Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΧΕΩΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

* Ο καρκίνος των όρχεων αποτελεί το 1-2% των νεοπλασμάτων του άνδρα.
* Στο 78% των περιπτώσεων εμφανίζεται σε άνδρες ηλικίας 20-40 ετών,
* στο 20% σε άνδρες >40 ετών, ενώ
* στο 2% σε αγόρια < 15 ετών.

Η πιθανότητα νόσησης είναι 1:500 άνδρες με αυξανόμενη τάση, ενώ θεωρείται η πλέον θεραπεύσιμη μορφή ουρολογικού καρκίνου με συνολική επιβίωση στα πρώιμα στάδια η οποία πλησιάζει το 95%.

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Συγγενείς και επίκτητοι παράγοντες οι οποίοι έχουν ενοχοποιηθεί κατά καιρούς για τον καρκίνο του όρχη είναι:

* Κρυψορχία: Αποτελεί ίσως τον μόνο παράγοντα για τον οποίο έχει αποδειχθεί η σχέση του με τον καρκίνο του όρχη.
* Ο σχετικός κίνδυνος αυξάνεται από 3-14 φορές, ενώ περίπου το 10% των ασθενών με καρκίνο έχουν ιστορικό κρυψορχίας.
* Η ανωμαλία στην μορφολογία των κυττάρων της γεννητικής σειράς,
* η αυξημένη θερμοκρασία,
* οι ενδοκρινικές διαταραχές και
* η δυσγενεσία των γονάδων

πιθανώς οδηγούν σε ανάπτυξη καρκίνου στον κρυψόρχη.

Επίδραση ουσιών με οιστρογονική ή αντιανδρογονική δράση:

* Η χορήγηση οιστρογόνων στο πρώτο τρίμηνο της κύησης έχει ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη καρκίνου.
* Επίσης, δυνητικός κίνδυνος υπάρχει για τα έμβρυα των οποίων οι μητέρες εκτίθενται σε βιομηχανικές τοξίνες που έχουν παρόμοια χημική δομή με τα οιστρογόνα.
* Κληρονομική προδιάθεση ανευρίσκεται μόνο στο 2% των ασθενών.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου:

* Τα τραύματα,
* οι επανειλημμένες φλεγμονές και
* η συνεχής έκθεση σε ουσίες όπως οι φαινόλες, τα λιπάσματα, η άσβεστος και ο καπνός.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Ιστολογικά οι όγκοι των όρχεων ταξινομούνται σε:

* Πρωτοπαθείς όγκους από γεννητικά κύτταρα, όπως ο καρκίνος in situ ,το σεμίνωμα (35%), το σπερματοκυτταρικό σεμίνωμα και
* οι μη σεμινωματώδεις όγκοι (εμβρυικό καρκίνωμα 20%, τεράτωμα, χοριοκαρκίνωμα, μεικτοί όγκοι 40-45%).
* Όγκοι στρώματος γεννητικής χορδής, όπως όγκοι από κύτταρα Leyding, από κύτταρα Sertoli, κοκκιοκυτταρικός όγκος, γοναδοβλάστωμα και
* Δευτεροπαθείς όγκους (μεταστατικοί, όγκοι αιμοποιητικού κ.α)