Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

Οι παραλύσεις της έβδομης εγκεφαλικής συζυγίας

Οι παραλύσεις της έβδομης εγκεφαλικής συζυγίας ενδέχεται να αποτελούν τη μόνη κλινική εκδήλωση μικρών ισχαιμικών επεισοδίων της γέφυρας σε διαβητικούς και υπερτασικούς ασθενείςΤα μικρά ισχαιμικά επεισόδια με εντόπιση στο στέλεχος φαίνεται ότι αποτελούν συχνό αίτιο μεμονωμένης οφθαλμοκινητικής ή αιθουσαίας διαταραχής σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και/ή αρτηριακή υπέρταση. Το δεδομένο αυτό δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με το αν προκύπτουν επίσης μεμονωμένες παραλύσεις της 7ης εγκεφαλικής συζυγίας λόγω ισχαιμικού επεισοδίου στη γέφυρα σε ασθενείς με αντίστοιχους παράγοντες κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι συγγραφείς, σε χρονικό διάστημα 11 ετών, κατέγραψαν αναδρομικά 10 διαβητικούς και/ή υπερτασικούς ασθενείς με μεμονωμένη παράλυση της 7ης εγκεφαλικής συζυγίας και ηλεκτροφυσιολογικές διαταραχές ενδεικτικές γεφυρικής διαταραχής. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό έλεγχο που περιλάμβανε αντανακλαστικό μασητήρα και βλεφαρισμού, στελεχιαία ακουστικά προκλητά δυναμικά, άμεση ηλεκτρο-οφθαλμογραφία σε συνδυασμό με διθερμική δοκιμασία ωτικού διακλυσμού, καθώς και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Οι ηλεκτροφυσιολογικές διαταραχές από την πλευρά της βλάβης του προσωπικού νεύρου περιλάμβαναν παράταση στο λανθάνοντα χρόνο του αντανακλαστικού του μασητήρα (4 ασθενείς), επιβράδυνση των σακαδικών κινήσεων απαγωγής (4 ασθενείς), αιθουσαία διαταραχή (2 ασθενείς) και διαταραχή των οφθαλμικών κινήσεων παρακολούθησης (2 ασθενείς). Οι ηλεκτροφυσιολογικές διαταραχές παρουσίασαν βελτίωση κατά την επανεξέταση όλων των ασθενών, εύρημα που συνόδευε την κλινική βελτίωση. Η απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε ομόπλευρη ισχαιμικό έμφρακτο με γεφυρική εντόπιση σε 2 ασθενείς, ενώ σε 2 ασθενείς διαπιστώθηκαν αμφοτερόπλευρες γεφυρικές βλάβες με υψηλή ένταση σήματος και σε 1 ασθενή ομόπλευρο ισχαιμικό έμφρακτο στην παρεγκεφαλίδα. Η ταυτόχρονη βελτίωση ή υποχώρηση των παθολογικών κλινικών και ηλεκτροφυσιολογικών ευρημάτων αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι και τα δύο ήταν αποτέλεσμα της γεφυρικής βλάβης. Η παράλυση της 7ης εγκεφαλικής συζυγίας ενδέχεται να αποτελεί το μόνο κλινικό σημείο μιας ισχαιμικής βλάβης της γέφυρας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και/ή αρτηριακή υπέρταση. Η διάγνωση αυτή ενδέχεται να μην επιτευχθεί αν η διερεύνηση στηριχθεί μόνο στη μαγνητική τομογραφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου