Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

ΑΝΑΙΜΙΑ

Η αναιμία δημιουργείται όταν ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα μειώνεται σε παθολογικά επίπεδα. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια περιέχουν την αιμοσφαιρίνη η οποία μεταφέρει το οξυγόνο από τους πνεύμονες στους ιστούς και στα όργανα του σώματος.

Η αναιμία μπορεί να οφείλεται σε απώλεια αίματος, σε έλλειψη ενός βασικού συστατικού που συμβάλλει στη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης, σε ανωμαλίες παραγωγής των ερυθρών αιμοσφαιρίων και τέλος σε ασθένειες όπου υπάρχει υπερβολική καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Στις αιματολογικές εξετάσεις υπάρχει μείωση του αιματοκρίτου και της αιμοσφαιρίνης κάτω από το φυσιολογικό. Για μεν τους άνδρες οι φυσιολογικές τιμές του αιματοκρίτου κυμαίνονται από 40-54% και της αιμοσφαιρίνης από 13,5-18 g/dl ( γραμμάρια ανά 100 κυβικά εκατοστά αίματος). Για τις γυναίκες οι αντίστοιχες φυσιολογικές τιμές του αιματοκρίτη κυμαίνονται από 34-47% και της αιμοσφαιρίνης από 11,5-16,5 g/dl.
Οι αναιμίες διακρίνονται ανάλογα με την αιτία που τις προκαλεί σ' αυτές που οφείλονται σε μειωμένη παραγωγή αίματος και σ' αυτές που οφείλονται σε αυξημένη απώλεια αίματος.

ΓΕΝΙΚΆ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ

Αίσθημα κόπωσης

Ωχρότητα : νύχια , επιπεφυκότες , βλεννογόνοι

Δύσπνοια κατά την κόπωση

Συχνά ταχυκαρδία με μεγάλο εύρος σφυγμού

Πονοκέφαλος και ζάλη

Ενδεχόμενα συστολικό φύσημα

στηθάγχη

Ίσως σημεία καρδιακής κάμψης

Καρδιακή ανεπάρκεια


Διανοητική σύγχυση


Προκάρδιοι παλμοί