Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Δικαιώματα ασθενών με ΣΚΠ

Τα εξωτερικά ιατρεία του τμήματος Απομυελινωτικών Νοσημάτων διαθέτουν τόσο ειδικευμένους νευροψυχολόγους όσο και κοινωνική λειτουργό ώστε να παρέχουν στους ασθενείς ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Παρακάτω αναδημοσιεύονται ορισμένες πληροφορίες για διάφορα προγράμματα παροχών και βοηθημάτων. Οι πληροφορίες βασίστηκαν στον οδηγό που εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Horizon - Overall Rehabilitation. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στους συντελεστές του προγράμματος Γ. Μαρινάκη - Δρ. Εμβιομηχανικό, Υπεύθυνο προγράμματος - Μονάδα Βιοϊατρικής & Τεχνολογίας Αποκατάστασης (ΒΙ.Τ.Α.) Ε.Ι.Α.Α. Ε. Γερανίου - Κοινωνική Λειτουργό, Κοινωνική Υπηρεσία Κ.Α.Α.Ν.Α.
Φ. Σταγάκη - Κοινωνική Λειτουργό, Α. Τσαρτσιανίδου Έπ. Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωση - Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών οι οποίοι συνέταξαν τον οδηγό από τον οποίο αντλήσαμε τις πληροφορίες μας μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων

Το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφαρμόζει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό προγραμμάτων για την οικονομική ενίσχυση των Ελλήνων και των Ελληνίδων με αναπηρίες. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται σε όλες τις Νομαρχιακές Διευθύνσεις, στα Τμήματα και Γραφεία Κοινωνικής Πρόνοιας της Αθήνας ή στον Πειραιά: Νομαρχία Πειραιά, Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας, Ηρώων Πολυτεχνείου 19, 18532 Πειραιά ή στη Θεσσαλονίκη: Νομαρχία Θεσ/νίκης, Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας, Αιγαίου 35, 54110 Θεσ/νίκη.

Βοήθημα για υγειονομική περίθαλψη Λοιπών Τετραπληγικοί- παραπληγικοί Ασφαλισμένοι Δημοσίου (Κ.Α.Ε. 2719)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Για ασφαλισμένους του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία ανεξαρτήτου ηλικίας. Εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι των ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και πρώην ΟΣΕ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
- Αίτηση
- Πιστοποιητικό από κρατικό νοσοκομείο και μετά γνωμάτευση ειδικής πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής (ΕΠΥΕ)
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86
- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Επίδομα σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους (Κ.Α.Ε. 2724)
ΠΟΣΟΝ ΔΡΧ.: 32.900 για τροφίμους ιδρυμάτων, 98.700 για τους υπόλοιπους ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Για τετραπληγικά- παραπληγικά και ακρωτηριασμένα άτομα που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν τις ασφαλιστικές προυποθέσεις, ανεξαρτήτου ηλικίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
- Αίτηση ενδιαφερομένου ή εκπροσώπου του που θα συμπληρώνεται
- Βεβαίωση της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής που θα βεβαιώνεται η σύνθεση της οικογένειας και η σχέση αυτής προς τον ανάπηρο
- Γνωμάτευση Α'θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα αναφέρεται με σαφήνεια η πάθηση και ότι ο ανάπηρος είναι ανίκανος για κάθε βιοποριστική εργασία
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος ή ο εκπρόσωπός του θα δηλώνουν ότι:
α) η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του δικαιούχου
β) ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος στο Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα
γ) δεν λαμβάνει για την ίδια αιτία άλλη οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε πηγή
δ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία για κάθε μεταβολή του.

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επίδομα σε βαριά αναπήρους ανίκανους προς εργασία (Κ.Α.Ε. 2726)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΓΙα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα, ανεξαρτήτου ηλικίας, που δεν εμπίπτουν σε κάποιο από τα ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης που εφαρμόζει η υπηρεσία και είναι ανίκανα προς εργασία με ποσοστό αναπηρίας 67%

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
- Αίτηση του ενδιαφερομένου ή εκπροσώπου του και 3 φωτογραφίες (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο στην πίσω μεριά) .

Επίδομα καυσίμων σε άτομα με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων (Κ.Α.Ε. 2727)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Για άτομα με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών σε όσους έχουν παραλάβει (ή θα παραλάβουν) ατελώς επιβατικό αυτοκίνητο, ανεξαρτήτου ηλικίας και ασφάλειας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
- Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του
- Επικυρωμένο δελτίο ταυτότητας του επιδοτούμενου- φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
- Αντίγραφο της απόφασης ατελούς εισαγωγής της αρμόδιας τελωνειακής αρχής από την οποία και από σχετική πάνω σε αυτό βεβαίωση της ίδιας Αρχής θα προκύπτει η ατελής παράδοση αυτοκινήτου στον ενδιαφερόμενο ανάπηρο με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
- Γνωμάτευση της Α'βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ανάπηρος έχει παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών με ποσοστό κινητικής αναπηρίας αυτό του 80%
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι:
α) κατέχει και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο που έχει εισάγει ατελώς
β) θα αναφέρει στην υπηρεσία κάθε μεταβολή του αυτοκινήτου η οποία θα συνεπάγεται τη διακοπή του επιδόματος καυσίμων, δηλαδή:
1.θάνατος του δικαιούχου αναπήρου
2.πώληση του αυτοκινήτου του
3.απώλεια του αυτοκινήτου ή ολοκληρωτική καταστροφή του (π.χ. φωτιά)
4.μη κίνηση του αυτοκινήτου του πέραν του τριμήνου λόγω σοβαρών μηχανικών βλαβών
5.παραμονή του αναπήρου σε νοσηλευτικό ίδρυμα πέραν του τριμήνου ως και την μετοίκησή του σε άλλο νομό
6.Φωτοτυπία άδειας αυτοκινήτου

Αναπηρικά σήματα παρκαρίσματος

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: σε άτομα που έχουν ολική αναπηρία ή πλήρη παράλυση των κάτω άκρων και είναι κάτοχοι αναπηρικού αυτοκινήτου χορηγούνται αναπηρικά σήματα παρκαρίσματος
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Τα ίδια με το προηγούμενο επίδομα καυσίμων (Κ.Α.Ε. 2727)

Χορήγηση καρτών διακίνησης για ΑμΕΑ

ΠΟΣΟΝ: μειωμένο εισητήριο κατά 50% σε όλες τις εσωτερικές διαδρομές του ΟΣΕ και ΚΤΕΛ. ΟΑΣΘ δωρεάν (πάσο ελεύθερης κυκλοφορίας αναπήρων)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: για άτομα με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από 67%, τυφλούς (συνοδούς αυτών) , πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια, αιμολυπτική αναιμία, αιμορραγική διάθεση, νοητική καθυστέρηση Δ.Ν. μικρότερο του 30.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
- ισχύουσα γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67% με χρονική διάρκεια
- 2 φωτογραφίες
- φορολογική ενημερότητα

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Η πλήρης σύνταξης γήρατος χορηγείται από το ΙΚΑ σύμφωνα με το Ν. 1902/90 αρ 27 παρ 1. αντί της συντάξης αναπηρίας. Ξεκινάει με βασικό ποσό 167.000 δραχμές και κυμαίνεται ανάλογα με τις αποδοχές του κάθε ατόμου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. 4050 ένσημα
2. ποσοστό αναπηρίας 67%.
3. Το παραπληγικό επίδομα

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

· Με τον Ν. 1648/86 επαυξάνεται ο χρόνος κανονικής άδειας των αναπήρων εργαζομένων σε 6 μέρες επιπλέον το χρόνο.

· Με τον Ν. 2527/97 οι τακτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, των ΝΠΔΔ (νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου) και ΟΤΑ (οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης) που έχουν παιδιά με αναπηρία 67% βεβαιωμένη από τις υγειονομικές επιτροπές, δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μια ώρα την ημέρα χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών.

· Η μείωση αυτή επεκτείνεται και σε παραπληγικούς-τετραπληγικούς υπαλλήλους χωρίς περικοπή των αποδοχών.

Κάρτες διακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες

Σε άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 76% παρέχεται το δικαίωμα διακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%:
Α. σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού δικτύο ΟΣΕ.
Β. σε όλες τις διαδρομές των αστικών λεωφορείων κάθε επαρχιακής πόλης για τους κατοίκους του νομού αυτού.
Οι ενδιαφερόμενοι για κάρτα απεριορίστων διαδρομών μπορούν να τις προμηθευτούν από τις περιφερειακές υπηρεσίες πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η κάρτα ισχύει για ένα χρόνο. Δεν δικαιούνται κάρτα όσοι έχουν αυτοκίνητο με ατέλεια.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :
· Γνωμάτευση με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
· Εκκαθαριστικό εφορίας (οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000.000.δρχ)
· Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ
· Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο ή απόδειξη ενοικίου αν είναι ενοικιαστής
· Δύο φωτογραφίες.
Τα ίδια δικαιολογητικά κατατίθενται και για την ανανέωση.

Ταξίδι με πλοίο

· Δωρεάν μετακίνηση με τα ακτοπλοϊκά επιβατικά πλοία των παιδιών με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτου ηλικίας, των ναυτικών (εν ενεργεία ή συνταξιούχων) με την επίδειξη ταυτότητας που θα εκδίδεται από το Σωματείο Γονέων Παιδιών Ναυτικών και ΑμΕΑ θεωρημένη από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλείας.
· Έκπτωση 50% στα αναπηρικά οχήματα στα επιβατικά πλοία της χώρας όταν στο όχημα επιβαίνει και ο δικαιούχος.
· Τα αναπηρικά αυτοκίνητα έχουν έκπτωση 50% όταν είναι εφοδιασμένα με το ειδικό αναπηρικό σήμα που χορηγείται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας (ΦΕΚ 746/1990)

Πρόγραμμα "βοήθεια στο σπίτι" από το Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας για την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων και των ΑμΕΑ με προτεραιότητα σε αυτούς που:
Δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως
Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα
Διαβιούν μοναχικά

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η οργάνωση και συστηματική παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Οικογενειακής Βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών.
Μην ντρέπεστε να έρθετε σε επαφή με την κοινωνική λειτουργό του Δήμου στον οποίο μένετε.
Οι Κοινωνικές Παροχές και η Εξυπηρέτηση περνάνε στα χέρια των Δήμων.
Τα προγράμματα των ΚΑΠΗ ισχύουν και για τα ΑμΕΑ.
Αν δεν έρθετε σε επαφή μαζί τους δεν θα ξέρουν ότι υπάρχετε και τι ανάγκες έχετε και έτσι δεν θα οργανωθούν κατάλληλα ώστε να σας περιλάβουν στα ειδικά προγράμματά τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων) των παρακάτω Δήμων:
1.Άγιοι Ανάργυροι 2688478, 2316100
2.Κερατσίνι (Β΄ ΚΑΠΗ) 4625374
3.Καισαριανή (Α΄ΚΑΠΗ) 7240661, 7234469
4.Μοσχάτο Αττικής 4833627
5.Καλλιθέα (Α΄ ΚΑΠΗ) 9516792
6.Ηλιούπολη (1ο ΚΑΠΗ) 9940274
7.Χαϊδάρι (Α΄ΚΑΠΗ) 5320150
8.Καματερό 2315240
9.Αγ. Δημήτριος (Α΄ ΚΑΠΗ) 9703330
10.Μελίσσια 8033584
11.Ν. Φιλαδέλφεια (Α΄ΚΑΠΗ) 2524346
12.Ζωγράφου (Α΄ ΚΑΠΗ) 7775950
13.Άλιμος (Α΄ ΚΑΠΗ) 9935180
14.Αχαρνές (1ο ΚΑΠΗ) 2405228, 2387587
15.Ηράκλειο (Α΄ ΚΑΠΗ) 2825202
16.Μαρούσι (Κεντρικό ΚΑΠΗ) 8027639
17.Αθηναίων Λέσχη Φιλίας Γκύζη Αττικής 5243448
18.Χαλάνδρι Αττικής 6848320
19.Άνω Λιόσια Αττικής 2471244, 2470872
20.Αρτέμιδος Αττικής 0294 88818
21.Αγ. Βαρβάρα (1ο ΚΑΠΗ) 5690075, 5690176
22.Λαύριο 0292 23829
23.Αγ. Ιωάννης Ρέντης 4826474
24.Δραπετσώνα (Β΄ΚΑΠΗ) 4630363, 4610538
25.Πεύκη 8068377
26.Χολαργός 6515665
27.Πειραιάς (Α΄ ΚΑΠΗ) 4126411-5
28.Ν. Ιωνία (Α΄ ΚΑΠΗ) 2798004
29.Αιγάλεω (1ο ΚΑΠΗ) 5985678
30.Ραφήνα 0294 26325
31.Ασπρόπυργος 5577862
32.Αγ. Παρασκευή 6081479
33.Κορυδαλλός (Β΄ ΚΑΠΗ) 5450972
34.Αργυρούπολη (Β΄ ΚΑΠΗ) 9918093
35.Πέραμα (Α΄ ΚΑΠΗ) 4414424
36.Παλαιό Φάληρο 9815005
37.Μέγαρα

Παροχές ταμείων για άτομα με αναπηρίες

Τ.Σ.Α.Υ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση για χορήγηση επιδόματος παραπληγίας τετραπληγίας στο Τ.Σ.ΑΥ
2.Ιατρική βεβαίωση παθολόγου ή νευρολόγου.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος.
2.Γνωμάτευση από γιατρό.
3.Περνάει από την επιτροπή του ΙΚ.Α
ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΤΟΜΟΥ
Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση για χορήγηση επιδόματος.
2.Γνωμάτευση από νοσοκομείο.
3. Μόνο όταν το άτομο συνταξιοδοτείται.

ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ

1.Αίτηση για να περάσει από υγειονομική επιτροπή από το ΙΚΑ.
2.Αίτηση για να περάσει από υγειονομική επιτροπή από το ταμείο του.
3. Αν κάποιος έχει μπει στο ΤΕΑΠΕΤΕ με τον ευεργετικό νόμο μπορεί να πάρει σύνταξη μόνο αν έχει εξελιχθεί η πάθηση. αλλιώς στα δεκαεφτά χρόνια με αποδοχές εικοσαετίας.

ΤΑΠΟΤΕ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
1. Γνωμάτευση Κρατικού νοσοκομείου από νευρολόγο για την βεβαίωση της πάθησης του.
2.Αίτηση στο υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκει για να περάσει από υγειονομική επιτροπή.
3.Η απόφαση βγαίνει από το ΤΑΠΟΤΕ.

ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1798/88 και 23 του Ν1882/90, δικαιούνται να εισάγουν ατελώς επιβατικό αυτοκίνητο, για την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους αναγκών, οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας αν πάσχουν από από πλήρη παράλυση των άνω και κάτω άκρων ή εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία με συνολικό ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω από το οποίο το 40% τουλάχιστον θα είναι σε ένα από τα κάτω άκρα.

Το αδασμολόγητο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ. εκατ. Κατά εξαίρεση οι ηλικίας άνω των 18 ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2000κ.ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ενδιαφερόμενος ανάπηρος, για να αποκτήσει τη βεβαίωση του προσδιορισμού της φύσης και του ποσοστού αναπηρίας, πρέπει να καταθέσει στη Νομαρχία της περιοχής, όπου είναι η μόνιμη κατοικία του, τα παρακάτω δικαιολογητικά, ώστε να εξεταστεί από Υγειονομική Επιτροπή.:

Α) Αίτηση με την οποία θα ζητά την ατελή εισαγωγή αυτοκινήτου, όπου θα αναγράφονται πλήρη τα στοιχεία της ταυτότητας του, ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του και ο Δήμος ή η Κοινότητα στα μητρώα της οποίας είναι γραμμένος.
Β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος ανάπηρος θα δηλώνει ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών του και ότι δεν έχει παραλάβει ατελώς άλλο αυτοκίνητο.
Γ) Γνωμάτευση γιατρού Νευρολόγου Διευθυντού ή Επιμελητού Α΄ Κρατικού Νοσοκομείου ή ΙΚΑ.
Δ) Γνωμάτευση γιατρού Ορθοπεδικού ή Φυσιάτρου, Διευθυντού ή Επιμελητού Α΄ Κρατικού Νοσοκομείου ή ΙΚΑ, όπου να αναφέρεται λεπτομερώς η φύση της αναπηρίας του.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Α/ΒΑΘΜΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

