Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009

Λίστα φαρμάκων τελευταίας φάσης (phase-III)

Η παρακάτω λίστα περιέχει όλα τα φάρμακα για την ΣΚΠ τα οποία βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο δοκιμών (phase-III) απο τα οποία ένα μικρό ποσοστό θα επιτύχουν στις δοκιμές (λένε για 15%). Λογικά τα όποια φάρμακα επιτύχουν θα βγούν στην αγορά για θεραπεία της ΣΚΠ κατά την διάρκεια του έτους 2010 στην Ελλάδα.

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων τρίτης φάσης
1. BG12 (Biogen)
2. Campath (ή alemtuzumab) (Genzyme)
3. Cannabinoids - oral (SP/PPMS) (Clinical Neurology Research Group - Plymouth)
4. Copaxone (δόση 40mg) (Teva)
5. FTY720 (ή fingolimod) (Novartis)
6. Laquinimod (ή ABR-215062) (Teva)
7. MBP8298 (BioMS) (κλινική δοκιμή για δευτερεύουσα προϊούσα μορφή της ΣΚΠ )
8. Minocycline (MS Society of Canada, MS Scientific Research Foundation)
9. MN-166 (ή ibudilast and Ketas) (Medicinova)
10. Mycophenolate mofetil (ή Cellcept) (με Avonex)
11. Mylinax (oral cladribine) (Merck Serono)
12. Progestin και Estradiol (Hospices Civils de Lyon)
13. Revimmune (ή high dose cyclophosphamide or cytoxan) (Accentia Biopharmaceuticals)
14. Rituximab (ή Rituxan) (Biogen / Genentech) (για την πρωτοπαθής προοδευτική σκλήρυνση)
15. Stem cells - autologous hematopoietic (ASTIMS κλινική δοκιμή)
16. T-Cell Vaccination (ή TCV-01-002) (Sheba Medical Center)
17. Teriflunomide (ή HMR 1726) (Sanofi-Aventis)
18. Trimesta (oral) (estriol) (με copaxone) (Pipex Pharmaceuticals)

Η λίστα αυτή μας δύναμη ελπίδα για καλύτερες θεραπείες πολύ πολύ σύντομα! Σας εύχομαι όλους/ες υπομονή και δύναμη. ;)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου