Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Ορισµοί
Επιληψία-Ετυµολογία: από το ρήµα επιλαµβάνοµαι (παίρνω υπό τον έλεγχό µου).
Επίληψις = οφείλεται στην είσοδο δαίµονος στον άνθρωπο και κατάληψη του σώµατος από τους θεούς «ιερή νόσος»