Η Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας (Δ/νση Αναπηρίας και Κοιν. Εργασίας) με έγγραφό της Αριθ.Πρωτ. Π51/29/279 από 13.6.2001 προς όλες τις Νομ/κές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ καθώς και προς όλα τα Περιφ/κα και Τοπικά Υποκ/τα και Παραρτήματα του Ιδρύματος γνωρίζει τα εξής:

Οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ θα εξετάζουν και τις δύο κατηγορίες ΑμΕΑ, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2643/98 και της Υπουργικής Απόφασης αριθ. 30.370/20.03.2001, ΚΑΘ΄ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Αναγνώριση δαπάνης για την προμήθεια ειδικού τύπου αναπηρικού αμαξιδίου

Αναγνωρίζεται σε ειδικές περιπτώσεις παραπληγικών ασφαλισμένων του Δημοσίου δαπάνη προμήθειας ειδικού ελαφρού τύπου πτυσσόμενου χειροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου, ενώ το ποσό που θα βαρύνει το Δημόσιο δεν θα υπερβαίνει τις 300.000 δρχ. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει κινητική αναπηρία άνω του 80%, η οποία θα πιστοποιείται από γνωμάτευση του αρμόδιου γιατρού.

Σε απόλυτα εξειδικευμένες παθήσεις που συνιστούν ολική παραπληγία και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας μπορεί να αναγνωριστεί από το Δημόσιο δαπάνη για ειδικό ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο με την εξής διαδικασία:

• αίτηση στη Διεύθυνση Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίου μαζί με ιατρική γνωμάτευση διευθυντή γιατρού κλινικής κρατικού νοσοκομείου αναλόγου με την πάθησή του ειδικότητας, στην οποία θα αιτιολογείται πλήρως η ανάγκη χρήσης ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου.

• έκδοση σχετικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

• σε θετική αυτού απάντηση παίρνει έγκριση από τους ελεγκτές γιατρούς του δημοσίου.

Η εκ νέου προμήθεια ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου θα γίνεται μετά την πάροδο 5 ετών από την προηγούμενη αγορά για σφαλισμένους κάτω των 18 ετών. Για τους άνω των 18 ετών το δημόσιο καλύπτει δαπάνη μόνο για μια φορά. Η δαπάνη για την αγορά ανταλλακτικών ή την επιδιόρθωση των αμαξιδίων δεν αναγνωρίζεται σε βάρος του Δημοσίου.

Δικαίωμα σύνταξης

Προκειμένου για υπαλλήλους, οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Η μηνιαία σύνταξη των παραπάνω ορίζεται στο 80% των αποδοχών που λαμβάνουν κατά το χρόνο της εξόδου τους από την υπηρεσία, εφόσον εξέρχονται μετά τη συμπλήρωση 15ετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αιτίας εξόδου.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.

Φαρμακευτική περίθαλψη
Οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και οι παραπληγικοί και οι τετραπληγικοί για όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα δεν πληρώνουν συμμετοχή στη φαρμακευτική περίθαλψη τους.

Πρόσθετη περίθαλψη

Για τα είδη πρόσθετης περίθαλψης απαιτείται γνωμάτευση του γιατρού ειδικότητας του Ι.Κ.Α. και θεώρηση αυτής από τον ελεγκτή γιατρό του ιδρύματος. Για ορισμένα είδη ο δικαιούχος πληρώνει ποσοστό συμμετοχής 25%. Απαλλάσσονται του ποσοστού συμμετοχής 25% για την προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων, τεχνητών μελών και ορθοπεδικών βοηθημάτων οι δικαιούχοι που πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία.

Διαδικασία χορήγησης αναπηρικού αμαξιδίου
Οι δικαιούχοι παροχών ασθενείας σε είδος μπορούν να προμηθεύονται τα αναπηρικά αμαξίδια από το ελεύθερο εμπόριο και να τους αποδίδεται η τιμή.

Απλά αναπηρικά αμαξίδια
• απλά μέχρι 70.000 δρχ.
• απλά ειδικού τύπου(ενισχυμένα) μέχρι 300.000 δρχ.
• απλά ελαφρού τύπου μέχρι 600.000 δρχ. (χωρίς Φ.Π.Α.) ειδικής κατασκευής για εξαιρετικά αιτιολογημένες περιπτώσεις μετά από γνωμάτευση γιατρού (απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση).

Ηλεκτροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια
• απλά ηλεκτροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια μέχρι 1.300.000 δρχ..
• ενισχυμένα ηλεκτροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια μέχρι 1.900.000 δρχ..
Απαιτούνται: γνωμάτευση γιατρού έκτακτης ειδικής υγειονομικής επιτροπής λαμβάνοντας υπ'όψη:
1. την ηλικία (16-70 ετών)
2. τη δυνατότητα χειρισμού (μορφή αναπηρίας, πνευματική κατάσταση, όραση, ακοή κλπ.)
3. ψυχολογική και λειτουργική αναγκαιότητα επικοινωνίας με το περιβάλλον
4. αναγκαιότητα μετακίνησης λόγω επαγγέλματος, σπουδών, κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Η χορήγηση των ενισχυμένων ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων θα γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξημένων και ειδικών απαιτήσεων (π.χ. σωματική διάπλαση, απόσταση κατοικίας, εργασίας, αυξημένες δραστηριότητες κλπ.).

Ο ασφαλισμένος με βάση τις γνωματεύσεις αυτές θα προμηθεύεται το συγκεκριμένο αμαξίδιο από το ελεύθερο εμπόριο και με την προσκόμιση του τιμολογίου αγοράς θα του αποδίδονται τα χρήματα. Προσκόμιση προσφορών απαιτείται μόνο για τα απλά αναπηρικά αμαξίδια που η αξία τους υπερβαίνει τις 300.000 δρχ.

Άλλα τεχνικά βοηθήματα που χορηγεί το Ι.Κ.Α.
Μεταξύ άλλων το ΙΚΑ εγκρίνει δαπάνη για αγορά:
• ποδηλάτου παθητικής κινησιοθεραπείας άνω κάτω άκρων (1.300.000 δρχ.)
• Walk About (τύπος ορθοστάτη)
• περιπατητήρα (100.000 δρχ.)

ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Το Ι.Κ.Α. επιδοτεί τους άμεσα ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, οι οποίοι για θεραπευτικούς λόγους έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας.
Προϋποθέσεις - Διαδικασία:
Διαπίστωση από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ότι ο ασφαλισμένος παρουσιάζει πάθηση για την οποία η λουτροθεραπεία έχει θεραπευτική αξία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το ΙΚΑ σε συνεργασία κάθε χρόνο με τον ΕΟΤ εφαρμόζει το πρόγραμμα του Θεραπευτικού Τουρισμού, το οποίο απευθύνεται στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις, με στόχο 15.000 άτομα που έχουν ανάγκη να κάνουν λουτροθεραπεία για 16 ημέρες σε ξενοδοχεία Α΄ Β΄ και Γ΄ κατηγορίας σε πέντε λουτροπόλεις.
• Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι χαμηλοσυνταξιούχοι του Ι.Κ.Α. με την προϋπόθεση ότι δεν θα πάρουν παράλληλα και το επίδομα λουτροθεραπείας.
• Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι διαδικασίες που χρειάζονται και κάθε λεπτομέρεια περιλαμβάνονται σε ειδικό ενημερωτικό έντυπο που διανέμεται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Διακρίνουμε τα παρακάτω είδη συντάξεων αναπηρίας:
1. Βαριά αναπηρία: όταν το ποσοστό ανέρχεται σε 80% και άνω. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται το πλήρες ποσό της σύνταξης.
2. Αναπηρία: όταν το ποσοστό ανέρχεται από 67% μέχρι 79,9%. Στην περίπτωση αυτή χορηγούνται τα 3/4 του πλήρους ποσού σύνταξης, εκτός εάν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες εργασίας ή η αναπηρία του οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ψυχιατρικές παθήσεις (οπότε δικαιούται το πλήρες ποσό της σύνταξης).
3. Μερική αναπηρία: όταν το ποσοστό ανέρχεται από 50% μέχρι 66,9%. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται το ½ του πλήρους ποσού σύνταξης, εκτός εάν η αναπηρία οφείλεται κυρίως σε ψυχιατρικές παθήσεις (οπότε δικαιούται τα 3/4 του πλήρους ποσού της σύνταξης).

Οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις είναι:
1. 4.050 ημέρες ασφάλισης, οι οποίες αυξάνονται σταδιακά σε 4.500
2. 300 ημέρες ασφάλισης εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Οι ημέρες αυτές αυξάνονται ανά 120 κατά μέσο όρο για κάθε έτος ηλικίας μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 4.200 ημερών. Προϋπόθεση: 300 ημέρες εργασίας στα αμέσως προηγούμενα έτη από εκείνο στο οποίο έμεινε ανάπηρος.
3. 1500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 600 ημέρες τα τελευταία 5 χρόνια, τα αμέσως προηγούμενα του έτους που έμεινε ανάπηρος.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Γ.Α.

Οι παροχές ασθενείας που χορηγεί ο Ο.Γ.Α. στους ασφαλισμένους του περιλαμβάνουν:
• Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.
• Νοσοκομειακή περίθαλψη στο εσωτερικό.
• Πρόσθετες παροχές.
• Νοσοκομειακή περίθαλψη στο εξωτερικό.
• Παροχές μητρότητας.
• Φαρμακευτική περίθαλψη.
Ο Ο.Γ.Α. παρέχει στους ασφαλισμένους του χωρίς συμμετοχή εξωνοσοκομειακή περίθαλψη μέσω των αγροτικών ιατρείων, των κέντρων υγείας και των εξωτερικών ιατρείων των κρατικών νοσοκομείων και των συμβεβλημένων με τον Ο.Γ.Α. θεραπευτηρίων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Ο.Γ.Α.:
Από τον Ο.Γ.Α. χορηγούνται στους ασφαλισμένους του τα κάτωθι:
• Βοηθητικά θεραπευτικά μέσα (ζώνες κλπ.)
• Θεραπευτικά μέσα και όργανα παροδικής χρήσης
• Προθέσεις
• Ορθοπεδικά είδη, μηχανήματα και τεχνητά μέλη

Ειδικά για αναπηρικό αμαξίδιο αποδίδεται ποσό μέχρι 100.000 δρχ. Προκειμένου δε για παραπληγικούς-τετραπληγικούς παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας ειδικού ελαφρού τύπου πτυσσόμενου χειροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου, εφόσον η πάθηση και η ανάγκη γι' αυτό προκύπτει από γνωμάτευση διευθυντή φυσίατρου κρατικού νοσοκομείου ή του ΕΙΑΑ. Το ποσόν το οποίο αποδίδεται είναι μέχρι 540.000 δρχ.. συν ΦΠΑ (ΦΕΚ 13/1996). Αντικατάσταση του αμαξιδίου μπορεί να γίνει μετά την παρέλευση πενταετίας με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν είναι επισκευάσιμο.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Γ.Α.
• Σύνταξη αναπηρίας (σε ασφαλισμένους και παιδιά ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΟΓΑ.)
Ο ασφαλισμένος του ΟΓΑ έχει δικαίωμα για σύνταξη αναπηρίας από τον Οργανισμό εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ότι είναι ανίκανος για την άσκηση του συνήθους βιοποριστικού επαγγέλματός του, σε ποσοστό τουλάχιστον 67% από πάθηση ή βλάβη που θα διαρκέσει κατά την πρόβλεψη της Επιτροπής τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Τα παιδιά ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΟΓΑ έχουν δικαίωμα για σύνταξη αναπηρίας από τον Οργανισμό εφόσον, σύμφωνα με την κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής είναι από τη γέννησή τους ή έγιναν πριν από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους ανίκανα για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% από πάθηση ή βλάβη, που κατά την πρόβλεψη θα διαρκέσει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Πρέπει απαραίτητα στην απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής να αναγράφεται πότε επήλθε για πρώτη φορά η ανικανότητα για εργασία σε ποσοστό 67%, γιατί με βάση το χρόνο αυτό κρίνεται αν συντρέχουν οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για χορήγηση της σύνταξης αναπηρίας. Η συνταξιοδότηση θα συνεχιστεί έστω και αν η ανικανότητα, κατά πρόβλεψη της Υγειονομικής Επιτροπής θα διαρκέσει λιγότερο από 3 χρόνια.

