Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2009

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με κινητικά προβλήματα στην Ελλάδα

Το παρακάτω ερωτηματολόγιo έχει σκοπό να αποτυπώσει τη σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με κινητικά προβλήματα στην Ελλάδα και εντάσσεται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Δημόσια Υγεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Η προθυμία σας να συμμετάσχετε στην έρευνα, με το να συμπληρώσετε και να στείλετε όσο συντομότερα γίνεται το ερωτηματολόγιο, κρίνεται σημαντική για την ομαλή πορεία της έρευνας.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μία έρευνα με αυτό το αντικείμενο και η οποία θα στηριχτεί στη συμμετοχή των χρηστών του διαδικτύου και συγκεκριμένα των επισκεπτών του disabled.gr. Τα αποτελέσματα της έρευνας μετά τη συγκέντρωση και στατιστική επεξεργασία τους θα δημοσιευτούν στο site και πιστεύουμε ότι αυτό θα αποτελέσει την αρχή μιας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι θα τηρηθεί αυστηρά η ανωνυμία των απαντήσεων και οι πληροφορίες που θα αντληθούν από τις απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. Παρακαλείστε να δώσετε τις απαντήσεις εκείνες που ανταποκρίνονται στην περίπτωσή σας, ώστε να συμβάλετε με τον τρόπο αυτόν στην εξασφάλιση της ύψιστης δυνατής εγκυρότητας των αποτελεσμάτων.

Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να συμπληρώνεται απευθείας στον υπολογιστή και να αποστέλλεται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση papanast_st@lycos.com, ενώ η αναμενόμενη χρονική διάρκεια συμπλήρωσής του υπολογίζεται σε 20-25 λεπτά περίπου. Οι απαντήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε προσωπικά σας βιώματα, γι’ αυτό και θα ήταν χρήσιμο να δοθούν αποκλειστικά από εσάς τους ίδιους κατόπιν προσεκτικής ανάγνωσης των ερωτήσεων.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου