Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Κυριότερες βαλβιδοπάθειες
H καρδιά έχει τέσσερις βαλβίδες: την αορτική, τη μιτροειδή, την τριγλώχινα και την πνευμονική. Οι παθήσεις των βαλβίδων οφείλονται σε διάφορες αιτίες, όπως ο ρευματικός πυρετός, η γεροντική εκφύλιση, οι ενδοκαρδίτιδες καθώς και οι μηχανικές βλάβες λόγω διάτασης των δακτυλίων προερχόμενες από παθήσεις του καρδιακού μυός (διατατική μυοκαρδιοπάθεια), διάταση της αορτής (ανεύρυσμα αορτής) κυρίως των κόλπων του Valsava, ρήξη τενοντίων χορδών της μιτροειδούς βαλβίδος που προκαλούν ανεπάρκεια

Βαλβιδοπάθειες

Οι βαλβίδες της καρδιάς είναι τέσσερις: η μιτροειδής, η αορτή, η τριγλώχινα και η πνευμονική. Το μεγαλύτερο βάρος από πλευράς πιέσεων δέχονται οι βαλβίδες που βρίσκονται στο αριστερό μέρος της καρδιάς (μιτροειδής και αορτή) και για το λόγο αυτό οι βαλβίδες αυτές προσβάλλονται από στένωση ή ανεπάρκεια. Όταν η καρδιολογία μιλά για στένωση μιας βαλβίδας, εννοεί ότι η βαλβίδα αυτή δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως. Αντιθέτως, όταν μιλά για ανεπάρκεια εννοεί ότι η βαλβίδα δεν μπορεί να κλείσει υδατοστεγώς. Η συχνότητα μιας βαλβιδοπάθειας σε κάθε χώρα εξαρτάται από το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο των κατοίκων της καθώς και από τη μέση επιβίωση του πληθυσμού της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ρευματικός πυρετός, του οποίου η συχνότητα ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Σήμερα ο ρευματικός πυρετός είναι άγνωστος στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες, ενώ, αντιθέτως, εξακολουθεί να υπάρχει σε υψηλά ποσοστά στις υπό ανάπτυξη.