Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2009

Αυτόλογες μεταμοσχεύσεις

Η επιστημονική έρευνα έχει πλέον αποδείξει ότι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα περιέχει, εκτός από τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, και πολυδύναμα βλαστοκύτταρα, τα οποία μπορούν να διαφοροποιηθούν προς οποιοδήποτε κύτταρο του ανθρώπινου οργανισμού. Παγκόσμια, το αίμα του ομφάλιου λώρου σήμερα χρησιμοποιείται στο άνω του 50% των μεταμοσχεύσεων. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία του ΕΟΜ, μέχρι το 2002 στην Ελλάδα το 57% των μεταμοσχεύσεων ήταν αυτόλογες.

Το 2007 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Pediatrics» από τους Hayani et al η πρώτη αυτόλογη μεταμόσχευση και θεραπεία παιδιού ηλικίας 3 ετών που έπασχε από Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία και που η οικογένειά του είχε φυλάξει τα βλαστοκύτταρά του σε ιδιωτική τράπεζα φύλαξης. Η εφαρμογή αυτή αλλάζει τα θεραπευτικά δεδομένα για τη λευχαιμία και σήμερα γονιδιακές εξετάσεις για την ανίχνευση προλευχαιμικών κλώνων ανάμεσα στα βλαστοκύτταρα του ίδιου του παιδιού καθορίζουν εάν θα πάρει τα δικά του βλαστοκύτταρα ή όχι.

Σύγχρονα παραδείγματα αυτόλογης χρήσης βλαστικών κυττάρων από το αίμα του ομφάλιου λώρου μπορούν να βρεθούν σε περιπτώσεις διαβήτη τύπου Ι, αλλά και σε εγκεφαλική παράλυση παιδιών.

Στην πρώτη περίπτωση, η Μονάδα Μεταμοσχεύσεων του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, ύστερα από μελέτη 36 μηνών κατά την οποία χορηγούνταν βλαστοκύτταρα του ομφάλιου λώρου των ίδιων των παιδιών, ανέφερε 8 περιστατικά ίασης ή και ελάττωσης κάτω του μισού του αριθμού των ημερήσιων χορηγήσεων ινσουλίνης στα παιδιά αυτά.

Στην περίπτωση παιδικής εγκεφαλικής παράλυσης, σύμφωνα με ανακοινώσεις στο 20ό Συνέδριο Βιολογίας και Κλινικών Εφαρμογών Βλαστοκυττάρων 2008, που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, η Joanne Kurtzberg, υπεύθυνη της μελέτης που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Duke, ανέφερε ότι παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην κλινική εικόνα των 12 παιδιών που συμμετέχουν στη μελέτη.

Στην Ευρώπη έχουν πραγματοποιηθεί 25.000 μεταμοσχεύσεις με τη χρήση βλαστικών κυττάρων του ομφάλιου λώρου, του μυελού των οστών και του περιφερικού αίματος. Από αυτές το 70% ήταν αυτόλογες, τα κύτταρα δηλαδή προέρχονταν από τον ίδιο τον ασθενή, και το 30% ήταν αλλογενείς, εκ των οποίων το 70% προερχόταν μέσα από την οικογένεια.

Το 2006 δημοσιεύτηκαν νέα πεδία εφαρμογών των βλαστικών κυττάρων από το European Group for Blood and Marrow. Στις εφαρμογές αυτές περιλαμβάνεται το αίμα του ομφάλιου λώρου μαζί με τον μυελό των οστών στο πρόγραμμα των αυτόλογων και αλλογενών μεταμοσχεύσεων. Στις νέες θεραπείες έχουν προστεθεί τα αυτοάνοσα νοσήματα και η θεραπεία των κακοηθών όγκων της παιδικής ηλικίας για αυτόλογη μεταμόσχευση. Για τη θεραπεία των αυτοάνοσων νοσημάτων απαιτείται χρήση κυττάρων του ίδιου του ασθενούς. και μάλιστα πριν από την εμφάνιση της νόσου.

Από όλα τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι δυνατότητες που προσφέρονται από τη φύλαξη και τη χρήση βλαστικών κυττάρων, και ειδικότερα βλαστοκυττάρων, από το αίμα του ομφάλιου λώρου αποτελούν ένα πολύτιμο βιολογικό υλικό. Η φύλαξη αυτού του τόσο πολύτιμου υλικού θα πρέπει να γίνεται από ιδιωτικές αλλά και δημόσιες τράπεζες, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν με βάση τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα διεθνή πρότυπα, να ελέγχονται και να αδειοδοτούνται.

Γράφει ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΑΚΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής Βιοχημείας ΑΠΘ, πρόεδρος της Τράπεζας Αρχέγονων Κυττάρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΤΑΚ-ΕΙΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου