Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009

Η αυτόλογη μεταμόσχευση

Η αυτόλογη μεταμόσχευση με αρχέγονα κύτταρα σταματά την επιδείνωση και αντιστρέφει προηγούμενες βλάβες του εγκεφάλου

Για πρώτη φορά γιατροί κατάφεραν χρησιμοποιώντας την αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων των ιδίων των ασθενών να σταματήσουν την προοδευτική επιδείνωση σε ασθενείς με κατά πλάκας σκλήρυνση.

Ταυτόχρονα πέτυχαν την αντιστροφή των βλαβών στον εγκέφαλο των ασθενών με βελτίωση της νευρολογικής τους λειτουργίας.

Σε μια θεραπευτική δοκιμή που έγινε σε 21 ασθενείς στο Σικάγο, καταγράφηκε μια συνεχής βελτίωση των ασθενών για τους 24 μήνες που ακολούθησαν τη μεταμόσχευση. Ακολούθως παρατηρήθηκε σταθεροποίηση. Οι νευρολογικές βελτιώσεις που καταγράφηκαν αφορούσαν στους τομείς που είχαν επηρεαστεί από τη νόσο όπως το περπάτημα, η αταξία, η δύναμη των μελών, η όραση και η ακράτεια.

Οι 21 ασθενείς που συμμετείχαν στη θεραπευτική δοκιμή φάσης Ι/ΙΙ είχαν ηλικίες από 20 έως 53 ετών. Η κατά πλάκας σκλήρυνση που είχαν, χαρακτηριζόταν από φάσεις υποτροπής και ύφεσης με προοδευτική απώλεια βασικών λειτουργιών.

Υπέφεραν από την ασθένεια τους κατά μέσο όρο για διάστημα 5 ετών προτού να συμπεριληφθούν στην έρευνα. Επίσης είχαν λάβει για τουλάχιστον 6 μήνες θεραπεία με την ιντερφερόνη βήτα αλλά χωρίς βελτίωση.

Σε χρονικό διάστημα που κυμαινόταν κατά μέσο όρο 3 χρόνια μετά από τη μεταμόσχευση, 17 ασθενείς (81%) παρουσίασαν βελτίωση σε τουλάχιστον ένα σημείο σε μια κλίμακα αξιολόγησης μειονεξιών λόγω της κατά πλάκας σκλήρυνσης. Επιπρόσθετα, σε όλους τους ασθενείς παρατηρήθηκε σταθεροποίηση της νόσου.

Στην αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων, οι γιατροί χορήγησαν χημειοθεραπεία σε δόσεις που καταστρέφουν το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών. Στη συνέχεια τους χορήγησαν τα δικά τους πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα τα οποία είχαν συλλέξει από το αίμα τους και διαφυλάξει πριν από τη χορήγηση της χημειοθεραπείας.

Η χορήγηση των αρχέγονων κυττάρων μετά από τη χημειοθεραπεία επιτρέπει την ανασυγκρότηση ενός νέου ανοσοποιητικού συστήματος στους ασθενείς. Οι δόσεις της χημειοθεραπείας που χρησιμοποιήθηκαν στην εν λόγω θεραπεία είναι τέτοιες που δεν καταστρέφουν πλήρως το μυελό των οστών αλλά μόνο τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Οι δόσεις χημειοθεραπείας ήταν χαμηλότερες από αυτές που χρησιμοποιούνται στην κλασική αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων που χορηγούνται για τη θεραπεία καρκίνου. Το γεγονός αυτό καθιστά την αυτόλογη αυτή μεταμόσχευση για την κατά πλάκας σκλήρυνση πιο ασφαλή και με λιγότερες τοξικές παρενέργειες.

Η ανασυγκρότηση του ανοσοποιητικού συστήματος με τη βοήθεια των αρχέγονων κυττάρων, επιτρέπει μία νέα αρχή στη λειτουργία του συστήματος. Μετά από τη μεταμόσχευση τα νέα λεμφοκύτταρα του ασθενούς που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του ανοσοποιητικού συστήματος, σταματούν να επιτίθενται κατά του εγκεφάλου τους.

Η ίδια ερευνητική ομάδα γιατρών είχε κάνει παλαιότερα μια ανάλογη θεραπευτική δοκιμή σε ασθενείς με κατά πλάκας σκλήρυνση οι οποίοι όμως βρίσκονταν στα τελευταία στάδια της νόσου. Η αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων δεν βοήθησε τους ασθενείς αυτούς. Αντίθετα στους ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου παρατηρήθηκε μια συνεχής βελτίωση τους.

Τα νέα αυτά που μας έρχονται από το Σικάγο είναι πράγματι πολύ ενδιαφέροντα και ενθαρρυντικά. Όμως για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε ασθενείς στα αρχικά στάδια της νόσου πρέπει τώρα να διεξαχθεί μια προοδευτική τυχαιοποιημένη θεραπευτική δοκιμή και η εν λόγω ερευνητική ομάδα γιατρών την έχει ήδη αρχίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πιο συχνές οι υποτροπές με διάγνωση πριν τα 18 αλλά λιγότερο επικίνδυνη η ΣΚΠ

Οι ασθενείς που αναπτύσσουν τη σκλήρυνση κατά πλάκας πριν από την ηλικία των 18 εμφανίζονται περισσότερες υποτροπές της νόσου από εκείνους με διάγνωση της ασθένειας ως ενήλικοι, σύμφωνα με μια έκθεση στο τεύχος Ιανουαρίου του “Archives of Neurology”. « Αν και κλινικά, η πολλαπλή σκλήρυνση εμφανίζεται μεταξύ των ηλικιών 20 και 40, 2.7% με 10.5% των ασθενών αναπτύσσουν τα πρώτα συμπτώματά τους πριν από τα 18α γενέθλιά τους», οι συντάκτες μας γράφουν στο άρθρο.kidMS

Προηγούμενες εκθέσεις πρότειναν ότι η πρόοδο της σκλήρυνσης είναι πιο αργή στους ασθενείς με διάγνωση της ασθένειας στην παιδική ηλικία.

Στην έρευνα συμμετείχαν 110 ασθενείς με την μορφή των εξάρσεων/υφέσεων στην ενηλικίωση (μέσος όρος ηλικίας της διάγνωσης ήταν 34.4) και 21 με σκλήρυνση στην παιδικλη ηλικία (μέσος όρος ηλικίας της διάγνωσης ήταν 15.4). Οι συμμετέχοντες της μελέτης ανέπτυξαν τα πρώτα συμπτώματά τους τον Ιουλίου 2001 ή αργότερα και ακολουθήθηκαν για 12 μήνες ή περισσότερο με ημιετήσιες νευρολογικές εξετάσεις.

Οι ασθενείς που ανέπτυξαν την ασθένεια στην παιδική ηλικία είχαν, κατά μέσον όρο, ένα υψηλότερο ετήσιο ποσοστό υποτροπών από εκείνους που διαγνώστηκαν ως ενήλικοι (1.13 εναντίον 0.4 υποτροπών το χρόνο).

Τελειώνοντας το άρθρο μας αναφέρουν οι συντάκτες πως: «Οι ασθενείς με διάγνωση πριν τα 18, έχουν περισσότερες υποτροπές εντούτοις ή ασθένειά τους προχωρεί πιο αργά». Αυτή η απόκλιση μπορεί να προτείνει τη μεγαλύτερη πλαστικότητα, το λιγότερη καταστροφή της μυελίνης και ενδεχομένως μεγαλύτερη επισκευή της μυελίνης σε ένα νεανικό νευρικό σύστημα. Περαιτέρω μελέτη της βιολογικής βάσης αυτής της απόκλισης μπορεί να μας εξηγήσει γιατί υπάρχει μια αποσύνδεση μεταξύ των υποτροπών και της μακροπρόθεσμης αναπηρίας.»

Πηγή: JAMA and Archives Journals Arch Neurol. 2009;66[1]:54-59

Η επιδιόρθωση της μυελίνης, στόχος ερευνών από την Biogen

Μια πολύ γνωστή εταιρεία στο χώρο της σκλήρυνσης, η Biogen έχει εστιάσει την προσοχή των ερευνών της με οδηγό την βιολόγο Sha Mi (στην εταιρείας από το 2000) πάνω στο γιατί στις φλεγμονές της σκλήρυνσης δεν δημιουργείται καινούργια μυελίνη για την επιδιόρθωση της ζημιάς.myelin

Στην έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι τα κύτταρα αποκαλούμενα ως oligodendrocytes αποτρέπονταν από να υποβληθούν στην αναγκαία διαφοροποίηση για τους για να χτίσουν νέα μυελίνη.

Επιπλέον, η Mi διαπίστωσε ότι το αποκαλούμενο μόριο LINGO ήταν αυτό που εμπόδιζε εκείνη την διαφοροποίηση και ότι χρησιμοποιώντας ένα αντίσωμα για να εμποδίσει το μόριο LINGO μπορούσε να επιτρέψει την αναπαραγωγή της μυελίνης. ” Όταν εμποδίζουμε τη λειτουργία του μορίου LINGO, μπορούμε να δούμε τη διαφοροποίηση των κυττάρων oligodendrocyte, τα οποία αλληλεπιδρούν με το κατεστραμμένο νεύρο για την επιδιόρθωση της μυελίνης, ” μας λέει ή Mi.

Το αντίσωμα έχει αποδειχθεί να είναι αποτελεσματικό σε πρότυπα της ασθένειας σε ποντίκια. Το αντίσωμα βοήθησε τα ποντίκια να αυξήσουν την μυελίνη, και βοήθησε επίσης στην ακεραιότητα των νευρικών ινών, σε σύγκριση με τα μη θεραπευμένα ποντίκια, βοηθώντας κατά συνέπεια στη λειτουργία των νεύρων. Περισσότερη αύξηση μευλίνης εμφανίστηκε πιο κοντά στην περιοχή της εφαρμογής των αντισωμάτων, αποδεικνύοντας την ευθύνη των αντισωμάτων στα θετικά αυτά αποτελέσματα.

Η έρευνα έδειξε ότι το αντίσωμα δεν αποτρέπει την απώλεια μυελίνης στο ζωικό πρότυπο, αλλά μείωσε τα αποτελέσματα της προόδου της ασθένειας. Αν και η ανάπτυξη είναι σαφώς συναρπαστική, το αντίσωμα είναι ακόμα στις μελέτες τοξικότητας που αναμένονται να ολοκληρωθούν αργότερα στο έτος αυτό.

Η Biogen αναμένετε να καταθέσει μια επιστολή στον Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων στο τέταρτο τρίμηνο για να αρχίσει τις ανθρώπινες μελέτες για να καθοριστεί εάν το φάρμακο που θα εμποδίζει το μόριο LINGO στους ανθρώπους θα έχει τα ίδια θετικά αποτελέσματα.

Πηγή: CNN Money.com © 2009 BigCharts.com Inc. (14/01/09)

Amazing Girl in Wheelchair

ΚΑΙ ΤΑ ΑΜΕΑ ΈΧΟΥΝ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