόσο, τα επίπεδα κορτιζόλης μειώνονται με τακτικά προγράμματα άσκησης που βοηθούν στην προώθηση της ηρεμίας και στην εστίαση. Η υπερβολική προπόνηση θα πρέπει να αποφεύγεται διότι μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της κορτιζόλης. Η άσκηση μπορεί να είναι πολύ ευεργετική για τα άτομα της ομάδας αίματος ΑΒ άτομα κυρίως για την διατήρηση της υγιούς συναισθηματικής ισορροπίας και για την μείωση του στρες. Συνιστάται αερόβια σωματική άσκηση, όπως η ποδηλασία ή το τρέξιμο σε συνδυασμό με κατευναστικές δραστηριότητες όπως γιόγκα και ο διαλογισμός.
 
Ομάδα αίματος  Α Rh + ή Α Rh -
Το γονίδιο ΑΒΟ βρίσκεται στο χρωμόσωμα 9 και καθορίζει το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ. Τα γονίδια Α και Β είναι κυρίαρχα, καθιστώντας την έκφραση και των δύο αντιγόνων Α και Β όταν τα αλληλόμορφα Α ή Β είναι παρόντα. Η ομάδα αίματος Α έχει ένα αντιγόνο Α επί των ερυθροκυττάρων με το αντίσωμα Β στο πλάσμα.
Ομάδα αίματος Α Rh + (Α +)
Είναι ο δεύτερος πιο συχνός τύπος αίματος. Αυτός ο τύπος του αίματος είναι παρών σε 1 στα 3 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 35,7% του πληθυσμού έχει Α + αίμα.  Αυτός ο τύπος αίματος παρατηρείται σε περίπου 33% σε Καυκάσιους, 24% σε Αφροαμερικανούς, 29% σε Ισπανόφωνους, και στο 27% σε χώρες της Ασίας.
Ομάδα αίματος Α Rh - (Α -)
Είναι σπάνιος τύπος αίματος και παρατηρείται μόνο σε περίπου 1 στα 16 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι  περίπου 6,6% του πληθυσμού έχει Α - αίμα. Αυτός ο τύπος αίματος παρατηρείται περίπου 7% σε Καυκάσιους, 2% σε Αφροαμερικανούς, 2% σε Ισπανόφωνους και 0,5% στην Ασία.
Πώς κληρονομείται η Α Θετική και η Α Αρνητική ομάδα αίματος;
Αν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι Ο και Α, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε O είτε Α
Αν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι Ο και ΑΒ, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Α είτε Β
Αν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι Α και Α, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Α είτε O.
Εάν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι  Α και Β, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Ο, είτε Α, είτε Β, είτε ΑΒ.
Εάν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι  A και ΑΒ, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε  Α, είτε Β είτε ΑΒ.
Αν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι Β και ΑΒ, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Β, είτε Α είτε  ΑΒ.
Αν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι ΑΒ και ΑΒ, η ομάδα αίματος του παιδιού, είναι είτε Α, είτε Β είτε ΑΒ.
Ομάδα αίματος Α +: Τα άτομα με Α + μπορούν να λάβουν αίμα από Α +, Α -, Ο + και Ο-. Ένα άτομο με ένα Α θετικό έχει αμφότερα τα αντιγόνα Α και Rh στο αίμα. Έχοντας την παρουσία αντιγόνου Α και αντιγόνου Rh, το  Α θετικό αίμα μπορεί να είναι συμβατό με Α +, Α-, O + και Ο-. Μια μετάγγιση με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου αίματος μπορεί να οδηγήσει σε μία ανοσολογική απόκριση.
Ομάδα αίματος Α -: Τα άτομα με Α - μπορούν να λάβουν αίμα από, Α- και Ο-, γιατί δεν έχει το αντιγόνο Rh στο αίμα. Έχοντας την παρουσία αντιγόνου Α και την απουσία αντιγόνου Rh, τα άτομα με ομάδα αίματος Α - μπορεί να λάβουν αίμα μόνο από Α- και Ο-. Μια μετάγγιση με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου αίματος μπορεί να ξεκινήσει μια ανοσολογική απόκριση.
Το Α + αίμα μπορεί μόνο να δοθεί σε Α + και ΑΒ + άτομα: Ένα άτομο Α + είναι συμβατό να δωρίσει αίμα στις ομάδες αίματος Α + και ΑΒ +. Αυτό είναι λόγω της παρουσίας του αντιγόνου Α και του αντιγόνου Rh στο αίμα του δότη. Οι άντρες μπορούν να δίνουν αίμα  έως και 4 φορές κάθε χρόνο, ενώ οι γυναίκες μπορεί να δίνουν αίμα έως και τρεις φορές το χρόνο.
Το Α - αίμα μπορεί μόνο να δοθεί σε Α +, Α -, ΑΒ- και ΑΒ + άτομα: Αυτό συμβαίνει λόγω της παρουσίας του αντιγόνου Α και την απουσία του αντιγόνου Rh στο αίμα του δότη. Οι άντρες μπορούν να δίνουν αίμα  έως και 4 φορές κάθε χρόνο, ενώ οι γυναίκες μπορεί να δίνουν αίμα έως και τρεις φορές το χρόνο.
Πλάσμα αίματος τα άτομα με ομάδα Α μπορούν να λάβουν από Α και ΑΒ: Η ομάδα αίματος Α δεν φέρει το αντίσωμα Α, καθιστώντας την ομάδα  Α να είναι συμβατή για παραλαβή πλάσματος από τις ομάδες Α και ΑΒ. Ωστόσο, το πλάσμα τύπου αίματος Α μπορεί να δοθεί μόνο σε παραλήπτες O και Α.
Τα άτομα που μπορούν να πάρουν αιμοπετάλια από Α + δότη είναι άτομα ομάδας αίματος Α +.
Τα άτομα που μπορούν να πάρουν αιμοπετάλια από Α - δότη είναι άτομα ομάδας αίματος Α -.
O τύπος Α Rh + είναι ρέζους θετικό και ο τύπος Α Rh - είναι ρέζους αρνητικό
Το σύστημα Rh  είναι το δεύτερο πιο σημαντικό σύστημα της ομάδας του αίματος στη μετάγγιση.
Ανάλογα με την παρουσία ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του παράγοντα ρέζους, που είναι όπως και οι ουσίες Α και Β, ένα συγκολλητινογόνο, τα ερυθρά αιμοσφαίρια λέγονται «Ρέζους θετικά» ή «Ρέζους αρνητικά». Ένα άτομο Ρέζους Θετικό μπορεί να πάρει αίμα της ίδιας ομάδας και σε μερικές περιπτώσεις αίμα Ρέζους Αρνητικό. Αντίθετα, άτομο Ρέζους-Αρνητικό δεν πρέπει να δεχθεί αίμα Ρέζους- θετικό. Ας σημειωθεί, ότι αν συμβεί η τελευταία περίπτωση, στην διάρκεια της πρώτης μετάγγισης τέτοιου αίματος, συνήθως δεν συμβαίνει τίποτα. Μετά όμως από αυτή, ο οργανισμός του λήπτη «ευαισθητοποιείται» και παράγει «αντισώματα», δηλ. ουσίες αντι-Ρέζους που θα καταστρέψουν μαζικά ερυθρά-Θετικά σε περίπτωση και δεύτερης ή και άλλων λαθεμένων μεταγγίσεων με κίνδυνο της ζωής του αρρώστου αυτού. Ανάλογη κατάσταση «ευαισθητοποίησης» με τον παράγοντα Ρέζους μπορεί να συμβεί σε γυναίκες Ρέζους - Αρνητικές σε περίπτωση που εγκυμονούν έμβρυο που έχει κληρονομήσει από τον πατέρα αντιγόνο Ρέζους. Σ' αυτή την περίπτωση το πιθανότερο είναι, ότι δεν θα συμβεί τίποτα στη διάρκεια του πρώτου τοκετού. Στους επόμενους όμως τοκετούς τα προϋπάρχοντα στο αίμα της μητέρας αντισώματα αντι-Ρέζους ακολουθώντας αντίθετη πορεία, θα περάσουν διαμέσου του πλακούντα στην κυκλοφορία του αίματος του εμβρύου Ρέζους - θετικό και μπορεί να προκαλέσουν από ελαφρό ίκτερο, μέχρι σοβαρές ή και θανατηφόρες βλάβες στο έμβρυο. O ελαφρύς αυτός ίκτερος ονομάζεται αιμολυτικός ίκτερος των νεογνών και απαιτεί ειδική θεραπεία που σε σοβαρές περιπτώσεις περιλαμβάνει την «αφαιμαξομετάγγιση», δηλαδή την πλήρη ανταλλαγή του αίματος του νεογνού με νέο συμβατό αίμα. Σήμερα με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, η «ευαισθητοποίηση» της μητέρας προλαμβάνεται με τη χορήγηση αντι-ρέζους σφαιρίνης, αμέσως μετά τον τοκετό.
