Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Περιεδρικό απόστημα και συρίγγιο

Τα περιπρωκτικά αποστήματα είναι συλλογές πύου στην περιοχή γύρω από τον πρωκτό. Η μόλυνση προέρχονται από ένα στόμιο στον αυλό του πρωκτού. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι ο πόνος και ο πυρετός. Καμιά φορά όμως υπάρχει μόνο διόγκωση στο δέρμα γύρω από τον πρωκτό. Πόνος στην περιοχή και πυρετός σημαίνει πάντοτε περιεδρικό απόστημα.

Η αντιμετώπιση των αποστημάτων είναι πάντοτε η χειρουργική παροχέτευση, δηλαδή η διάνοιξη της κοιλότητας που περιέχει το πύον. Εάν δεν ανευρίσκεται το απόστημα με την απλή κλινική εξέταση, το ενδοπρωκτκό υπερηχοτομογράφημα εντοπίζει με μέγιστη βεβαιότητα την φλεγμονή. Μετά την απομάκρυνση του πύου, ο πυρετός πέφτει, ο πόνος εξαφανίζεται και το χειρουργικό τραύμα σύντομα επουλώνεται. Εαν το πύον παραμείνει, το απόστημα επεκτείνεται, ακόμη και μέσα στους σφιγκτήρες μυες του πρωκτού. Η αντιμετώπιση τότε γίνεται δυσκολότερη και υπάρχει κίνδυνος σηψαιμίας. Πολλές φορές όμως μετά την χειρουργική επέμβαση παραμένει η επικοινωνία με τον πρωκτικό σωλήνα, με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχής εκροή υγρού από μικρή οπή του τραύματος. Στην περίπτωση αυτή έχει δημιουργηθεί μία επικοινωνία μεταξύ του εντέρου και του δέρματος (συρίγγιο).

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΠΡΩΚΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
Περιεδρικό απόστημα οπίσω και δεξιά Περιεδρικό συρίγγιο μετά από διάνοιξη του αποστήματος

Η θεραπεία των συριγγίων είναι πάντοτε χειρουργική. Πριν την χειρουργική επέμβαση για συρίγγιο, απαραίτητη είναι η λεπτομερής εξέταση του ασθενούς για να καθορισθεί επακριβώς η πορεία του συριγγίου, η οποία πολλές φορές έχει διακλαδώσεις. Απαραίτητος είναι ο προεγχειρητικός έλεγχος με το ενδοπρωκτικό υπερηχοτομογράφημα. Με την εξέταση αυτή καθορίζονται επακριβώς τα παρακάτω:

  1. H πορεία του συριγγίου,
  2. H επικοινωνία του συριγγίου με τον αυλό του πρωκτικού σωλήνα
  3. H λειτουργική κατάσταση των σφιγκτήρων

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ

ΣΥΡΙΓΓΙΟ

Το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα είναι απαραίτητο για να αντιμετωπισθούν όλες οι διακλαδώσεις των συριγγίων, η επικοινωνία με τον αυλό (έσω ή πρωκτικό στόμιο) και να προληφθεί η διατομή των σφιγκτήρων την ώρα της επέμβασης. Η διατομή των σφιγκτήρων έχει σαν επακόλουθο την ακράτεια κοπράνων. Ακόμη πιο απαραίτητη είναι η εξέταση σε συρίγγια που αφορούν γυναίκες, επειδή στις γυναίκες οι σφιγκτήρες είναι αδύναμοι (κατασκευή, τραυματισμός από τοκετούς).Μετά από λεπτομερή χαρτογράφηση των συριγγίων, η χειρουργική επέμβαση είναι ασφαλής και πολύ αποτελεσματική.

Εάν το συρίγγιο περνά διέρχεται διαμέσου των σφιγκτήρων, πρέπει ο χειρουργός να διατηρήσει την ακεραιότητα των σφιγκτήρων και να προστατεύσει από την μετεγχειρητική ακράτεια κοπράνων με άλλες προηγμένες τεχνικές. Αυτές είναι

  • διατομή των σφιγκτήρων σε πολλές συνεδρίες
  • σύσφιγξη των σφιγκτήρων με ράμμα seton (μέθοδος του Ιπποκράτη)
  • τοποθέτηση βιολογικού κολλαγόνου (anal fistula plug)
  • πλαστική του πρωκτικού στομίου με την βοήθεια δερματικού ή βλεννογονικού κρημνού (mucosal flap).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου