Κυριακή, 29 Ιουλίου 2018

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΜΟΔΩΤΩΝ


Η συγγραφή οδηγού επιλογής αιμοδοτών (ενός ακόμη) θεωρήθηκε απαραίτητη μετά από μία συνάντηση ιατρών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας 3ης και 4ης ΥΠΕ το 2012, κατά την οποία έγινε εμφανές ότι οι διαφορές στα κριτήρια επιλογής αιμοδοτών μεταξύ Υπηρεσιών δημιουργούν σύγχυση και προκαλούν δυσαρέσκεια τόσο στο προσωπικό όσο και στους υποψήφιους αιμοδότες.
Σκοπός μας ήταν να αποσαφηνιστούν σημεία αμφιλεγόμενα ή τουλάχιστον να αντιπαρατίθεται αιτιολογημένα η δική μας πρόταση σε αυτά.