Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΚΥΡΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Συστηματική αυτοάνοση νόσος που προσβάλλει κυρίως (9:1) γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας και χαρακτηρίζεται από αντιγονοδιεγειρόμενη Τ κύτταρο- εξαρτώμενη παραγωγή αντισωμάτων εναντίον συμπλεγμάτων πυρηνικών οξέων και πρωτεϊνών (πυρηνοσώματα, noucleosomes). Τα αντισώματα στρέφονται εναντίον μιας καθορισμένης ομάδας αυτοαντιγόνων (περίπου 30) που παράγονται συνήθως κατά τον αποπτωτικό θάνατο λεμφοκυττάρων και άλλων κυττάρων λ.χ. ινοβλαστών δέρματος. Παθογένεια

ΚΥΡΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.pdf