Εάν δοθεί κατά λάθος, αίμα ομάδας που δεν πρέπει να δοθεί σε ένα ασθενή, τότε γίνεται μια μαζική και κάποτε θανατηφόρα αιμόλυση των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταγγίζονται στον ασθενή. Τα αντισώματα του ασθενούς αναγνωρίζουν τα αντίστοιχα αντιγόνα των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταγγίζονται κατά λάθος, τα καταστρέφουν προκαλώντας σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις, αιμόλυση με ανεπάρκεια οργάνων που μπορεί να οδηγήσουν μεταξύ άλλων και στο θάνατο.
Ασθένειες στα άτομα με ομάδα αίματος Α: Όσοι έχουν ομάδα αίματος Α πιστεύεται ότι έχουν κίνδυνο και ευαισθησία για ασθένειες, όπως ο καρκίνος, οι αλλεργίες, ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Είναι καλύτερα να κάνουν τακτικό έλεγχο για αυτές τις ασθένειες. Απαιτείται εξατομικευμένη διατροφή  και στρατηγικές αλλαγής στον τρόπο ζωής για μεγιστοποίηση της συνολικής υγείας, προκειμένου να επιτευχθεί αυξημένη μακροζωία, μεγαλύτερη ζωτικότητα και πνευματική διαύγεια.

Προσωπικότητα σε άτομα με ομάδα αίματος Α: Τα άτομα με ομάδα αίματος Α έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητάτους. Είναι λεπτολόγοι, λεπτομερείς, εφευρετικοί, προσανατολισμένοι, δημιουργικοί, καλοί ακροατές και ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων.
Διατροφή για τα άτομα με ομάδα Α: Συνιστάται στα άτομα με ομάδα αίματος Α να ακολουθήσουν μια δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο στην πρόληψη των πιθανών ασθενειών που σχετίζονται με τα άτομα της αίματος Α. Μια χορτοφαγική διατροφή δίνει στα άτομα αυτά ενέργεια,  φόρμα και υγεία. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει πολλά φρέσκα φρούτα, όσπρια, φρέσκα πράσινα λαχανικά, φασόλια, δημητριακά ολικής αλέσεως, και tofu. Φυτικά έλαια, προϊόντα σόγιας και ανανάς μπορεί να είναι χρήσιμα για τη διαχείριση του βάρους. Επιπλέον, τα υψηλά σε υδατάνθρακες γαλακτοκομικά προϊόντα, θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς, επίσης και το κρέας και τα προϊόντα από λευκό αλεύρι. Τα λιπαρά και επεξεργασμένα τρόφιμα θα πρέπει, επίσης, να αποφεύγονται και για την πρόσληψη του στρες.
Άσκηση για τα άτομα με ομάδα αίματος Α: Τα άτομα με ομάδα αίματος Α έχουν υψηλά επίπεδα κορτιζόλης. Η αύξηση αυτή καθιστά δύσκολο για αυτούς να χειριστούν το άγχος. Ωστόσο, τα επίπεδα κορτιζόλης μειώνονται με τακτικά προγράμματα άσκησης που βοηθούν στην προώθηση της ηρεμίας και στην εστίαση. Η υπερβολική προπόνηση θα πρέπει να αποφεύγεται διότι μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της κορτιζόλης.

