Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

ΑΝΟΙΑ ΑΜΝΗΣΙΑΚΕΣ - ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Σκλήρυνση κατά πλάκας

α. Είναι συνηθέστερη στο Βόρειο Ημισφαίριο.

β. Οι ψυχιατρικές διαταραχές είναι συχνές (75%).

γ. Κατάθλιψη απαντάται νωρίς στην πορεία της νόσου.

δ. Αργότερα, με την προσβολή των μετωπιαίων λοβών, μπορεί να παρατηρηθούν άρση αναστολών και μανιακόμορφα συμπτώ­ματα, όπως ευφορία.

ε. Η διανοητική έκπτωση είναι συχνή (60%), και κυμαίνεται από ήπια απώλεια μνήμης μέχρι και άνοια.

ζ. Αναφέρονται περιστατικά ψύχωσης, αλλά η συχνότητα είναι ασαφής.

η. Η υστερία είναι συχνή, ιδιαίτερα κατά την όψιμη πορεία της νόσου.

θ. Τα συμπτώματα επιτείνονται από σωματικούς ή συναισθημα­τικούς τραυματισμούς.

ι. Απαιτείται ΜRΙ για την εργαστηριακή παρακολούθηση.