Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Νομοθεσία - Παροχές (παλιό μεν καλό δε )

ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Σύμφωνα με το ν. 1140 81 (αρθ. 42), που σήμερα ισχύει όπως τροποποιήθηκε από αρθ. 16 παρ. 1 του ν. 2042/92, καθιερώθηκε ειδικό επίδομα για τους πάσχοντες από παραπληγία ή τετραπληγία. Το επίδομα είναι γενικό και δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά καλύπτει όλους τους πολίτες (άρα και τους πάσχοντες με σκλήρυνση κατά πλάκας) που από οποιοδήποτε λόγο πάσχουν
από παραπληγία (= πλήρη κατάργηση της κινητικότητας κάτω άκρων) ή τετραπληγία (= πλήρη παράλυση άνω και κάτω άκρων).
Οι προϋποθέσεις που ισχύουν είναι :
· Ο πάσχων να είναι ασφαλισμένος σε οποιοδήποτε Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης και να έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω από παραπληγία ή τετραπληγία.
· Αν το άτομο είναι ανασφάλιστο το ίδιο, αλλά είναι προστατευμένο μέλος κάποιου ασφαλισμένου, δικαιούται και πάλι το επίδομα μέσω αυτού του προσώπου.
· Σύμφωνα με την Απόφαση 18 της 73ης συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, το επίδομα χορηγείται επίσης και στους τετραπαρεσικούς. (Πάρεση σημαίνει βαρεία διαταραχή της κινητικότητας χωρίς ωστόσο να επάγεται πλήρη κατάργηση της κινητικότητας) στους παραπαρεσικούς, στους διπληγικούς και στους τριπληγικούς.
· Επίσης δεν αναστέλλεται η χορήγηση του επιδόματος σε περίπτωση εργασίας του δικαιούχου (αρθ. 32 του Ν.1876/90, επίσης εγκ. ΙΚΑ 49/90). Άρα τα άτομα που εργάζονται μπορούν να συνεχίζουν να το παίρνουν. Ωστόσο βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει αναπηρία 67% από παραπληγία.


ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ
Η πλήρης σύνταξης γήρατος χορηγείται από το ΙΚΑ σύμφωνα με το Ν. 1902/90 αρ 27 παρ 1. αντί της συντάξης αναπηρίας. Ξεκινάει με βασικό ποσό 167.000 δραχμές και κυμαίνεται ανάλογα με τις αποδοχές του κάθε ατόμου.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. 4050 ένσημα
2. ποσοστό αναπηρίας 67%.
3. Το παραπληγικό επίδομα


ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
· Με τον Ν. 1648/86 επαυξάνεται ο χρόνος κανονικής άδειας των αναπήρων εργαζομένων σε 6 μέρες επιπλέον το χρόνο.
· Με τον Ν. 2527/97 οι τακτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, των ΝΠΔΔ (νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου) και ΟΤΑ (οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης) που έχουν παιδιά με αναπηρία 67% βεβαιωμένη από τις υγειονομικές επιτροπές, δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μια ώρα την ημέρα χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών.
· Η μείωση αυτή επεκτείνεται και σε παραπληγικούς-τετραπληγικούς υπαλλήλους χωρίς περικοπή των αποδοχών.
!!!! Δεν ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα.


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ Α μΕΑ
Από το ΦΕΚ 70/95
Άρθρο 1
Σε άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 76% και στους συνοδούς των ολικά τυφλών παρέχεται το δικαίωμα διακίνησης με μειωμένο εισητήριο κατά 50%:
Α. σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού δικτύο ΟΣΕ.
Β. σε όλες τις διαδρομές των αστικών λεωφορείων κάθε επαρχιακής πόλης για τους κατοίκους του νομού αυτού.
Άρθρο 2
Οι ενδιαφερόμενοι για κάρτα απεριορίστων διαδρομών μπορούν να τις προμηθευτούν από τις περιφερειακές υπηρεσίες πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η κάρτα ισχύει για ένα χρόνο. (Σε όσους παίρνουν σύνταξη επ΄ αόριστον ή επίδομα με βάση γνωματεύσεις υγειονομικών επιτροπών, χορηγείται κάρτα απεριορίστων διαδρομών χωρίς γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής).
Άρθρο 3
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν κατά των απορριπτικών γνωματεύσεων των πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.
Δεν δικαιούνται κάρτα όσοι έχουν αυτοκίνητο με ατέλεια.
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ


ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΠΛΟΙΑ
· Δωρεάν μετακίνηση με τα ακτοπλοϊκά επιβατικά πλοία των παιδιών με ειιδικές ανάγκες, ανεξαρτήτου ηλικίας, των ναυτικών (εν ενεργεία ή συνταξιούχων) με την επίδειξη ταυτότητας που θα εκδίδεται από το Σωματείο Γονέων Παιδιών Ναυτικών και ΑμΕΑ θεωρημένη από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλείας. (ΦΕΚ 746/1990)
· Έκπτωση 50% στα αναπηρικά οχήματα στα επιβατικά πλοία της χώρας όταν στο όχημα επιβαίνει και ο δικαιούχος.
· Τα αναπηρικά αυτοκίνητα έχουν έκπτωση 50% όταν είναι εφοδιασμένα με το ειδικό αναπηρικό σήμα που χορηγείται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας (ΦΕΚ 746/1990)

Για περισσότερες πληροφορίες για το ασφαλιστικό σας ταμείο ή άλλα προνοιακά θέματα επικοινωνήστε με την Κοινωνική Λειτουργό της Εταιρίας μας, Μαρία Δοξαρά.


ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Σας γνωστοποιούμε ότι από τα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Θα γίνει η υποβολή δικαιολογητικών για την απόκτηση της κάρτας απεριορίστων διαδρομών. Ισχύει για ένα χρόνο, περαιτέρω γίνεται η ανανέωση της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις προμηθευτούν από τις υπηρεσίες της Πρόνοιας. Η κάρτα χορηγείται σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.
Απαραίτητα δικαιολογητικά :
· Γνωμάτευση με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
· Εκκαθαριστικό εφορίας (οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000.000.δρχ)
· Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ
· Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο ή απόδειξη ενοικίου αν είναι ενοικιαστής
· Δύο φωτογραφίες.
Τα ίδια δικαιολογητικά κατατίθενται και για την ανανέωση.

Το Επίδομα Καυσίμων αυξήθηκε και έφτασε στις 89.000δρχ.
Πρέπει να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες της Πρόνοιας, που ανήκετε.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι τα κάτωθι:
· Αντίγραφο ατελούς εισόδου του αυτοκινήτου επικυρωμένο από το τελωνείο.
· Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής.
· Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυν. Ταυτότητας
· Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης.
· Πρόσφατη άδεια αναπηρ. Αυτοκινήτου.
· Υπεύθυνη δήλωση.
· Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ που να αναφέρεται το όνομα του ή εκκαθαριστικό εφορίας.


ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Αν θέλετε να φύγετε από το σπίτι και σκέφτεστε ότι θα αφήσετε στο σπίτι μόνο του κάποιον δικό σας, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το νούμερο του τηλεφώνου όπου θα βρίσκεστε. Εκείνος, σηκώνοντας μόνο το ακουστικό, θα επικοινωνήσει μαζί σας, όταν παραστεί ανάγκη.

Ενεργοποίηση : *53* ΑΡΙΘ. ΤΗΛ. #
Ακύρωση : #53#

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν. Απαραίτητη προϋπόθεση : το τηλέφωνό σας να είναι ψηφιακό.


Πρόγραμμα "βοήθεια στο σπίτι" από το Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας
Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας για την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων και των ΑμΕΑ με προτεραιότητα σε αυτούς που: ·
Δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως · Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα · Διαβιούν μοναχικά
Επιδίωξη του προγράμματος είναι η οργάνωση και συστηματική παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Οικογενειακής Βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών.
Μην ντρέπεστε να έρθετε σε επαφή με την κοινωνική λειτουργό του Δήμου στον οποίο μένετε.
Οι Κοινωνικές Παροχές και η Εξυπηρέτηση περνάνε στα χέρια των Δήμων.
Τα προγράμματα των ΚΑΠΗ ισχύουν και για τα ΑμΕΑ.
Αν δεν έρθετε σε επαφή μαζί τους δεν θα ξέρουν ότι υπάρχετε και τι ανάγκες έχετε και έτσι δεν θα οργανωθούν κατάλληλα ώστε να σας περιλάβουν στα ειδικά προγράμματά τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων) των παρακάτω Δήμων:
1.Άγιοι Ανάργυροι 2688478, 2316100
2.Κερατσίνι (Β΄ ΚΑΠΗ) 4625374
3.Καισαριανή (Α΄ΚΑΠΗ) 7240661, 7234469
4.Μοσχάτο Αττικής 4833627
5.Καλλιθέα (Α΄ ΚΑΠΗ) 9516792
6.Ηλιούπολη (1ο ΚΑΠΗ) 9940274
7.Χαϊδάρι (Α΄ΚΑΠΗ) 5320150
8.Καματερό 2315240
9.Αγ. Δημήτριος (Α΄ ΚΑΠΗ) 9703330
10.Μελίσσια 8033584
11.Ν. Φιλαδέλφεια (Α΄ΚΑΠΗ) 2524346
12.Ζωγράφου (Α΄ ΚΑΠΗ) 7775950
13.Άλιμος (Α΄ ΚΑΠΗ) 9935180
14.Αχαρνές (1ο ΚΑΠΗ) 2405228, 2387587
15.Ηράκλειο (Α΄ ΚΑΠΗ) 2825202
16.Μαρούσι (Κεντρικό ΚΑΠΗ) 8027639
17.Αθηναίων Λέσχη Φιλίας Γκύζη Αττικής 5243448
18.Χαλάνδρι Αττικής 6848320
19.Άνω Λιόσια Αττικής 2471244, 2470872
20.Αρτέμιδος Αττικής 0294 88818
21.Αγ. Βαρβάρα (1ο ΚΑΠΗ) 5690075, 5690176
22.Λαύριο 0292 23829
23.Αγ. Ιωάννης Ρέντης 4826474
24.Δραπετσώνα (Β΄ΚΑΠΗ) 4630363, 4610538
25.Πεύκη 8068377
26.Χολαργός 6515665
27.Πειραιάς (Α΄ ΚΑΠΗ) 4126411-5
28.Ν. Ιωνία (Α΄ ΚΑΠΗ) 2798004
29.Αιγάλεω (1ο ΚΑΠΗ) 5985678
30.Ραφήνα 0294 26325
31.Ασπρόπυργος 5577862
32.Αγ. Παρασκευή 6081479
33.Κορυδαλλός (Β΄ ΚΑΠΗ) 5450972
34.Αργυρούπολη (Β΄ ΚΑΠΗ) 9918093
35.Πέραμα (Α΄ ΚΑΠΗ) 4414424
36.Παλαιό Φάληρο 9815005
37.Μέγαρα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Η γραφειοκρατία, οι ασθενείς και η ταλαιπωρία. Ένας συνδυασμός αρκετά ενοχλητικός ....
Στην τελευταία Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μας συζητήθηκε το ζήτημα των ασφαλιστικών ταμείων και τα γραφειοκρατικά προβλήματα που δημιουργούνται σε μέλη μας ασθενείς αλλά και στους συγγενείς τους. Τα προβλήματα θα μπορούσαν να κατηγοροποιηθούν σε 3 ομάδες :
1. Στην εξαντλητική διαδικασία χορήγησης των φαρμάκων από διάφορα ταμεία (π.χ. ΙΚΑ, ΤΣΑΥ κ.λ.π.).
Ειδικά στις μεγάλες πόλεις χρειάζονται τουλάχιστον 2 ημέρες για να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά με συνέπεια το χάσιμο πολύτιμου χρόνου και χρήματος. (Για να μη μιλήσουμε για τα νεύρα μας που δοκιμάζονται έντονα).
2. Στην άρνηση αρκετών ταμείων να χορηγούν φάρμακα για πάνω από ένα μήνα.
Αποτέλεσμα όλου αυτού είναι το τρέξιμο να επαναλαμβάνεται διαρκώς κάθε τόσο, λες και το επάγγελμά μας είναι η επίσκεψη σε γιατρούς και η συλλογή εγγράφων. Χώρια που το καλοκαίρι υπάρχει κίνδυνος να παρατηρηθεί έλλειψη φαρμάκων καθώς ή οι γιατροί οι υπάλληλοι θα λείπουν σε διακοπές.
3. Στη γραφειοκρατία που επικρατεί όσον αφορά τα επιδόματα που παρέχονται.
Δε λέμε βέβαια ότι τα πάντα είναι άσχημα. Η χορήγηση π.χ. δωρεάν φαρμάκων για τους ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας είναι μία πολύ κοινωνική παροχή. Σίγουρα όμως πάντα υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει βελτίωση της παροχής υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες.
Με το σκοπό αυτό το Δ.Σ. της Εταιρίας μας έχει κάνει κάποιες κρούσεις όπου παρατηρούνται προβλήματα. Θα θέλαμε όμως και τη δική σας συμβολή : στείλτε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας στα γραφεία της Εταιρίας μας ώστε να υπάρξει επεξεργασία τους και πιο συντονισμένες κινήσεις. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε αρκετά !

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ

Τ.Σ.Α.Υ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση για χορήγηση επιδόματος παραπληγίας τετραπληγίας στο Τ.Σ.ΑΥ
2.Ιατρική βεβαίωση παθολόγου ή νευρολόγου.
ΣΥΝΤΑΞΗ
1.Γνωμάτευση γιατρού για την πάθηση του.
3.Να έχει συμπληρώσει δεκαπέντε χρόνια εργασίας.
2.Βεβαίωση διακοπής από τον ιατρικό σύλλογο.
4.Η διαδικασία κινείται υπηρεσιακώς και τα άτομα δεν χρειάζεται να περάσουν από επιτροπή.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος.
2.Γνωμάτευση από γιατρό.
3.Περνάει από την επιτροπή του ΙΚ.Α
ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΤΟΜΟΥ
Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση για χορήγηση επιδόματος.
2.Γνωμάτευση από νοσοκομείο.
3. Μόνο όταν το άτομο συνταξιοδοτείται.
ΣΥΝΤΑΞΗ
Δικαιολογητικά για πλήρη σύνταξη:
1.Έντυπη αίτηση
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.Διακοπή εφορίας.
4.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί το επάγγελμα
Δικαιολογητικά για σύνταξη λόγω αναπηρίας:
1.Αίτηση στο ταμείο.
2.Να περάσει από επιτροπή για το ποσοστό.
3.Το ποσό είναι το ίδιο ανεξαιρέτως του ποσοστού,πάνω από 67% περνάει.
Τ.ΑΠ.Ι.Λ.Τ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
1.Αίτηση από άμεσα ασφαλισμένο που να ζητά το επίδομα.
2.Γνωμάτευση από Κρατικό Νοσοκομείο.
ΣΥΝΤΑΞΗ
1.Πρέπει να έχει δέκα χρόνια εργασίας.
2.Εξαρτάται από τα ένσημα που έχει.
3.Υποβολή αίτησης στο ταμείο
Τ.Α.Δ.Κ.Υ
Δεν χορηγεί στους ασφαλισμένους τους το επίδομα παραπληγίας και χρειάζεται να πάρουν βεβαίωση που να αναφέρει ότι δεν το χορηγούν.
NAΤ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
1.Γνωμάτευση από Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο από Κρατικό Νοσοκομείο.
2.Βιβλάρειο ασθενείας.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
1. Το άτομο πρέπει να έχει κλείσει πέντε χρόνια και να έχει εργαστεί τους τελευταίους οκτώ μήνες.
Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
1.Αίτηση στο ταμείο για σύνταξη σπαστικής παραπληγίας.
2.Εξέταση από το γιατρό του ταμείου και από το γιατρό του Ι.Κ.Α
3.Χρειάζεται να πάει στο Ι.Κ.Α της περιοχής του για να πάρει παραπεμπτικό για να περάσει από το γιατρό του Ι.Κ.Α
ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ
1.Αίτηση για να περάσει από υγειονομική επιτροπή από το ΙΚΑ.
2.Αίτηση για να περάσει από υγειονομική επιτροπή από το ταμείο του.
3. Αν κάποιος έχει μπει στο ΤΕΑΠΕΤΕ με τον ευεργετικό νόμο μπορεί να πάρει σύνταξη μόνο αν έχει εξελιχθεί η πάθηση. αλλιώς στα δεκαεφτά χρόνια με αποδοχές εικοσαετίας.
ΤΑΠΟΤΕ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
1. Γνωμάτευση Κρατικού νοσοκομείου από νευρολόγο για την βεβαίωση της πάθησης του.
2.Αίτηση στο υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκει για να περάσει από υγειονομική επιτροπή.
3.Η απόφαση βγαίνει από το ΤΑΠΟΤΕ.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. Αίτηση Πατησίων 60 στο 10434 τμήμα μητρώου συντάξεων.
2. Γνωμάτευση από Νευρολόγο από Κρατικό Νοσοκομείο που να αναφέρει για την πάθηση της.
ΤΣΑ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
1. Αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος παραπληγίας -τετραπληγίας
2. Γνωμάτευση από γιατρό-Νευρολόγο Κρατικού Νοσοκομείου για τη βεβαίωση της πάθησης του.


ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Σύμφωνα με το ν. 1140 81 (αρθ. 42), που σήμερα ισχύει όπως τροποποιήθηκε από αρθ. 16 παρ. 1 του ν. 2042/92, καθιερώθηκε ειδικό επίδομα για τους πάσχοντες από παραπληγία ή τετραπληγία. Το επίδομα είναι γενικό και δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά καλύπτει όλους τους πολίτες (άρα και τους πάσχοντες με σκλήρυνση κατά πλάκας) που από οποιοδήποτε λόγο πάσχουν από παραπληγία (= πλήρη κατάργηση της κινητικότητας κάτω άκρων) ή τετραπληγία (= πλήρη παράλυση άνω και κάτω άκρων).
Οι προϋποθέσεις που ισχύουν είναι :
· Ο πάσχων να είναι ασφαλισμένος σε οποιοδήποτε Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης και να έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω από παραπληγία ή τετραπληγία.
· Αν το άτομο είναι ανασφάλιστο το ίδιο, αλλά είναι προστατευμένο μέλος κάποιου ασφαλισμένου, δικαιούται και πάλι το επίδομα μέσω αυτού του προσώπου.
· Σύμφωνα με την Απόφαση 18 της 73ης συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, το επίδομα χορηγείται επίσης και στους τετραπαρεσικούς. (Πάρεση σημαίνει βαρεία διαταραχή της κινητικότητας χωρίς ωστόσο να επάγεται πλήρη κατάργηση της κινητικότητας) στους παραπαρεσικούς, στους διπληγικούς και στους τριπληγικούς.
· Επίσης δεν αναστέλλεται η χορήγηση του επιδόματος σε περίπτωση εργασίας του δικαιούχου (αρθ. 32 του Ν.1876/90, επίσης εγκ. ΙΚΑ 49/90). Άρα τα άτομα που εργάζονται μπορούν να συνεχίζουν να το παίρνουν. Ωστόσο βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει αναπηρία 67% από παραπληγία.


ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ
Η πλήρης σύνταξης γήρατος χορηγείται από το ΙΚΑ σύμφωνα με το Ν. 1902/90 αρ 27 παρ 1. αντί της συντάξης αναπηρίας. Ξεκινάει με βασικό ποσό 167.000 δραχμές και κυμαίνεται ανάλογα με τις αποδοχές του κάθε ατόμου.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. 4050 ένσημα
2. ποσοστό αναπηρίας 67%.
3. Το παραπληγικό επίδομα


ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
· Με τον Ν. 1648/86 επαυξάνεται ο χρόνος κανονικής άδειας των αναπήρων εργαζομένων σε 6 μέρες επιπλέον το χρόνο.
· Με τον Ν. 2527/97 οι τακτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, των ΝΠΔΔ (νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου) και ΟΤΑ (οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης) που έχουν παιδιά με αναπηρία 67% βεβαιωμένη από τις υγειονομικές επιτροπές, δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μια ώρα την ημέρα χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών.
· Η μείωση αυτή επεκτείνεται και σε παραπληγικούς-τετραπληγικούς υπαλλήλους χωρίς περικοπή των αποδοχών.
!!!! Δεν ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα.


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμΕΑ
Από το ΦΕΚ 70/95
Άρθρο 1
Σε άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 76% και στους συνοδούς των ολικά τυφλών παρέχεται το δικαίωμα διακίνησης με μειωμένο εισητήριο κατά 50%:
Α. σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού δικτύο ΟΣΕ.
Β. σε όλες τις διαδρομές των αστικών λεωφορείων κάθε επαρχιακής πόλης για τους κατοίκους του νομού αυτού.
Άρθρο 2
Οι ενδιαφερόμενοι για κάρτα απεριορίστων διαδρομών μπορούν να τις προμηθευτούν από τις περιφερειακές υπηρεσίες πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η κάρτα ισχύει για ένα χρόνο. (Σε όσους παίρνουν σύνταξη επ΄ αόριστον ή επίδομα με βάση γνωματεύσεις υγειονομικών επιτροπών, χορηγείται κάρτα απεριορίστων διαδρομών χωρίς γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής).
Άρθρο 3
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν κατά των απορριπτικών γνωματεύσεων των πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.
Δεν δικαιούνται κάρτα όσοι έχουν αυτοκίνητο με ατέλεια.
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
Σας γνωστοποιούμε ότι από τα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Θα γίνει η υποβολή δικαιολογητικών για την απόκτηση της κάρτας απεριορίστων διαδρομών. Ισχύει για ένα χρόνο, περαιτέρω γίνεται η ανανέωση της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις προμηθευτούν από τις υπηρεσίες της Πρόνοιας. Η κάρτα χορηγείται σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.
Απαραίτητα δικαιολογητικά :
· Γνωμάτευση με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
· Εκκαθαριστικό εφορίας (οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000.000.δρχ)
· Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ
· Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο ή απόδειξη ενοικίου αν είναι ενοικιαστής
· Δύο φωτογραφίες.
Τα ίδια δικαιολογητικά κατατίθενται και για την ανανέωση.


Το Επίδομα Καυσίμων αυξήθηκε και έφτασε στις 89.000δρχ.
Πρέπει να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες της Πρόνοιας, που ανήκετε.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι τα κάτωθι:
· Αντίγραφο ατελούς εισόδου του αυτοκινήτου επικυρωμένο από το τελωνείο.
· Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής.
· Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυν. Ταυτότητας
· Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης.
· Πρόσφατη άδεια αναπηρ. Αυτοκινήτου.
· Υπεύθυνη δήλωση.
· Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ που να αναφέρεται το όνομα του ή εκκαθαριστικό εφορίας.


ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΠΛΟΙΑ
· Δωρεάν μετακίνηση με τα ακτοπλοϊκά επιβατικά πλοία των παιδιών με ειιδικές ανάγκες, ανεξαρτήτου ηλικίας, των ναυτικών (εν ενεργεία ή συνταξιούχων) με την επίδειξη ταυτότητας που θα εκδίδεται από το Σωματείο Γονέων Παιδιών Ναυτικών και ΑμΕΑ θεωρημένη από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλείας. (ΦΕΚ 746/1990)
· Έκπτωση 50% στα αναπηρικά οχήματα στα επιβατικά πλοία της χώρας όταν στο όχημα επιβαίνει και ο δικαιούχος.
· Τα αναπηρικά αυτοκίνητα έχουν έκπτωση 50% όταν είναι εφοδιασμένα με το ειδικό αναπηρικό σήμα που χορηγείται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας (ΦΕΚ 746/1990)

Για περισσότερες πληροφορίες για το ασφαλιστικό σας ταμείο ή άλλα προνοιακά θέματα επικοινωνήστε με την Κοινωνική Λειτουργό της Εταιρίας μαςΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Αν θέλετε να φύγετε από το σπίτι και σκέφτεστε ότι θα αφήσετε στο σπίτι μόνο του κάποιον δικό σας, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το νούμερο του τηλεφώνου όπου θα βρίσκεστε. Εκείνος, σηκώνοντας μόνο το ακουστικό, θα επικοινωνήσει μαζί σας, όταν παραστεί ανάγκη.

Ενεργοποίηση : *53* ΑΡΙΘ. ΤΗΛ. #
Ακύρωση : #53#

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν. Απαραίτητη προϋπόθεση : το τηλέφωνό σας να είναι ψηφιακό.


Πρόγραμμα "βοήθεια στο σπίτι" από το Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας
Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας για την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων και των ΑμΕΑ με προτεραιότητα σε αυτούς που: ·
Δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως · Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα · Διαβιούν μοναχικά
Επιδίωξη του προγράμματος είναι η οργάνωση και συστηματική παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Οικογενειακής Βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών.
Μην ντρέπεστε να έρθετε σε επαφή με την κοινωνική λειτουργό του Δήμου στον οποίο μένετε.
Οι Κοινωνικές Παροχές και η Εξυπηρέτηση περνάνε στα χέρια των Δήμων.
Τα προγράμματα των ΚΑΠΗ ισχύουν και για τα ΑμΕΑ.
Αν δεν έρθετε σε επαφή μαζί τους δεν θα ξέρουν ότι υπάρχετε και τι ανάγκες έχετε και έτσι δεν θα οργανωθούν κατάλληλα ώστε να σας περιλάβουν στα ειδικά προγράμματά τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων) των παρακάτω Δήμων:
1.Άγιοι Ανάργυροι 2688478, 2316100
2.Κερατσίνι (Β΄ ΚΑΠΗ) 4625374
3.Καισαριανή (Α΄ΚΑΠΗ) 7240661, 7234469
4.Μοσχάτο Αττικής 4833627
5.Καλλιθέα (Α΄ ΚΑΠΗ) 9516792
6.Ηλιούπολη (1ο ΚΑΠΗ) 9940274
7.Χαϊδάρι (Α΄ΚΑΠΗ) 5320150
8.Καματερό 2315240
9.Αγ. Δημήτριος (Α΄ ΚΑΠΗ) 9703330
10.Μελίσσια 8033584
11.Ν. Φιλαδέλφεια (Α΄ΚΑΠΗ) 2524346
12.Ζωγράφου (Α΄ ΚΑΠΗ) 7775950
13.Άλιμος (Α΄ ΚΑΠΗ) 9935180
14.Αχαρνές (1ο ΚΑΠΗ) 2405228, 2387587
15.Ηράκλειο (Α΄ ΚΑΠΗ) 2825202
16.Μαρούσι (Κεντρικό ΚΑΠΗ) 8027639
17.Αθηναίων Λέσχη Φιλίας Γκύζη Αττικής 5243448
18.Χαλάνδρι Αττικής 6848320
19.Άνω Λιόσια Αττικής 2471244, 2470872
20.Αρτέμιδος Αττικής 0294 88818
21.Αγ. Βαρβάρα (1ο ΚΑΠΗ) 5690075, 5690176
22.Λαύριο 0292 23829
23.Αγ. Ιωάννης Ρέντης 4826474
24.Δραπετσώνα (Β΄ΚΑΠΗ) 4630363, 4610538
25.Πεύκη 8068377
26.Χολαργός 6515665
27.Πειραιάς (Α΄ ΚΑΠΗ) 4126411-5
28.Ν. Ιωνία (Α΄ ΚΑΠΗ) 2798004
29.Αιγάλεω (1ο ΚΑΠΗ) 5985678
30.Ραφήνα 0294 26325
31.Ασπρόπυργος 5577862
32.Αγ. Παρασκευή 6081479
33.Κορυδαλλός (Β΄ ΚΑΠΗ) 5450972
34.Αργυρούπολη (Β΄ ΚΑΠΗ) 9918093
35.Πέραμα (Α΄ ΚΑΠΗ) 4414424
36.Παλαιό Φάληρο 9815005
37.Μέγαρα


ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

(Άρθρο του κ. Γ. Μαυρίδη, από την εφημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά του ΥΠΕΣΔΔΑ)


Ο βαθμός ένταξης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στην κοινωνία, αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο προόδου, πολιτισμού, ανάπτυξης και δημοκρατίας για μια χώρα. Στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης λειτουργεί Ειδική Επιτροπή για τα ΑΜΕΑ, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΣΔΔΑ, του Υπ. Υγείας Πρόνοιας, του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΕΜΠ, καθώς φυσικά και εκπρόσωποι των ΑΜΕΑ. (Στην επιτροπή συμμετέχει κι η πρόεδρος της Εταιρίας μας Μαίρη Ζέη). Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τους συνδικαλιστικούς φορείς των ΑΜΕΑ, όπως την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΕΑ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών κτλ.

Κύριος ρόλος της Επιτροπής είναι η εισήγηση και παρακολούθηση της υλοποίησης μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ στο Δημόσιο Τομέα (Κεντρικό και Περιφερειακό Επίπεδο). Με βάση τα στοιχεία της Ειδικής Επιτροπής, οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης και εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της, έχουν ως έξης:


· Άρση αρχιτεκτονικών εμποδίων-φραγμών στην πρόσβαση, σε σημαντικό αριθμό υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, με τη λήψη σχετικών μέτρων, όπως π.χ. τοποθέτηση ράμπας.

· Εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ κατά προτεραιότητα, με ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής τους στις ??ουρές??, κατά τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Για το σκοπό αυτό έχουν αναρτηθεί σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες σχετικές πινακίδες.

· Ταχυδρομική αποστολή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ. στους πολίτες με αναπηρίες, εφόσον το επιθυμούν.

· Υπενθύμιση της υποχρέωσης των υπαλλήλων να συντάσσουν τις αιτήσεις των πολιτών εκείνων που αδυνατούν να γράψουν.

· Επισήμανση της αποδεικτικής ισχύος της ταυτότητας και των αντίστοιχων με αυτήν εγγράφων, ως προς τα στοιχεία που αναφέρουν για τους πολίτες.

· Υποχρέωση πληροφόρησης των κυριοτέρων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ΑΜΕΑ από τους φορείς του δημόσιου τομέα σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως π.χ. προσλήψεις, ειδικές πρόνοιες κλπ.

· Μετάδοση δελτίων ειδήσεων κατά τρόπο ανταποκρινόμενο σε ειδικές κατηγορίες των ΑΜΕΑ.

· Τοποθέτηση ειδικής σήμανσης στα αστικά μεταφορικά μέσα, που έχει ήδη ξεκινήσει.

· Καθιέρωση ειδικών λεωφορειακών διαδρομών για τα ΑΜΕΑ με προοπτική επέκτασής τους.

· Τοποθέτηση σε βασικούς φορείς του δημόσιου τομέα, όπως π.χ. σε νοσοκομεία και υπηρεσίες, καθώς και σε κεντρικούς δρόμους και πλατείες, καρτοτηλεφώνων σε κατάλληλο για τα ΑΜΕΑ ύψος.

· Τοποθέτηση σε πολυσύχναστους δρόμους προστατευτικών πλαισίων στους τηλεφωνικούς θαλάμους για τους τυφλούς.

· Νομοθετική καθιέρωση της μείωσης του κανονικού ωραρίου εργασίας των τυφλών και παραπληγικών-τετραπληγικών υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, καθώς και των υπαλλήλων που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία 67% και άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 100%.

Παράλληλα προγραμματίζονται οι ακόλουθες ενέργειες:


· Η συμμετοχή και η συνεργασία για την προώθηση της έκδοσης κάρτας αναπηρίας.

· Η προώθηση ένταξης εκπαιδευτικών ενοτήτων για τα ΑΜΕΑ στα προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η οργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων από το ΕΚΔΔ για την επικοινωνία κρατικών υπηρεσιών με τα ΑΜΕΑ.

· Η ευαισθητοποίηση του κοινού με σχετική ενημέρωση από τα ΜΜΕ, αφίσες, έντυπο υλικό κλπ.

· Η ολοκληρωμένη εφαρμογή των υποδειχθέντων από το ΥΠΕΣΔΔΑ μέτρων για τους πολίτες με αναπηρίες σε περιφερειακή υπηρεσία, η οποία θα λειτουργήσει ως πιλοτικό πρόγραμμα.

· Η ενημέρωση φορέων και ΑΜΕΑ μέσω Internet.

ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1798/88 και 23 του Ν1882/90, δικαιούνται να εισάγουν ατελώς επιβατικό αυτοκίνητο, για την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους αναγκών, οι παραπάνω κατηγορίες Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες., ηλικίας 4 έως 70 ετών.

Α) Όσοι πάσχουν από πλήρη παράλυση των άνω και κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.

Β) Όσοι εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία με συνολικό ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω από το οποίο το 40% τουλάχιστον θα είναι σε ένα από τα κάτω άκρα.

Γ) Όσοι είναι ολικά τυφλοί και στα δυο μάτια.

Δ) Όσοι πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση και έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω από 40.

Ε) Όσοι πάσχουν από μεσογειακή αναιμία και αιμορροφιλία

ΣΤ) Όσοι πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Ζ) Όσοι πάσχουν από αυτισμό που συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις, νοητική στέρηση ή οργανικό σύνδρομο, με συνολική αναπηρία 67% και άνω.

Το αδασμολόγητο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ. εκατ. Κατά εξαίρεση οι ηλικίας άνω των 18 ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2000κ.ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ενδιαφερόμενος ανάπηρος, για να αποκτήσει τη βεβαίωση του προσδιορισμού της φύσης και του ποσοστού αναπηρίας, πρέπει να καταθέσει στη Νομαρχία της περιοχής, όπου είναι η μόνιμη κατοικία του, τα παρακάτω δικαιολογητικά, ώστε να εξεταστεί από Υγειονομική Επιτροπή.:
Α) Αίτηση με την οποία θα ζητά την ατελή εισαγωγή αυτοκινήτου, όπου θα αναγράφονται πλήρη τα στοιχεία της ταυτότητας του, ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του και ο Δήμος ή η Κοινότητα στα μητρώα της οποίας είναι γραμμένος.

Β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος ανάπηρος θα δηλώνει ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών του και ότι δεν έχει παραλάβει ατελώς άλλο αυτοκίνητο.

Γ) Γνωμάτευση γιατρού Νευρολόγου Διευθυντού ή Επιμελητού Α΄ Κρατικού Νοσοκομείου ή ΙΚΑ.

Δ) Γνωμάτευση γιατρού Ορθοπεδικού ή Φυσιάτρου, Διευθυντού ή Επιμελητού Α΄ Κρατικού Νοσοκομείου ή ΙΚΑ, όπου να αναφέρεται λεπτομερώς η φύση της αναπηρίας του.

ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μετά την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής μπορείτε να προβείτε στην αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου καταλυτικού από κατασκευής αυτοκινήτου ή μεταχειρισμένο από άλλο ανάπηρο.

Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως των Υγειονομικών Επιτροπών, έχετε το δικαίωμα προσφυγής εντός 60 ημερών ή ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ μετά τη συμπλήρωση έτους( από την προηγούμενη εξέταση)

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το επίδομα καυσίμων, χορηγείται από τη Νομαρχία στην οποία ανήκει ο Δήμος ή η Κοινότητα διαμονής σας. Το ύψος του επιδόματος καυσίμων είναι σήμερα 89100δρχ και καταβάλλεται με επιταγή ανά δίμηνο. Το μήνα είναι 44550

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του επιδόματος καυσίμων είναι μόνο οι κάτοχοι αναπηρικών αυτοκινήτων και εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω στα κάτω άκρα.

Η καταβολή του επιδόματος καυσίμων απαιτεί και αρχίζει με την υποβολή αίτησης στο Γραφείο Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας σας που συνοδεύεται:

Α) Φωτοτυπία(θεωρημένη) της Αστυνομικής Ταυτότητας- και από τις δυο πλευρές.

Β) Φωτοτυπία (θεωρημένη) της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας.

Γ) Αντίγραφο της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής η οποία γνωματεύει την χορήγηση ατέλειας στην αγορά αναπηρικού αυτοκινήτου και το ποσοστό αναπηρίας.

Δ) Αντίγραφο ατελούς εισόδου επικυρωμένο από το τελωνείο

Ε) Μια φωτογραφία

ΣΤ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Ζ)Πρόσφατη άδεια αναπηρικού αυτοκινήτου.

Θ) Υπεύθυνη δήλωση

Η) Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ στο όνομα του ή εκκαθαριστικό εφορίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α) Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.

Β) Το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του αναπήρου και μόνο.

Γ) Για κάθε αλλαγή διεύθυνσης θα ενημερώνει Υπηρεσία μας

Δ) Κάθε Νοέμβριο οφείλει να προσκομίζει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μετά από την παραλαβή της Απόφασης ( από την Υγειονομική Επιτροπή) χορήγησης ατέλειας για την αγορά αναπηρικού αυτοκινήτου, προβαίνετε στην αγορά αυτοκινήτου από τις αντιπροσωπείες ή τους εμπόρους αυτοκινήτων της χώρας ή από άλλον ανάπηρο ή μπορείτε να κάνετε απευθείας εισαγωγή στο όνομα σας.

Θυμηθείτε ότι:

A) Oι έχοντες ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 99% δικαιούνται αυτοκίνητο με κινητήρα έως 1650 κυβικά εκατοστά.

B) Οι έχοντες ποσοστό αναπηρίας100%, δικαιούνται αυτοκίνητο με κινητήρα έως 2000 κυβικά εκατοστά.

Γ) Για τους έχοντες κινητικό πρόβλημα, (παραπληγία, ακρωτηριασμό των κάτω άκρων) πρέπει να αγοράζουν αυτοκίνητο με αυτόματο σασμάν, ώστε να μπορούν να τοποθετήσουν τις γνωστές μετατροπές που εξασφαλίζουν οδήγηση με το χέρι.

Δ) Ακόμη και αυτοί που δεν θα οδηγούν οι ίδιοι το αναπηρικό τους αυτοκίνητο, είναι πιο έξυπνο να αγοράζουν αυτόματο αυτοκίνητο, για να μπορούν ευκολότερα, αν χρειαστεί να το πουλήσουν(σε άλλο ανάπηρο).

Ε) Σε περίπτωση πλήρους αδυναμίας οδήγησης του αυτοκινήτου από τον ίδιο τον ανάπηρο, μπορεί να οδηγήσει τρίτο (συγγενικό) πρόσωπο, το οποίο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ πρέπεινα αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΣΤ) Προσοχή: Η ατέλεια για την αγορά αυτοκινήτου, χορηγείται για την εξυπηρέτηση ( είναι τα πόδια του0 του ίδιου του αναπήρου. Αυτό σημαίνει ότι στο αυτοκίνητο κατά την κυκλοφορία του, πρέπει να έχει οδηγό ή επιβάτη τον δικαιούχο ανάπηρο ή αποδεδειγμένα να κινείται για τις ανάγκες του.

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1) Καινούργιο από Αντιπροσωπείες ή κατευθείαν εισαγωγή στο όνομα του ατόμου.

2) Μεταχειρισμένο ως εξής:

Α) Από άλλον ανάπηρο, ανεξάρτητα χρονολογίας κατασκευής και κυκλοφορίας

Β) Από έμπορο ή εισαγωγή από το εξωτερικό, μόνο όμως για αυτοκίνητα παραγωγής χωρών της Ε.Ε και εφόσον είναι: Μεταχειρισμένα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και κατασκευής.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Για του αυτοκινήτου μας έχουμε τις εξής δυνατότητες:

1.Πώληση σε άλλον ανάπηρο ανεξαρτήτου χρόνου κλήσεως.

2.Σε τρίτους:

Α) Μετά δεκαετίας από την ημερομηνία της άδειας κυκλοφορίας του, χωρίς να χάσετε το ευεργέτημα της ατέλειας για αγορά νέου αναπηρικού αυτοκινήτου.

Β) Μετά πενταετίας από την ημερομηνία της άδειας κυκλοφορίας του, χάνοντας όμως του λοιπού το ευεργέτημα της ατέλειας για αγορά νέου αναπηρικού αυτοκινήτου

Eφόσον θέλετε να αγοράσετε καινούργιο αυτοκίνητο πρέπει να ενημερώσετε την Πρόνοια. Για αλλαγή του αυτοκινήτου το Υπ.Συγκοινωνιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση νέας αγοράς αυτοκινήτου απαιτείται να περάσετε ξανά από Υγειονομική Επιτροπή(Νομαρχίας) και να εκδοθεί νέα απόφαση περί ατέλειας ποσοστού αναπηρίας.

Εξαιρούνται, μόνο εκείνοι που η προηγούμενη απόφαση γνωμάτευε ποσοστό αναπηρίας100%, με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων.

Επίσης κάθε μεταβολή αυτοκινήτου ή διεύθυνσης κατοικίας πρέπει να γνωστοποιείται στο αντίστοιχο γραφείο της Νομαρχίας σας, ιδιαίτερα, αν είστε δικαιούχος επιδόματος καυσίμων.

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Όσοι μένουν μόνιμα στις περιοχές της Νομαρχίας Αττικής και των διαμερισμάτων της παραλαμβάνουν το ειδικό σήμα από το ΕΙΑΑ. Οι υπόλοιποι, από τις Διευθύνσεις και τα τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των οικείων Νομαρχιών.

Δικαιολογητικά: α) Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου β)Απόφαση τελωνείου γ) Φωτοτυπία διπλώματος δ) Φωτοτυπία ταυτότητας ε) Απόφαση ποσοστού αναπηρίας στ) Αίτηση προς ΕΙΑΑ, επικυρωμένη αν δεν βρίσκεται ο ανάπηρος.

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Δίδεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Απαιτούνται τα ίδια με τα παραπάνω δικαιολογητικά.

ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1798/88 και 23 του Ν1882/90, δικαιούνται να εισάγουν ατελώς επιβατικό αυτοκίνητο, για την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους αναγκών, οι παραπάνω κατηγορίες Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες., ηλικίας 4 έως 70 ετών.

Α) Όσοι πάσχουν από πλήρη παράλυση των άνω και κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.

Β) Όσοι εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία με συνολικό ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω από το οποίο το 40% τουλάχιστον θα είναι σε ένα από τα κάτω άκρα.

Γ) Όσοι είναι ολικά τυφλοί και στα δυο μάτια.

Δ) Όσοι πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση και έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω από 40.

Ε) Όσοι πάσχουν από μεσογειακή αναιμία και αιμορροφιλία

ΣΤ) Όσοι πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Ζ) Όσοι πάσχουν από αυτισμό που συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις, νοητική στέρηση ή οργανικό σύνδρομο, με συνολική αναπηρία 67% και άνω.

Το αδασμολόγητο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ. εκατ. Κατά εξαίρεση οι ηλικίας άνω των 18 ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2000κ.ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ενδιαφερόμενος ανάπηρος, για να αποκτήσει τη βεβαίωση του προσδιορισμού της φύσης και του ποσοστού αναπηρίας, πρέπει να καταθέσει στη Νομαρχία της περιοχής, όπου είναι η μόνιμη κατοικία του, τα παρακάτω δικαιολογητικά, ώστε να εξεταστεί από Υγειονομική Επιτροπή.:
Α) Αίτηση με την οποία θα ζητά την ατελή εισαγωγή αυτοκινήτου, όπου θα αναγράφονται πλήρη τα στοιχεία της ταυτότητας του, ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του και ο Δήμος ή η Κοινότητα στα μητρώα της οποίας είναι γραμμένος.

Β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος ανάπηρος θα δηλώνει ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών του και ότι δεν έχει παραλάβει ατελώς άλλο αυτοκίνητο.

Γ) Γνωμάτευση γιατρού Νευρολόγου Διευθυντού ή Επιμελητού Α΄ Κρατικού Νοσοκομείου ή ΙΚΑ.

Δ) Γνωμάτευση γιατρού Ορθοπεδικού ή Φυσιάτρου, Διευθυντού ή Επιμελητού Α΄ Κρατικού Νοσοκομείου ή ΙΚΑ, όπου να αναφέρεται λεπτομερώς η φύση της αναπηρίας του.

ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μετά την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής μπορείτε να προβείτε στην αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου καταλυτικού από κατασκευής αυτοκινήτου ή μεταχειρισμένο από άλλο ανάπηρο.

Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως των Υγειονομικών Επιτροπών, έχετε το δικαίωμα προσφυγής εντός 60 ημερών ή ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ μετά τη συμπλήρωση έτους( από την προηγούμενη εξέταση)

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το επίδομα καυσίμων, χορηγείται από τη Νομαρχία στην οποία ανήκει ο Δήμος ή η Κοινότητα διαμονής σας. Το ύψος του επιδόματος καυσίμων είναι σήμερα 89100δρχ και καταβάλλεται με επιταγή ανά δίμηνο. Το μήνα είναι 44550

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του επιδόματος καυσίμων είναι μόνο οι κάτοχοι αναπηρικών αυτοκινήτων και εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω στα κάτω άκρα.

Η καταβολή του επιδόματος καυσίμων απαιτεί και αρχίζει με την υποβολή αίτησης στο Γραφείο Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας σας που συνοδεύεται:

Α) Φωτοτυπία(θεωρημένη) της Αστυνομικής Ταυτότητας- και από τις δυο πλευρές.

Β) Φωτοτυπία (θεωρημένη) της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας.

Γ) Αντίγραφο της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής η οποία γνωματεύει την χορήγηση ατέλειας στην αγορά αναπηρικού αυτοκινήτου και το ποσοστό αναπηρίας.

Δ) Αντίγραφο ατελούς εισόδου επικυρωμένο από το τελωνείο

Ε) Μια φωτογραφία

ΣΤ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Ζ)Πρόσφατη άδεια αναπηρικού αυτοκινήτου.

Θ) Υπεύθυνη δήλωση

Η) Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ στο όνομα του ή εκκαθαριστικό εφορίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α) Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.

Β) Το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του αναπήρου και μόνο.

Γ) Για κάθε αλλαγή διεύθυνσης θα ενημερώνει Υπηρεσία μας

Δ) Κάθε Νοέμβριο οφείλει να προσκομίζει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μετά από την παραλαβή της Απόφασης ( από την Υγειονομική Επιτροπή) χορήγησης ατέλειας για την αγορά αναπηρικού αυτοκινήτου, προβαίνετε στην αγορά αυτοκινήτου από τις αντιπροσωπείες ή τους εμπόρους αυτοκινήτων της χώρας ή από άλλον ανάπηρο ή μπορείτε να κάνετε απευθείας εισαγωγή στο όνομα σας.

Θυμηθείτε ότι:

A) Oι έχοντες ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 99% δικαιούνται αυτοκίνητο με κινητήρα έως 1650 κυβικά εκατοστά.

B) Οι έχοντες ποσοστό αναπηρίας100%, δικαιούνται αυτοκίνητο με κινητήρα έως 2000 κυβικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου