Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

ΤΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΗΝ ΣΚΠ

Η μεταμόσχευση αυτόλογων αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων στην ΣΚΠ είναι μία αρκετά ελπιδοφόρα τεχνική για την αντιμετώπιση της νόσου και σχετικά πρόσφατα δημοσιεύτηκε μία μελέτη ανασκόπησης σχετικά με τη χρήση της. Οι προκαταρκτικές μελέτες ξεκίνησαν το 1995 και από τότε περίπου 400 ασθενείς σε όλο τον κόσμο έχουν αντιμετωπιστεί με αυτή τη μέθοδο. Μικρές μελέτες χωρίς τη χρήση ομάδας ελέγχου έχουν δείξει ότι το 60-70% των ασθενών δεν παρουσιάζουν σημαντική εξέλιξη της νόσου σε παρακολούθηση τριών ετών. Στις πρώτες σειρές ασθενών η συνολική θνητότητα της τεχνικής ήταν περίπου 5-6%, ενώ κατα τα τελευταία έτη έχει μειωθεί στο 1-2%. Οι υποτροπές ελαττώνονται σημαντικά, ενώ η φλεγμονώδης δραστηριότητα όπως απεικονίζεται στην μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ελαττώνεται σημαντικά. Ασθενείς με σοβαρή και ταχέως εξελισσόμενη σκλήρυνση κατά πλάκας που δεν ανταποκρίνονται στις εγκεκριμένες θεραπείες μπορεί να είναι υποψήφιοι για τη θεραπεία αυτή, της οποίας όμως η κλινική αποτελεσματικότητα πρέπει ακόμα να τεκμηριωθεί σε μεγάλες, προοπτικές ελεγχόμενες μελέτες.
Για μία πλήρη ανασκόπηση του θέματος ακολουθείστε αυτό τον σύνδεσμο

Πρόσφατα έχουν αρχίσει και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με τη χρήση των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων για την αντιμετώπιση της ΣΚΠ. Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα λαμβάνονται από τον ασθενή με πιο εύκολο τρόπο, χωρίς την ανάγκη να υποβληθεί αυτός σε χημειοθεραπεία ή μυελοκαταστολή, καλλιεργούνται και επαναχορηγούνται ενδοφλεβίως και ενδοραχιαίως. Οι μελέτες που έχουν δημοσιευτεί βρίσκονται ακόμα στη φάση Ι και ΙΙ και αφορούν πολύ μικρούς αριθμούς ασθενών για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε αυτό τον σύνδεσμο