Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Τι Πρέπει να Γνωρίζετε για το Εγκεφαλικό ΕπεισόδιοΤο εγκεφαλικό επεισόδιο προκαλείται από αιφνίδια διακοπή της ροής του αίματος προς τον εγκέφαλο.Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μας επιτρέπει να μιλάμε, νο κινούμαστε και να ελέγχουμε όλες τις σημαντικές σωματικές μας λειτουργίες. Τα εκατομμύρια των νευρικών κυπάρων στον εγκέφαλο λειτουργούν διαρκώς. Τα νευρικά κύτταρά μας απαιτ::Jύv τη διαρκή τροφοδότηση οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών για ενέργεια, μέσω του αίματος. Δεν μπορούν να παοαμείνοuν χωρίς παροχή αίματος παρά μόνον για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλιώς θα προκληθεί σοβαρή βλάβη. Οι δύο μεγαλύτερες αρτηρίες που οδηγούν στον εγκέφαλο είναι η αρι01ερή και η δεξιά καρωτίδα.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ;


Σε περίπτωση εγκεφαλικού επεισοδίου, διαταράσσεται αιφνίδια η ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο. Υπάρχουν δύο τύποι εγκεφαλικού επεισοδίου:

., Ο συνηθέστερος τύπος ονομάζεται ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό συμβαίνει όταν ένα αιμοφόρο αγγείο που καταλήγει στον εγκέφαλο οποφροχθεί ξαφνικά και σταματήσει η ροή του αίματος.
•. Ο δεύτερος τύπος ονομάζεται οιμοpρογικό εγκεφολικό επεισόδιο. Αυτό συμβαίνει όταν ένα αιμοφόρο αγγείο στον εγκέφαλο υποστεί ρήξη, προκαλώντας αιμορραγία.
Το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόόιο 1ροκαλείται συνήθως από ένα τραυματισμό και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβλεφθεί. Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο όμως προκαλείται από απόφραξη αρτηριών, με τον ίδιο τρόπο που προκαλείται και το έμφραγμα του μυοκαρδίου
Όταν γίνει αιφνιδίως απόφραξη μίας εκ των καρωτιδικών αρτηριών, τα κύπαρα του εγκεφάλου δεν λαμβάνοιιν αρκετό οξυγόνο. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν πλέον και πεθαίνουν αν δεν αποκατασταθεί σύντομα η παροχή αίματος. Τ n κύτταρα του εγκεφάλου είναι πολύ ευαίσθητα στην έλλF.ιψη οξυγόνου. Αν γίνει απόφραξη μιας μεγάλης αρτηρίας, Αο προκληθεί μεγαλύτερη βλάβη σε σύγκριση με μία μικρότερη αρτηρία.
 


Απόφραξη μιας αρτφίας προκαλείται συνήθως από ένα θρόμβο αίματος. Θρόμβοι αίματος σχηματίζονται στις καρωτιδικές αρτηρίες λόγω ρήξης του σχηματισμού από τη συσσώρευση λιπιδίων (πλάκα) τα οποία επικάθονται στα τοιχώματα της αρτηρίας. Η δημιουργία της πλάκας (uία διεργασία η οποία ονομάζεται αθηροσκλήρuνση) στενεύει την αρτηρία. Όταν ραγε( αυτή η πλάκα, σχηματίζεται θρόμβος αίματος πάνω από τη ρήξη, ο οποίος μπορεί να αποφράξει ολόκληρη την αρτηρία. Η διεργασία σχηματισμού ενός θρόμβου αίματος πάνω στην πλάκα ονομάζεται οθηροθρόμβωση.
Η αθηροσκλήρυνση προκαλεί προοδευτική στένωση των αρτηριών, όπου η πλάκα επικάθεται στο αρτηριακό τοίχωμα. Η αθηροθρόμβωση συμβαίνει όταν ραγεί η πλάκα και σχηματιστούν θρόμβοι αίματος, οι οποίοι προκαλοίιν την αιφνίδια απόφραξη μιας αρτηρίας η οποία με τη σειρά της προκαλεί το εγκεφαλικό επεισόδιο.


ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΣ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ;
Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι η πρόληψη. Για να το επιτύχετε, πρέπει να είστε ενήμεροι για τους παράγοντες κινδύνου και να είστε σίγοιφοι ότι τους έχετε υπό έλεγχο. Επίσης, ο ιατρός σος έχει στη διόθεσή του, διάφορα φάρμακα και διαδικασίες, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αποτρέψετε ένα πρώτο ή το επόμενο εγκεφαλικό επεισόδιο.
Σε πολλές περιπτώσεις, το εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει χωρίς προειδοποιητικές ενδείξεις. Όμως, μερικtς φορές υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία ότι έχει διαταραχθεί προσωρινά η ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο. Οι ενδείξεις αυτές διαρκούν συνήθως για λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά, και ονομάζονται Παροδικό ισχαιμικό Επεισόδιο ή ΠΙΕ.


Η λίστα που ακολουθεί απαριθμεί το συμπτώματα και τις προειδοποιητικtς ενδείξεις ενός εγκεφαλικού επεισοδίου ή ΠΙΕ:


~ Οπτικές Διαταραχές
· Βραχυπρόθεσμη τύφλωση ενός οφθαλμού
· Διπλή όραση •Θαμπή όραση
~ Εξασθέvιση ισορροπίας:
• Ζάλη με αστάθεια βαδίσματος •Εξασθένιση ακοής
~ Νευρικές διαταραχές:
· Αιφνίδια εξασθένηση μυών στο μισό του σώματος ή το χέρι
•Μούδιασμα προσώπου, χεριών ή ποδιών
~ Διαταραχές ομιλίας και επικοινωνίας: •Αιφνίδια αδυναμία ομιλίας
•Ακατάληπτη εκφορά λόγοιJ
•Αδυναμία κατανόησηςΑυτά τα προειδοποιητικά συμπτώματα δεν είναι πάντοτε έντονα και μ-τορεί να εξαφανιστούν μετά από σύντομο χρονικό διάστημα (στην περίπτωση ενός παροδικού επεισοδίου). Εύκολα θα μπορούσε νο τα εκλάβει κανείς ως προσωρινή αδυναμία. Κρύβουν, όμως. μία πραγματική απειλή εγκεφαλι,ού επεισοδίου.
Ενημερώστε αμέσως τον ιατρό σας αν έχετε αυτές τις προειδοποιητικές ενδείξεις ή τα συμπτώματα για πρώτη φορά


ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ;


Κάθε ξεχωριστός παράγοντας κινδύνου αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο συνδυασμός διαφόρων παρα­γόντων κινδύνου αυξάνει σε ακόμα πιο σημαντικό βαθμό τον κίνδυνο.
Οι παράγοντες ,ινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο είναι ίδιοι με εκείνους του εμφράγματος του μυο,αρδίου .. Δ.ν υποστείτε εγκεφαλικό επεισόδιο, κινδυνεύετε να υποστείτε και ένα έμφραγμα.
Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να επηρεαστούν, όπως είναι η ηλικία, το φύλο (οι άνδρες κινδυνεύουν περισσότερο) και το οικογενειακό ιστορικό. Πάντως, ορισμένοι παράγοντες κινδύνου μπορεί να μετα­βάλλονται βάσει των επιλογών στο•, τοόπο ζωής.

Με την ελάττωση των παραyόνΊων κινδύνου μειώνεται και ο κίνδυvος εγκεφαλικού επεισοδίου, εμφρόyματοc; μυοκαρδίου ή άλλων αyyειακών νόσων

Παρακάτω δίvεται μία λίστα των κυριότερων παραγόντων κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο:
  
,. Η υψηΜ πίεση ••.
 Το κάπνισμα

••. Η υψηλή χοληστερόλη
 " Το υπερβολικό βάρος
 ••. Η ανθυγιεινή διατροφή
 ,.. Το άγχος
" Η έλλειψη άσκησης ••
. Ο διαβήτης
" Οι καρδιακές νόσοι
••. Η υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών ••.
 Τα αντισυλληπτικά χάπια
 

Οι γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλληπτικά και είναι υπέρβαρες ή υποφέρουν από ημικρανίες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ;

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. μεταξύ των οποίων είναι και οι ακόλουθοι:

•• Να μην καπνίζετε

•• Να κάνετε υγιεινή διατροφή •• Να γυμνάζεστε τακτικά
•• Να διατηρείτε το βάρος σας σε κανονικά επίπεδα •• Να αποφεύγετε το άγχος
•• Να διατηρείτε χαμηλfι ιη χοληο ιερόλη σας •• Να διατηρείτε χαμηλή την πίεσή σας
•• Να αποφεύγετε την υπερβολική κατανάλωση ανοπνευματωδών


Οι ασθενεrς με διαβήτη είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούν τις παραπάνω συμβουλές και να παρακολουθούν τη γλυκόζη του αίματός τους τακτικά για τη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδfου.
Οι γυναίκες που παίρνουν αντισυλληπτικό χόπια πρέπει να μιλήσουν με τον ιατρό ή το γυναικολόγο τους για να διαπι­στώσουν αν διατρέχουν κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Πέρα οπό τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου, φάρμακο χρησιμοποιούνται επίσης γιο να βοηθήσουν στην πρόληψη ενός εγκεφαλικού επεισοδίου.

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες φαρμάκων που χοησιμοποιούνται, ανάλογα με την κατάστασή σας:
Αντιοιμοπετολιοκά
Τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα δpούν στα αιμοπετάλια, που είναι ο τύπος κυττάρων που σχηματί(ουv τους θρόμβους. Τα φάρμακα αυτά εμποδίζουν τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων και το σχηματισμό θρόμβων. Αυτό μειώνει σημαντικό τον κίνδυνο εγκεφαλιι<ού επεισοδίου.
Αντιπηκτικό
Τα αντιπηκτικά εμποδίζουν το ήπαρ να δημιουργήσει ορισμένους παράγοντες, οι οποίοι είναι σημαντικοί στο σχηματισμό θρόμβων. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο σχηματισμού θρόμβων κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνον των αvτιαιμοπεταλιακών φαρμάκων.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

 

Ο ιατρός σας μπορεί να υποδείξει χειρουργική επέμβαση σύμφωνα με την κατάστασή σας. Υπάρχουν 2 διαφορετικοί τύποι χειρουργικής επέμβασης: η καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή ή η καρωτιδική διαστολή.
Η καρωτιδική εvδαρτηρεκτομή συνεπάγεται τη χειρουργική αιDαίρεση της σχηματισμένης πλάκας ψκαι των συσσωρεμένωv θρόμβων στην καρωτίδα (η κύρια αρτηρία που οδηγεί στον εγκέφαλο) λόγω αθηροοκλήpυνσης ή/και αθηροθpόμβωσης.


Η καρωτιδική διαστολή απαιτεί το πέρασμα ενός σύρματος (καθετήρα) που φθάνει μέχρι τη στένωση της αρτηρίας. Το μπαλονάκι το οποίο βρίσκε-:αι στο άκρο του καθετήρα φουσκώνεται στη συνέχεια και ωθεί προς τα πίσω την πλάκα ή το θρόμβο αίματος που προκάλεσε τη στένωση. Πραγματοποιείται διάνοιξη της αρτηρίας και το αίμα μπορεί πλέον να κυκλοφορεί κανονικά. Σε πολλές περιπτώσεις, χρησιμοποιείται ένα μικρό μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο ονομάζεται στεντ και χρησιμοποιείται για να καταστεί βέβαιο ότι η αρτηρία θα παραμείνει ανοικτή. Το στεντ τοποθετείται γύρω από το μπαλονάκι έτσι ωστε όταν αυτό φουσκώσει να ανοίξει και το στεντ.
Η επιλογή του καταλληλότερου γιο την κατάστασή σος τύπου χειρουργικής επέμβασης εξαρτάτοι από πολλούς παράγοντες. Ο ιατρός σας αξιολογεί όλες τις κατά περίπτωση εναλλακτικές επιλογές για να βρει εκείνη που κρίνει ως καλύτερη για την περίπτωσή σας.


Το εγκεοαλικό επεισόδιο σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Υπάρχουν όμως απλοί και αποτελεσματικοί τρόrοι για τη μείωση του κινδύνου εyκεφαλικού επεισοδίου. Ακολουθώντας τη συμβουλή του ιατρού και μειώνοντας :ον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, είναι δυνατόν να διάγετε έναν υyιή βίο. Ο εγκέφαλός σας είναι ένα σημαντικό όργα•ιο και αν φροντίζετε τον εγκέφαλό σας, τότε και ο εγκέφαλός σας θα σας φροντίζει για την uπόλοπη ζωt σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου