Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Αρρυθμίες


Η διάγνωση μιας αρρυθμίας απαιτεί καλή γνώση του ΗΚΓ

Η σύγκριση με ένα παλιό ΗΚΓ πάντα βοηθάει στην διάγνωση νέων καρδιολογικών συμβαμάτων

 

ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ

 

Η βραδυκαρδία στον ενήλικα ορίζεται ως ΚΣ <60 σφ/min. Οφείλεται σε φλεβοκομβική νόσο ή κολποκοιλιακό αποκλεισμό (ΚΚΑ) ή ενδοκοιλιακές διαταραχές της αγωγής  (σκελικοί αποκλεισμοί), που εξελίσσονται σε ΚΚΑ.Φλεβοκομβική βραδυκαρδία μπορεί να συναντήσουμε φυσιολογικά σε αθλητές ή ασθενείς σε αγωγή με β-αναστολείς.

Image

 

Image

 

Image

 

Image
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑΣ

 

Image

Σχολιασμός Αλγορίθμου:

 • Η επείγουσα αντιμετώπιση της βραδυκαρδίας καθορίζεται από την κλινική εικόνα του ασθενή και τον κίνδυνο ασυστολίας
  Χορηγήστε Ο2 και εξασφαλίστε φλεβική γραμμή.
 • Η ατροπίνη είναι το φάρμακο εκλογής στην αντιμετώπιση της βραδυκαρδίας
 • Η χρήση ισοπρεναλίνης είναι πλέον υπο αμφισβήτηση λόγω των παρενεργειών της και γιαυτό δεν αναφέρεται στον αλγόριθμο
 • Διακομίστε σε καρδιολογικό τμήμα για εξειδικευμένη βοήθεια (βηματοδότηση)


ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΣΤΕΝΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ

Είναι σχεδόν πάντοτε υπερκοιλιακές. Οι συνήθεις ρυθμοί είναι:
 • Φλεβοκομβική ταχυκαρδία
 • Ταχυκαρδίες επανεισόδου
 • Κολπική ταχυκαρδία
 • Κολπικός πτερυγισμός
 • Κολπική μαρμαρυγή
Image
 
Image

Image


ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ

Image
Σχολιασμός αλγορίθμου:
 • Εφόσον ο ασθενής έχει σφυγμό και έχουμε αποκλείσει την κολπική μαρμαρυγή μπορούμε να προχωρήσουμε σε βαγοτονικούς χειρισμούς (μάλαξη καρωτιδικού κόλπου (15sec με ταυτόχρονη παρακολούθηση ΗΚΓ) με εξαίρεση τις περιπτώσεις τοξικού δακτυλιδισμού, οξείας ισχαιμίας ή καρωτιδικού φυσήματος,  Valsalva ή πίεση οφθαλμικών βολβών).
 • Επι αποτυχίας των βαγοτονικών χειρισμών χορηγούμε αδενοσίνη (ΠΡΟΣΟΧΗ σε γνωστό σύνδρομο Woff Parkinson White, μπορεί να επιδεινωθεί οπότε χορηγούμε αμιοδαρόνη). Χορηγώντας την αδενοσίνη ενημερώνουμε τον ασθενή για τα πιθανα συμπτώματα προκάρδιας δυσφορίας που μπορεί να του προκαλέσει.
 • Επι αποτυχίας συνεχίζουμε τον αλγόριθμο.
 • Αν με τους χειρισμούς μας προκαλέσουμε βραδυκαρδία ακολουθούμε τον αντίστοιχο αλγόριθμο.
 • Διακομίστε σε καρδιολογικό τμήμα για εξειδικευμένη βοήθεια
 • Η χορήγηση β- αναστολέα μπορέι να προκαλέσει καρδιακή κάμψη, υπόταση ή ΚΚΑ. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται αν χορηγηθεί βεραπαμίλη σε άρρωστο που είναι σε αγωγή με β-αναστολείς. Επομένως ο συνδυασμός β-αναστολέων και άλλων αντιαρρυθμικών πρέπει να αποφεύγεται.
 • Αν η ταχυκαρδία εμμένει χωρίς κάποια επείγουσα αιτία, συνυπάρχει υπέρταση και συνεκτιμήσουμε την κλινική εικόνα και το ιστορικό του ασθενή, μπορούμε να χορηγήσουμε εξαρχής: 1tb Isoptin 40mg, 1tb Tenormin 50mg ή 1tb Inderal 40mg PO.

ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Αυξημένου κινδύνου (ΚΣ > 150 σφ/mim, προκάρδιο άλγος, σημεία ανεπαρκούς καρδιακής παροχής)
 • Αντιπηκτική Αγωγή (Ηπαρίνη, Βαρφαρίνη)
 • Αμιοδαρόνη 300mg
 • Διακομιδή για συγχρονισμένη απινίδωση
Μέτριου ή μειωμένου κινδύνου με έναρξη λιγότερο των 48 ωρών
 • Αντιπηκτική αγωγή
 • Αμιοδαρόνη 300mg
 • Διακομιδή για συγχρονισμένη απινίδωση
Μετρίου η μειωμένου κινδύνου με έναρξη περισσότερο από 48 ώρες
 • ΟΧΙ Αμιοδαρόνη
 • Αντιπηκτική αγωγή
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν β-αναστολείς, δακτυλίτιδα, βεραπαμίλη
 • Διακομίζεται για εξειδικευμένη βοήθεια (πιθανότατα συγχρονισμένη απινίδωση)


ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΕΥΡΕΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ
Η εκτίμηση του ΗΚΓ με ευρέα συμπλέγματα πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολη. Στις επείγουσες περιπτώσεις, ωστόσο, είναι ασφαλές να αντιμετωπίζουμε τον ασθενή σαν να πρόκειται για κοιλιακή ταχυκαρδία.
Μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές από μια σταθερή ταχυκαρδία ως μια πολύ γρήγορη που προκαλεί αιμοδυναμική αστάθεια και απώλεια σφυγμού. Σ' αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται επιθετική ανάνηψη. Η κοιλιακή ταχυκαρδία μπορεί να έχει μια μεγάλη ποικιλία στη μορφολογία των συμπλεγμάτων QRS ανάλογα από το αν προέρχονται από την ίδια εστία ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση ονομάζονται μονόμορφες και στη δεύτερη πολύμορφες. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως τα QRS είναι ευρέα. Γενικά πάντως όσο πιο γρήγορος και ανώμαλος είναι ο ρυθμός τόσο χειρότερη και η πρόγνωση.

Image ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΕΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ

 Image

Σχολιασμός αλγορίθμου:
 • Εαν ο ασθενής είναι άσφυγμος περνάτε στον αλγόριθμο της Κολπικής Μαρμαρυγής / Ασφυγμης Κοιλιακής Ταχυκαρδίας.
 • Η αμιοδαρόνη είναι φάρμακο εκλογής και είναι αποτελεσματικό τόσο στις υπερκοιλιακές όσο και στις κοιλιακές ταχυκαρδίες.
 • Διακομίστε σε καρδιολογικό τμήμα για εξειδικευμένη βοήθεια.

 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
 Image

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου