Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Αλλεργική αντίδραση και αναφυλακτικό σοκ

Η αλλεργική αντίδραση και η ακραία της μορφή, το αναφυλακτικό σοκ, είναι μια υπερβολική αντίδραση ή υπερευαισθησία του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι σε μια ουσία η οποία,