Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Η έκθεση στο κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης της πολλαπλής σκλήρυνσης

Σκοπός της μελέτης ήταν να υπολογιστεί κατά πόσο η έκθεση στο κάπνισμα είναι συνδεδεμένη με τον κίνδυνο εμφάνισης σκλήρυνσης κατά πλάκας. Αναλύθηκαν τα επίπεδα κοτινίνης (η κοτινίνη είναι ένας μεταβολίτης της νικοτίνης) από 109 περιπτώσεις ασθενών με σκλήρυνση.

Τα ανυψωμένα επίπεδα κοτινίνης, ακόμη και σε μέτρια επίπεδα, συνδέθηκαν με μια αύξηση στον κίνδυνο εμφάνισης της ΣΚΠ. Μια παρόμοια αλλά ασήμαντη αύξηση του κινδύνου παρατηρήθηκε επίσης σε ένα μικρό υποσύνολο ασθενών με δείγματα που συλλέχθηκαν πριν από την έναρξη της νόσου. Τα ανυψωμένα επίπεδα κοτινίνης συνδέονται με έναν αυξανόμενο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου κυρίως στις γυναίκες ενώ η αύξηση του κινδύνου στο αρσενικό φύλο ήταν μικρότερη και ασήμαντη. smoking

Κατά συνέπεια, (σε αντίθεση με παλιότερες μελέτης που θεωρούσαν τον κίνδυνο μικρό) η έκθεση στο κάπνισμα συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της ΣΚΠ. Φαίνεται να υπάρχει μια επίδραση των ορίων κοτινίνης στον οργανισμό στη σχέση του με την νόσο της σκλήρυνσης. Συγκρατημένα επίπεδα κοτινίνης υποδηλωτικά του παθητικού καπνίσματος συνδέονται με έναν αυξανόμενο κίνδυνο εκδήλωσης της ασθένειας.

Αυτά τα προκαταρκτικά συμπεράσματα πρέπει να επιβεβαιωθούν με μια μελέτη η οποία θα συμπεριλάβει μεγαλύτερη ποσότητα δειγμάτων προς ανάλυση.

Πηγή: Sundström P, Nyström L, Hallmans G. Department of Neurology, Umeå University Hospital, Umeå, Sweden. peter.sundstrom@neuro.umu.se Source: Pubmed 18474075 (21/05/08)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου