Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Αντιμετώπιση της υπέρτασης με φυσικούς τρόπους


To πρόβλημα της αύξησης της αρτηριακής πίεσης είναι αρκετά διαδεδομένο σήμερα και συχνά παραγνωρίζεται από τους πάσχοντες λόγω της έλλειψης συμπτωμάτων επί μακρόν.
Οι επιπλοκές της αρρύθμιστης αρτηριακής πίεσης είναι σημαντικές και αποτελούν σημαντικούς παράγοντες πρόωρου θανάτου και σοβαρής αναπηρίας στην σύγχρονη εποχή.Σε κατά τα λοιπά υγιείς ανθρώπους, υπέρταση υπάρχει, όταν ο μέσος όρος των μετρήσεων της διαστολικής πίεσης («μικρή» πίεση), είναι μεγαλύτερος ή ίσος από 90mmHg, όπως μετράται με ειδικά όργανα, τα ιατρικά πιεσόμετρα ακριβείας. Υπέρταση υπάρχει επιπροσθέτως και όταν ο μέσος όρος των μετρήσεων της συστολικής πίεσης («μεγάλη» πίεση), είναι μεγαλύτερος ή ίσος από 140mmHg. Σε περίπτωση άλλης
παθήσεως, όπως αυξημένου σακχάρου, χοληστερόλης, καρδιακής ή νεφρικής παθήσεως, τα όρια αυτά είναι συχνά πιο αυστηρά.Σύμφωνα με μελέτες στο 5% των ασθενών με υπέρταση υπάρχει υποκείμενη νόσος (δευτεροπαθής υπέρταση). Στις περιπτώσεις αυτές η θεραπεία κατευθύνεται στην υποκείμενη νόσο. Στο υπόλοιπο 95% πρόκειται για ιδιοπαθή υπέρταση.
Ένα από τα πιο σημαντικά πεδία όπου έχει απόλυτη ένδειξη σήμερα η εναλλακτική ιατρική, είναι η ήπια και μετρίου βαθμού ιδιοπαθής υπέρταση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα χημικά φάρμακα, παρά την αναμφισβήτητη χρησιμότητά τους σε περιπτώσεις ανθεκτικής ή σοβαρής υπέρτασης έχουν σημαντικές παρενέργειες. Αντίθετα η αποτελεσματικότητα των φυσικών μεθόδων αντιμετώπισης της ήπιας και μέτριας υπέρτασης είναι υψηλή και οι παρενέργειες, ανύπαρκτες ή ελάχιστες.


ΧΗΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ


Υπάρχουν σήμερα πολλές κατηγορίες φαρμάκων για την υπέρταση από τις οποίες έξι, που εκτίθενται συνοπτικά παρακάτω, χρησιμοποιούνται σήμερα ως φάρμακα πρώτης γραμμής.


Α. ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ
Μειώνουν την αρτηριακή πίεση, ελαττώνοντας τον όγκο του συνολικού πλάσματος. Στις παρενέργειές τους συμπεριλαμβάνονται η αλλεργία, ποι διαταραχές των ηλεκτρολυτών, ο διαβήτης, η αύξηση του ουρικού οξέος, η άνοδος της χοληστερίνης, η ανδρική ανικανότητα.


Β. Β ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ
Ελαττώνουν την αρτηριακή πίεση μειώνοντας τον καρδιακό ρυθμό και το καρδιακό έργο. Στις παρενέργειές τους συγκαταλέγονται η παρόξυνση βρογχικού άσθματος, καρδιακές διαταραχές ρυθμού, φαινόμενο RAYNAUD, συμπτώματα από το ΚΝΣ, κατάθλιψη, ανδρική ανικανότητα, μεταβολικές διαταραχές.


Γ. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΡΕΝΙΝΗΣ
Η ρενίνη είναι μία ουσία που κυκλοφορεί στο αίμα και εμπλέκεται στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η κατηγορία αυτή είναι καινούρια και οι παρενέργειες των αναστολέων ρενίνης δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς σε βάθος χρόνου. Παρενέργειες που έχουν αναφερθεί είναι το αγειοίδημα, οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών, η υπόταση.


Δ. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ ACE
Τα φάρμακα αυτά αναστέλλουν το σύστημα ρενίνης αγγειοτενσίνης αλδοστερόνης που εμπλέκεται στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης, προάγουν τη σύνθεση αγγειοδιασταλτικών προσταγλανδινών και ενίοτε αναστέλλουν την δραστηριότητα του συμπαθητικού συστήματος, τροποποιούν την διάθεση της βραδυκινίνης στον οργανισμό. Στις παρενέργειές τους συγκαταλέγονται βήχας, υπόταση, ζάλη, νεφρική δυσλειτουργία, μεταβολικές διαταραχές, αλλεργία, δυσκρασία του αίματος.


Ε. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ ΙΙ
Τα φάρμακα αυτά αναστέλλουν τους υποδοχείς της αγγειοτενσίνης ΙΙ, που εμπλέκεται στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης, δρώντας με ανάλογο τρόπο με τα φάρμακα της προηγούμενης κατηγορίας. Στις παρενέργειές τους συγκαταλέγονται υπόταση, νεφρική δυσλειτουργία, υπερκαλιαιμία, αλλεργία.


ΣΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΥΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
Προκαλούν περιφερική αγγειοδιαστολή προκαλώντας μειώσεις της αρτηριακής πίεσης. Στις παρενέργειές τους συγκαταλέγονται κεφαλαλγία, οίδημα, βραδυκαρδία, δυσκοιλιότητα.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Οι εναλλακτικές θεραπείες αντιμετώπισης της υπέρτασης

1. Διατροφική θεραπεία


Η διατροφική θεραπεία είναι η πιο καλά μελετημένη φυσική μέθοδος θεραπείας. Τα διατροφικά προγράμματα εξατομικεύονται ανάλογα με τον υπερτασικό, αλλά βασίζονται σε ορισμένες βασικές αρχές που ισχύουν για κάθε υπερτασικό. Συγκεκριμένα η διατροφή εμπλουτίζεται σε φρούτα και λαχανικά, ενώ εφαρμόζεται δραστικός περιορισμός του άλατος, του καφέ, του αλκοόλ, των αναψυκτικών τύπου cola, των ποτών που περιέχουν καφεΐνη ή ουσιών που δρουν με παρόμοιο τρόπο με την καφεΐνη. Παράλληλα εφαρμόζεται δραστική περικοπή του κορεσμένου λίπους και αύξηση της κατανάλωσης ψαριών. Σύμφωνα με μελέτες η διατροφή που είναι πλούσια σε φρούτα λαχανικά και πτωχή σε ολικό λίπος και αλάτι, μειώνει την αρτηριακή πίεση κατά 10- 25 mmHg, ενώ η απώλεια του υπερβάλλοντος βάρους οδηγεί σε μειώσεις 5-20 mmHg, για κάθε δέκα πλεονάζοντα κιλά που χάνονται.


Τα διατροφικά προγράμματα εξατομικεύονται περαιτέρω ανάλογα με το υπερτασικό άτομο αλλά και τα συνωδά νοσήματα από τα οποία μπορεί να πάσχει. Επί παραδείγματι οι άνδρες με μειωμένα επίπεδα καλής χοληστερόλης HDL, χωρίς άλλα παθολογικά προβλήματα ή διαταραχές στον εργαστηριακό έλεγχο ρουτίνας ωφελούνται σύμφωνα με μελέτες από την πόση τεσσάρων πέντε ποτών κόκκινου κρασιού την εβδομάδα. Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών αυξάνεται όταν εφαρμόζονται και άλλες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα όπως συστηματική άσκηση, διακοπή καπνίσματος. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου