Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

ΑΝΤΙΙΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Στη θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας συμβάλλουν πάρα πολλά φάρμακα με ελεγμένες μεν τις δραστικές τους ουσίες και τον τρόπο δράσης τους, αλλά, άγνωστο τον μηχανισμό επήρειας στην νοσολογική περίπτωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας.
Επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις έρπητα ζωστήρα έχει χορηγηθεί μαζί με άλλα φάρμακα και η αντιιική αγωγή (σικλοβίρ) έγιναν κάποιες παρατηρήσεις θετικής επίδρασης αυτού του φαρμάκου στην προκειμένη περίπτωση.
Κατόπιν τούτου, μια συγκεκριμένη έρευνα -που έγινε με στόχο να πιστοποιήσει αν υφίσταται θετική δράση του σικλοβίρ και στις περιπτώσεις γενικά της σκλήρυνσης κατά πλάκας- κατέδειξε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Δίνοντας το φάρμακο παράλληλα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και υγιείς έγινε μια σύγκριση της οποίας τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το σικλοβίρ ενώ δεν έχει καμία συγκεκριμένη επίδραση σε όλο το νοσολογικό σχήμα της σκλήρυνσης κατά πλάκας, εμφάνισε μια μείωση της δραστηριότητας γύρω από τις ενεργές εστίες των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας.
Το γεγονός αυτό σηματοδότησε την αναγκαιότητα μιας μεγαλύτερης έρευνας με πιθανόν μεγαλύτερες δόσεις αντιιικών φαρμάκων για καλύτερα αποτελέσματα στην σκλήρυνση κατά πλάκας.