Ομάδα αίματος  B Rh + ή Β Rh -
Το γονίδιο ΑΒΟ βρίσκεται στο χρωμόσωμα 9 και καθορίζει το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ. Τα γονίδια Α και Β είναι κυρίαρχα, καθιστώντας την έκφραση και των δύο αντιγόνων Α και Β όταν τα αλληλόμορφα Α ή Β είναι παρόντα. Η ομάδα αίματος Β έχει ένα αντιγόνο Β επί των ερυθροκυττάρων με το αντίσωμα Α στο πλάσμα.
Ομάδα αίματος Β Rh + (Β +)
Η ομάδα αίματος Β θετικό είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Είναι η τρίτη πιο συχνή ομάδα αίματος και υπάρχει σε περίπου σε 1 στα 12 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 8,5% του πληθυσμού έχει ομάδα Β θετικό.  Υπάρχει περίπου 9% σε Καυκάσιους, 18% σε Αφροαμερικανούς, 9% σε ισπανόφωνους, και σε 25% σε χώρες της Ασίας.
Ομάδα αίματος Β Rh - (Β -)
Η ομάδα αίματος Β Rh (Β -) είναι πιο σπάνια από τη θετική.  Η ομάδα αίματος Β Rh (Β -) είναι μία από τις σπανιότερες και η ομαδα ΑΒ αρνητική, είναι η δεύτερη σπανιότερη ομάδα αίματος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρείται επαρκής προσφορά για αυτόν τον τύπο αίματος, γιατί είναι μία από τις δυσκολότερες ομάδες αίματος. Παρατηρείται σε 1 στα 67 άτομα. Αυτό σημαίνει περίπου 1,5% του πληθυσμού έχει Β αρνητική ομάδα αίματος. Υπάρχει περίπου 2% σε Καυκάσιους, 1% σε Αφροαμερικανούς, 1% σε ισπανόφωνους, και 0,4% στην Ασία.
Πώς κληρονομείται η Β Θετική και η Β Αρνητική ομάδα αίματος;
Αν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι Ο και Β, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Ο ή Β
Αν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι Ο και ΑΒ, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Α ή Β
Εάν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι Α και Β, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Ο είτε Α, είτε Β, είτε ΑΒ
Εάν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι Α και ΑΒ, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Α είτε Β είτε ΑΒ
Αν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι Β και Β, ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Ο είτε Β
Αν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι Β και ΑΒ, η ομάδα αίματος του παιδιού θα είναι είτε Β, είτε Α είτε ΑΒ
Αν οι ομάδες αίματος των γονιών είναι  ΑΒ και ΑΒ, η ομάδα αίματος του παιδιού, είτε θα είναι ένα από τα Α, Β ή ΑΒ
Ομάδα αίματος Β +: Τα άτομα με Β + μπορούν να λάβουν αίμα από Β +, Β -, Ο + και Ο-. Ένα άτομο με ένα Β θετικό έχει αμφότερα τα αντιγόνα Β και Rh στο αίμα. Έχοντας την παρουσία αντιγόνου Β και αντιγόνου Rh, το  Β θετικό αίμα μπορεί να είναι συμβατό με Β +, Β-, O + και Ο-. Μια μετάγγιση με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου αίματος μπορεί να οδηγήσει σε μία ανοσολογική απόκριση.
Ομάδα αίματος Β -: Τα άτομα με Β - μπορούν να λάβουν αίμα από, Β- και Ο-, γιατί δεν έχει το αντιγόνο Rh στο αίμα. Έχοντας την παρουσία αντιγόνου Β και την απουσία αντιγόνου Rh, τα άτομα με ομάδα αίματος Β - μπορεί να λάβουν αίμα μόνο από Β- και Ο-. Μια μετάγγιση με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου αίματος μπορεί να ξεκινήσει μια ανοσολογική απόκριση.
Το Β + αίμα μπορεί μόνο να δοθεί σε Β + και ΑΒ + άτομα: Ένα άτομο Β + είναι συμβατό να δωρίσει αίμα στις ομάδες αίματος B + και ΑΒ +. Αυτό είναι λόγω της παρουσίας του αντιγόνου Β και του αντιγόνου Rh στο αίμα του δότη. Οι άντρες μπορούν να δίνουν αίμα  έως και 4 φορές κάθε χρόνο, ενώ οι γυναίκες μπορεί να δίνουν αίμα έως και τρεις φορές το χρόνο.
Το Β - αίμα μπορεί μόνο να δοθεί σε Β +, Β -, ΑΒ- και ΑΒ + άτομα: Αυτό συμβαίνει λόγω της παρουσίας του αντιγόνου Β και την απουσία του αντιγόνου Rh στο αίμα του δότη. Οι άντρες μπορούν να δίνουν αίμα  έως και 4 φορές κάθε χρόνο, ενώ οι γυναίκες μπορεί να δίνουν αίμα έως και τρεις φορές το χρόνο.
Πλάσμα αίματος τα άτομα με ομάδα Β μπορούν να λάβουν από Β και ΑΒ: Η ομάδα αίματος Β δεν φέρει το αντίσωμα Β, καθιστώντας την ομάδα  Β να είναι συμβατή για παραλαβή πλάσματος από τις ομάδες Β και ΑΒ. Ωστόσο, το πλάσμα τύπου αίματος Β μπορεί να δοθεί μόνο σε παραλήπτες O και Β.
Τα άτομα που μπορούν να πάρουν αιμοπετάλια από Β + δότη είναι άτομα ομάδας αίματος Β +.
Τα άτομα που μπορούν να πάρουν αιμοπετάλια από Β - δότη είναι άτομα ομάδας αίματος Β -.
O τύπος Β Rh + είναι ρέζους θετικό και ο τύπος Β Rh - είναι ρέζους αρνητικό
Το σύστημα Rh  είναι το δεύτερο πιο σημαντικό σύστημα της ομάδας του αίματος στη μετάγγιση.
Ανάλογα με την παρουσία ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του παράγοντα ρέζους, που είναι όπως και οι ουσίες Α και Β, ένα συγκολλητινογόνο, τα ερυθρά αιμοσφαίρια λέγονται «Ρέζους θετικά» ή «Ρέζους αρνητικά». Ένα άτομο Ρέζους Θετικό μπορεί να πάρει αίμα της ίδιας ομάδας και σε μερικές περιπτώσεις αίμα Ρέζους Αρνητικό. Αντίθετα, άτομο Ρέζους-Αρνητικό δεν πρέπει να δεχθεί αίμα Ρέζους- θετικό. Ας σημειωθεί, ότι αν συμβεί η τελευταία περίπτωση, στην διάρκεια της πρώτης μετάγγισης τέτοιου αίματος, συνήθως δεν συμβαίνει τίποτα. Μετά όμως από αυτή, ο οργανισμός του λήπτη «ευαισθητοποιείται» και παράγει «αντισώματα», δηλ. ουσίες αντι-Ρέζους που θα καταστρέψουν μαζικά ερυθρά-Θετικά σε περίπτωση και δεύτερης ή και άλλων λαθεμένων μεταγγίσεων με κίνδυνο της ζωής του αρρώστου αυτού. Ανάλογη κατάσταση «ευαισθητοποίησης» με τον παράγοντα Ρέζους μπορεί να συμβεί σε γυναίκες Ρέζους - Αρνητικές σε περίπτωση που εγκυμονούν έμβρυο που έχει κληρονομήσει από τον πατέρα αντιγόνο Ρέζους. Σ' αυτή την περίπτωση το πιθανότερο είναι, ότι δεν θα συμβεί τίποτα στη διάρκεια του πρώτου τοκετού. Στους επόμενους όμως τοκετούς τα προϋπάρχοντα στο αίμα της μητέρας αντισώματα αντι-Ρέζους ακολουθώντας αντίθετη πορεία, θα περάσουν διαμέσου του πλακούντα στην κυκλοφορία του αίματος του εμβρύου Ρέζους - θετικό και μπορεί να προκαλέσουν από ελαφρό ίκτερο, μέχρι σοβαρές ή και θανατηφόρες βλάβες στο έμβρυο. O ελαφρύς αυτός ίκτερος ονομάζεται αιμολυτικός ίκτερος των νεογνών και απαιτεί ειδική θεραπεία που σε σοβαρές περιπτώσεις περιλαμβάνει την «αφαιμαξομετάγγιση», δηλαδή την πλήρη ανταλλαγή του αίματος του νεογνού με νέο συμβατό αίμα. Σήμερα με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, η «ευαισθητοποίηση» της μητέρας προλαμβάνεται με τη χορήγηση αντι-ρέζους σφαιρίνης, αμέσως μετά τον τοκετό.
Εάν δοθεί κατά λάθος, αίμα ομάδας που δεν πρέπει να δοθεί σε ένα ασθενή, τότε γίνεται μια μαζική και κάποτε θανατηφόρα αιμόλυση των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταγγίζονται στον ασθενή. Τα αντισώματα του ασθενούς αναγνωρίζουν τα αντίστοιχα αντιγόνα των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταγγίζονται κατά λάθος, τα καταστρέφουν προκαλώντας σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις, αιμόλυση με ανεπάρκεια οργάνων που μπορεί να οδηγήσουν μεταξύ άλλων και στο θάνατο.
 Ασθένειες στα άτομα με ομάδα αίματος Β: Ο τύπος αυτός του αίματος συνδέεται με την ευαισθησία σε συγκεκριμένες λεκτίνες, σε ορισμένα τρόφιμα, σε υψηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα κορτιζόλης που έχει σχέση με το στρες, με ευπάθεια σε αυτοάνοσες ασθένειες, όπως ο λύκος, σκλήρυνση κατά πλάκας και το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης. Ωστόσο, ένα υγιές άτομο με ομάδα αίματος Β άτομο έχει λιγότερο κίνδυνο για ασθένειες και πιστεύεται ότι είναι περισσότερο σωματικά ικανός σε σχέση με άλλους τύπους του αίματος. Τα άτομα με ομάδα αίματος Β είναι πιο κοντά στα άτομα με ομάδα αίματος Α, και παράγονται, κάπως, υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης. Όταν ένας τύπος Β είναι εκτός ισορροπίας, αυτό εκδηλώνεται με υπερβολική αντίδραση στο στρες, δυσκολία στην ανάκτηση από το άγχος, έχει διαταραχές ύπνου, πρωινή οόλωση εγκεφάλου, διαταράσσονται τα φιλικά βακτήρια και καταστέλλεται η λειτουργία του ανοσοποιητικού. Αυτό οδηγεί σε αυξημένους κινδύνους για κατάθλιψη, αντίσταση στην ινσουλίνη, υποθυρεοειδισμό και υψηλή πίεση. Το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) βοηθάει στο στρες και το άγχος σε άτομα με ομάδα αίματος Β. Το ΝΟ είναι μία σημαντική ουσία ικανή να τροποποιεί πολλές βιολογικές διεργασίες  του νευρικού συστήματος και του ανοσοποιητικού συστήματος. Nitric Oxide λειτουργεί ως ένα είδος διαμεσολαβητής ορισμένων τύπων νευρώνων στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αντίθετα με τις άλλες νευροδιαβιβαστές, όπως η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη, το ΝΟ δεν δεσμεύεται σε ειδικές θέσεις επί του κυττάρου, αλλά μάλλον είναι εμποτισμένη μέσα στο κύτταρο και λειτουργεί απευθείας σε βιοχημικό επίπεδο, και λειτουργεί σαν ένας "ταχείας αντίδρασης" νευροδιαβιβαστής. Φαίνεται, ότι το ΝΟ εμπλέκεται και στη ρύθμιση των ενδορφινών που παράγονται στον εγκέφαλο. Η ικανότητα αυτή του ΝΟ  είναι ιδιαίτερα επωφελής για το καρδιαγγειακό σύστημα, αλλά επιτρέπει και την ταχύτερη ανάρρωση από το στρες. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν το αντιγόνο τύπου Β, γιατί ακριβώς δίπλα στο γονίδιο ΑΒΟ, βρίσκεται το γονίδιο που επηρεάζει την μετατροπή της αργινίνης σε NO είναι ακριβώς δίπλα από το γονίδιο που κωδικοποιεί την ομάδα αίματος. 

Προσωπικότητα σε άτομα με ομάδα αίματος Β: Τα άτομα με ομάδα αίματος Β μαθαίνουν καλύτερα μέσω της ακρόασης. Είναι πρωτότυποι, ευέλικτοι, δημιουργικοί, μυστικιστές, ιδεαλιστικοί, υποκειμενικοί, αυθόρμητοι, με παγκόσμιο προσανατολισμό και έχουν σαν επίκεντρο τον άνθρωπο. Τα άτομα με ομάδα αίματος Β έχουν υψηλότερη «διαίσθηση» ή την έκτη αίσθηση. Πρέπει να μάθουν να βρίσκουν υγιείς τρόπους για να εκφράσουν την αιρετική πλευρά τους. Πρέπει να περνούν τουλάχιστον είκοσι λεπτά την ημέρα με κάποια δημιουργική εργασία που απαιτεί την πλήρη προσοχή τους. Πρέπει να πηγαίνουν στο κρεβάτι το αργότερο στις 23:00 και να κοιμούνται για οκτώ ώρες ή περισσότερο. Είναι σημαντικό για τα άτομα με ομάδα Β να διατηρούν το βιολογικό τους ρολόι. Πρέπει να χαλαρώνουν και να κάνουν διαλογισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες ομάδων που βοηθούν την κοινωνία. Πρέπει να ασχολούνται με το διδύκτιο γιατί μπορούν να βοηθήσουν την ανθρωπότητα.  Καθώς γερνούν, τα άτομα με ομάδα αίματος Β έχουν την τάση να υποφέρουν από απώλεια μνήμης και έχουν μειωμένη πνευματική οξύτητα. Πρέπει να ασχολούνται με εργασίες που απαιτούν συγκέντρωση, όπως σταυρόλεξα ή να μάθουν μια νέα δεξιότητα ή γλώσσα.
Διατροφή για τα άτομα με ομάδα Β: Ευεργετικά τρόφιμα είναι τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, τα πράσινα λαχανικά και τα βιολογικά κρέατα. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να αποφεύγονται τα τρόφιμα που επηρεάζουν τον μεταβολισμό όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, τα φιστίκια, το σουσάμι και οι ντομάτες. Η κατανάλωση κοτόπουλου θα πρέπει επίσης να αντικατασταθεί με τρόφιμα όπως το αρνί ή το κατσίκι ή το κυνήγι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κοτόπουλο περιέχει ένα τύπο του αίματος Β συγκολλητική λεκτίνη η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα διαταραχές του ανοσοποιητικού ή εγκεφαλικά επεισόδια. Σε άτομα με ομάδα αίματος Β οι μεγαλύτεροι παράγοντες στην αύξηση του σωματικού βάρους είναι το καλαμπόκι, το σιτάρι, το φαγόπυρο, φακές, τις ντομάτες, τα φιστίκια και σουσάμι. Κάθε ένα από αυτά τα τρόφιμα επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας του μεταβολισμού σας, με αποτέλεσμα την κόπωση, κατακράτηση υγρών, και υπογλυκαιμία που είναι η σοβαρή πτώση του σακχάρου στο αίμα μετά την κατανάλωση ενός γεύματος. Όταν εξαλειφθούν αυτά τα τρόφιμα τα επίπεδα σακχάρου θα παραμένουν φυσιολογικά μετά τα γεύματα. 
Άσκηση για τα άτομα με ομάδα αίματος Β: Απαιτούνται ασκήσεις διαλογισμού για να διατηρήσουν την ισορροπία για το μυαλό και το σώμα. Δεν πρέπει να είναι έντονα αερόβιες και οι καλύτερες είναι η πεζοπορία, η ποδηλασία, το γκολφ, το τένις και οι πολεμικές τέχνες. Τα άτομα με ομάδα αίματος Β έχουν την ικανότητα να ανακουφίζονται από το στρες και να διατηρείται  η συναισθηματική ισορροπία μέσα από την αξιοποίηση των ψυχικών διεργασιών, όπως ο οραματισμός και ο διαλογισμός.
Ο τύπος αίματος Β έχει αναπτυχθεί στην περιοχή των Ιμαλαΐων στις ορεινές περιοχές, που σήμερα ειναι το Πακιστάν και η Ινδία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου