Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010

ΛΙΠΩΔΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΗΠΑΤΟΣ Η ΛΙΠΩΔΕΣ ΗΠΑΡ

Συγγραφέας: Αναστάσιος Ρούσσος
Η λιπώδης εκφύλιση του ήπατος ή ηπατικη στεάτωση όπως είναι ο επιστημονικος ορισμός της ορίζεται ως η κατάσταση εκείνη η οποία χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση λίπους εντός των κυττάρων του ήπατος
Τα αίτια της ηπατικης στεάτωσης είναι τα ακόλουθα
Αλκοολ. Η συστηματικη κατανάλωση αλκοολ αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα αίτια εναπόθεσης λίπους στο ήπαρ. Πρακτικά όλοι οι ασθενείς οι οποίοι αναφέρουν μακροχρόνια κατανάλωση αλκοόλ εμφανίζουν ηπατική στεάτωση.
Φάρμακα. Η κορτιζόνη, τα συνθετικά οιστρογόνα, τα αντισυλληπτικά, η αμιοδαρόνη (Αngoron), η ταμοξιφαίνη και οι τετρακυκλίνες όταν καταναλώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσουν ηπατική στεάτωση.
Σακχαρώδης διαβήτης Οι πιθανότητες για εναπόθεση λίπους στο ήπαρ αυξάνονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο σακχαρώδης διαβήτης παραμένει αρρύθμιστος
Παχυσαρκία. Για την ηπατική στεάτωση ενοχοποιείται κυρίως η κεντρικού τύπου παχυσαρκία η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη εναπόθεση λίπους στην κοιλιακή χώρα
Απότομη απώλεια βάρους. Οι εξαντλητικές δίαιτες οι οποίες οδηγούν σε ταχεία απώλεια σωματικού βάρους μπορεί να προκαλέσουν και εναπόθεση λίπους στο ήπαρ
Σπάνια αίτια. Μία σειρά από σπάνια νοσήματα οπως είναι η ηπατίτιδα C, η νόσος του Crohn, η ελκώδης κολίτιδα, η νόσος του Wilson, η αβιταλιποπρωτειναιμία και τέλος η μακροχρόνια παρεντερική διατροφή θεωρούνται επίσης αίτια ηπατικής στεάτωσης.
Η λιπώδης εκφύλιση του ήπατος κατά κανόνα είναι ασυμπτωματική. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει ένα αίσθημα βάρους στο δεξιο πλάγιο της κοιλιακής χώρας
Ο εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να μην παρουσιάζει παθολογικά ευρήματα. Συχνά όμως μπορεί να υπάρχει μια αύξηση των τρανσαμινασών. Η λιπώδης εκφύλιση του ήπατος αποτελεί το συχνότερο αίτιο αύξησης των τρανσαμινασών σε προσυμπτωματικο εργαστηριακό έλεγχο (check-up). Η διάγνωση συνήθως τίθεται με το υπερηχογράφημα ήπατος, εξέταση στην οποία παρατηρείται διάχυτη αύξηση της ηχογένειας του ήπατος
Η αποψη η οποία επικρατούσε εδώ και πολλά χρόνια ήταν ότι η
λιπώδης εκφύλιση του ήπατος αποτελούσε μία αθώα κατάσταση για την οποία δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Συγκεκριμένα, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η λιπώδης εκφύλιση του ήπατος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει χρόνια ηπατική βλάβη ή ακόμα και κίρρωση του ήπατος. Οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι αυξάνουν την πιθανότητα χρόνια ηπατικής βλάβης σε ασθενείς με λιπώδη εκφύλιση του ήπατος είναι η προχωρημένη ηλικία, η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης και τα αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων στο αίμα.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τίθεται η διάγνωση της λιπώδους εκφύλισης του ήπατος, ή λιπώδους ήπατος, ή λίπους στο συκώτι ο ασθενής πρέπει να απευθύνεται σε ειδικό ηπατολόγο ο οποίος και θα καθορίζει τις περαιτέρω εξετάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για την εκτίμηση της βαρύτητας της ηπατικής βλάβης. Στη συνέχεια ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την εκτίμηση της εξέλιξης της νόσου και πιθανής θεραπευτικής παρέμβασης