Προσαύξηση του ποσού σύνταξης λόγω απολύτου αναπηρίας

Ο συνταξιούχος αναπηρίας του ΟΓΑ μπορεί να πάρει προσαύξηση του ποσού της σύνταξής του για απόλυτη αναπηρία, εφόσον κριθεί από την Υγειονομική Επιτροπή ανάπηρος σε ποσοστό 100% διαρκώς και εφ' όρου ζωής και βρίσκεται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχώς επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου.

Εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας

Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους μπορούν να πάρουν μηνιαίο εξωιδρυματικό επίδομα από τον Οργανισμό, εφόσον κριθούν από ειδική Υγειονομική Επιτροπή ότι πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία και είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, έστω και προσωρινά.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΒΕ

Α. Σύνταξη αναπηρίας
Σύνταξη αναπηρίας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ:
1) Εάν είναι ανίκανοι για άσκηση του επαγγέλματός τους εξαιτίας σωματικής ή πνευματικής πάθησης. Η σύνταξη έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 μήνες.
2) Εάν διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματός τους επειδή προέκυψε αναπηρία και έχουν χρόνο ασφάλισης 10 χρόνια.
3) Εάν διακόψουν την άσκηση του επαγγέλματός τους εξαιτίας ενός βίαιου συμβάντος, το οποίο επήλθε κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, ανεξάρτητα από το χρόνο της ασφάλισής τους. Σε περίπτωση που το βίαιο συμβάν επήλθε εκτός εργασιακού χώρου, τότε απαιτείται χρόνος ασφάλισης 5 ετών.
4) Εάν κριθεί από τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες του Ταμείου ότι η ανικανότητα για εργασία ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 66,6%.
5) Όσοι από τους ασφαλισμένους έχουν κριθεί από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές με ποσοστό αναπηρίας λιγότερο από 66,6% δεν δικαιούνται να ζητήσουν την επανάκρισή τους για την ίδια πάθηση, εάν δεν παρέλθει ένα έτος από την τελευταία κρίση της Υγειον. Επιτροπής, εκτός εάν παρουσιαστεί επιδείνωση της κατάστασης της υγείας τους.

Β. Επιδόματα
• Επίδομα συμπαράστασης ετέρου προσώπου: το παραπάνω επίδομα χορηγείται στους ασφαλισμένους λόγω αναπηρίας, οι οποίοι χρειάζονται συμπαράσταση εξαιτίας ανικανότητας. Το ποσό της συντάξεως με το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά 50% και για όσο χρόνο κρίθηκε ο συνταξιούχος από την Υγειονομική Επιτροπή του Ι.Κ.Α.. Για το επίδομα αυτό χρειάζεται μια αίτηση και μια ιατρική γνωμάτευση σχετικά με τη νόσο από την οποία πάσχει ο ενδιαφερόμενος συνταξιούχος, τα οποία καταθέτει στα γραφεία του ΤΕΒΕ.

• Εξωιδρυματικό επίδομα: χορηγείται στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, καθώς επίσης και στα μέλη της οικογένείας τους, εφόσον πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία, η οποία έχει διαπιστωθεί από Υγειον. Επιτροπή, καθώς και σε όσους πάσχουν από πάρεση ή τετραπάρεση. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται από μια μόνο πηγή. Προϋπόθεση για την απονομή του επιδόματος στους ασφαλισμένους είναι να έχουν 40 μήνες στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ. Η χορήγηση του επιδόματος διακόπτεται (και για όσο διάστημα είναι στο Ίδρυμα) όταν νοσηλευτεί ο ασθενής σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής πάνω από 30 ημέρες αφού φέρει βεβαίωση από το Ίδρυμα).

Γ. Άλλες παροχές
Στα τεχνικά βοηθήματα ισχύει ό,τι ισχύει και για το Ι.Κ.Α. Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται από την επιτροπή του Ι.Κ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου