Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Είστε παχύσαρκος(-η) ?

Υπολογίστε τον δικό σας Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

Η παχυσαρκία  ορίζεται ως η υπερβολική αναλογία λίπους σε σχέση με το βάρος του ατόμου.
Ο ΔΜΣ μετρά την αναλογία βάρους και ύψους και κατατάσσει το άτομο σε κατηγορίες σχετιζόμενες με την παχυσαρκία του.
Ο ΔΜΣ  ισούται με το βάρος του σώματος σε κιλά , διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα.
ΔΗΛΑΔΗ : ΔΜΣ = κιλά / μ2.
                              Παράδειγμα
                             105 κιλά
            ΔΜΣ =     -------------- =  41
                             1,60 χ 1,60                          

Ο ΔΜΣ χαρακτηρίζει το βαθμό παχυσαρκίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

                 Τιμή  ΔΜΣ                                Βάρος και νοσηρότητα
                 κάτω του 18                                Ελλιποβαρής
                 18 - 25                                        Φυσιολογικός
                 25 - 30                                        Υπέρβαρος 
                 30 - 35                                         Παχύσαρκος
                 35 - 40                                         Σοβαρή μορφή παχυσαρκίας
                 Άνω του 40                                  Πολύ σοβαρή μορφή παχυσαρκίας 
             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου