Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009

Πιο συχνές οι υποτροπές με διάγνωση πριν τα 18 αλλά λιγότερο επικίνδυνη η ΣΚΠ

Οι ασθενείς που αναπτύσσουν τη σκλήρυνση κατά πλάκας πριν από την ηλικία των 18 εμφανίζονται περισσότερες υποτροπές της νόσου από εκείνους με διάγνωση της ασθένειας ως ενήλικοι, σύμφωνα με μια έκθεση στο τεύχος Ιανουαρίου του “Archives of Neurology”. « Αν και κλινικά, η πολλαπλή σκλήρυνση εμφανίζεται μεταξύ των ηλικιών 20 και 40, 2.7% με 10.5% των ασθενών αναπτύσσουν τα πρώτα συμπτώματά τους πριν από τα 18α γενέθλιά τους», οι συντάκτες μας γράφουν στο άρθρο.kidMS

Προηγούμενες εκθέσεις πρότειναν ότι η πρόοδο της σκλήρυνσης είναι πιο αργή στους ασθενείς με διάγνωση της ασθένειας στην παιδική ηλικία.

Στην έρευνα συμμετείχαν 110 ασθενείς με την μορφή των εξάρσεων/υφέσεων στην ενηλικίωση (μέσος όρος ηλικίας της διάγνωσης ήταν 34.4) και 21 με σκλήρυνση στην παιδικλη ηλικία (μέσος όρος ηλικίας της διάγνωσης ήταν 15.4). Οι συμμετέχοντες της μελέτης ανέπτυξαν τα πρώτα συμπτώματά τους τον Ιουλίου 2001 ή αργότερα και ακολουθήθηκαν για 12 μήνες ή περισσότερο με ημιετήσιες νευρολογικές εξετάσεις.

Οι ασθενείς που ανέπτυξαν την ασθένεια στην παιδική ηλικία είχαν, κατά μέσον όρο, ένα υψηλότερο ετήσιο ποσοστό υποτροπών από εκείνους που διαγνώστηκαν ως ενήλικοι (1.13 εναντίον 0.4 υποτροπών το χρόνο).

Τελειώνοντας το άρθρο μας αναφέρουν οι συντάκτες πως: «Οι ασθενείς με διάγνωση πριν τα 18, έχουν περισσότερες υποτροπές εντούτοις ή ασθένειά τους προχωρεί πιο αργά». Αυτή η απόκλιση μπορεί να προτείνει τη μεγαλύτερη πλαστικότητα, το λιγότερη καταστροφή της μυελίνης και ενδεχομένως μεγαλύτερη επισκευή της μυελίνης σε ένα νεανικό νευρικό σύστημα. Περαιτέρω μελέτη της βιολογικής βάσης αυτής της απόκλισης μπορεί να μας εξηγήσει γιατί υπάρχει μια αποσύνδεση μεταξύ των υποτροπών και της μακροπρόθεσμης αναπηρίας.»

Πηγή: JAMA and Archives Journals Arch Neurol. 2009;66[1]:54-59

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου